Vyšel nový teoretický bulletin Pojistné rozpravy. Nově je zdarma.


			Vyšel nový teoretický bulletin Pojistné rozpravy. Nově je zdarma.
24.2.2017 Spektrum, Pojistný trh

Nové číslo pojistných rozprav přináší do mnoho nového. Kromě obsáhlého souboru odborných textů a analýz došlo v šedesátileté historii tohoto teoretického bulletinu k velké změně. Jeho transformaci čistě do digitální podoby a navíc zpřístupnění online zdarma všem zájemcům o odborné informace. A co najdete v posledním čísle?

Na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví VŠE byl skupinou studentů zpracováván projekt analyzující faktory ovlivňující vývoj na pojistném trhu. Článek prof. Evy Ducháčkové pak přináší shrnutí základních výsledků této analýzy. Kateřina Lhotská se ve svém příspěvku podívala do nedávné historie a pokusila se ilustrovat, jak se vývoj společnosti a jednotlivé události promítaly do vývoje pojistného trhu, nebo obráceně, co stálo na pozadí jeho vývoje. Ing. Jaroslav Mesršmíd v dalším příspěvku prezentuje názor na budoucí příležitosti a výzvy na základě koncepčních a strategických materiálů Celostátního svazu německého pojišťovnictví a Asociace britských pojistitelů.

Specialisté Ministerstva financí Ing. Milan Indra a Ing. Jan Urbanec se zaměřují na nový zákon o distribuci v pojišťovnictví, který reaguje jak na specifické tuzemské problémy v oblasti distribuce pojištění, tak především transponuje příslušnou novou evropskou směrnici o distribuci pojištění. Prof. Marie Karfíková a JUDr. Roman Vybíral si pak dali za cíl seznámit čtenáře s hlavními myšlenkami, na nichž je zákon o spotřebitelském úvěru vystaven, poukázat na jeho hlavní přínos a zamyslet se nad jeho některými potencionálně problematickými aspekty, a to především ve vazbě na sektor pojišťovnictví. A to není jistě zdaleka vše. Věřím, že si každý ze čtenářů najde článek, který ho zaujme a obohatí.

 

Pojistné rozpravy u příležitosti svých 60. narozenin nově přestávají být placenou publikací a od čísla 34 jsou k dispozici všem čtenářům zdarma v archivu. A to jako elektronické médium na adrese www.pojistnerozpravy.cz.

Bulletin jako takový spatřil světlo světa v roce 1957 a v představách jeho autorů se mělo jednat o časopis přinášející teoretické statě až vědeckého charakteru. To se však ne až tak zcela dařilo. Časopis sloužil spíše jako informační nástroj Statní pojišťovny, která v bulletinu publikovala svoji statistickou ročenku.

V průběhu let ale došlo ke změně a časopis postupně začal naplňovat cíl, kvůli kterému byl založen. Pravidelně se v něm začaly objevovat odborné statě o zahraničních trendech, nových pojistných teoriích, risk managementu, pojistné matematice, statistických výsledcích, produktových tématech atd. Některá čísla byla dokonce věnována významným právním předpisům, které ovlivňovaly aktuální podobu celého trhu.

Od roku 1997 začala Pojistné rozpravy vydávat Česká asociace pojišťoven, která na tematické nastavení bulletinu navázala a rozšířila jej i o „příbuzné obory“ s vazbou na komerční pojištění, jako je například bankovní sféra, sociální pojištění, penzijní připojištění apod.

 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články