Zájem o aktuáry neslábne. Představy o profesi se mění


			Zájem o aktuáry neslábne. Představy o profesi se mění
4.12.2017 Spektrum

Časopis Pojistný obzor zveřejnil ve svém posledním vydání zajímavý průzkum společnosti Anderson Willinger, který se týkal působnosti pojistných matematiků. Podívejme se na něj.

Finanční sektor se určitě neobejde bez pojistného matematika neboli aktuára, experta se speciálními a rozsáhlými znalostmi matematiky, pravděpodobnosti, statistiky i účetnictví, který dokáže modelovat a analyzovat finanční a pojistné produkty z hlediska rizika, ziskovosti a jiných charakteristik potřebných pro efektivní finanční řízení.


Pojistný obzor ke stažení ZDE


Předpokladem pro výkon funkce odpovědného pojistného matematika, jejž musí zaměstnávat každá pojišťovna nebo zajišťovna podnikající na území České republiky, je osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost. To na základě splnění mezinárodně uznávaných kritérií vydává kandidátovi Česká společnost aktuárů.

Tradičně se pojistní matematici rekrutují z absolventů oboru finanční a pojistné matematiky, oboru pravděpodobnosti, matematické statistiky a ekonometrie Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru finanční matematiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, z Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě nebo z Univerzity Palackého v Olomouci.

Budoucnost pojistných matematiků

Mnozí současní absolventi však už po studiu nemíří rovnou do pojišťoven na místa klasických pojistných matematiků – láká je i práce s big daty, business intelligence apod. Odborníci s profilem pojistné matematiky se proto v dnešní době vyskytují nejen v oblasti životního a neživotního pojištění, cenotvorby, reportingu, risk managementu či tvorby rezerv ve finančních institucích, ale našli uplatnění již v jiných oborech, jako např. v IT, big datech, datové byznys analýze, vytváření modelů apod., a to jak pro finanční sektor, tak i pro další sektory, např. energetiku.


Mohlo by vás zajímat: Konference EIOPA: Více moci evropskému orgánu dohledu


Potvrdil to i průzkum společnosti Anderson Willinger, který se letos v létě zaměřil na mapování trhu pojistných matematiků. Oblasti, v nichž mohou pojišťovny na trhu hledat pojistné matematiky do svých týmů, představují:

  • týmy pojistných matematiků v existujících pojišťovnách;
  • sektory, ve kterých se kandidáti vystudovavší obory pojistné matematiky, ekonometrie či statistiky uplatňují v oblasti big dat, tvorby modelů, datové a statistické analýzy, např. bankovní sektor včetně mnoha druhů kreditních finančních služeb;
  • pro úplnost uveďme ještě další možný zdroj – přilákání odborníků na pojistnou matematiku ze zahraničí.

Výsledky průzkumu

Průzkum společnosti Anderson Willinger dále sledoval ve 20 pojišťovnách a čtyřech poradenských společnostech v ČR, jaké postavení zaujímají v organizační struktuře pojistní matematici. Z analýzy organizační struktury pojišťoven vyplynulo, že aktuáři jsou rozděleni do dvou skupin: První skupina, nazývaná jako „first line“, je více byznysově orientovaná a zaměřená na zákazníka. Tato skupina se stará o cenotvorbu, hodnocení rizik a vytváření produktů.

Druhá skupina, tzv. „second line“, se věnuje hlavně kontrolingu a mj. dohlíží na první skupinu (first line), zda splňuje všechna kritéria, která má pojišťovna nastavena z hlediska rizik, ziskovosti a dodržování zákonných norem i mezinárodní legislativy. Obě tyto skupiny fungují v rámci pojišťovny nezávisle a nejsou propojené. Přitom u první zmíněné skupiny je patrný trend zapojování aktuárů do byznysu, a to v oblasti big dat, statistické analýzy a datové analýzy pro byznys.


Mohlo by vás zajímat: Insurance Europe: Klíčový formulář k GDPR publikován


Zda se tento trend začne v pojišťovnictví prosazovat, bude záviset na motivaci vedoucích pracovníků, i na té nejvyšší úrovni, investovat do zpracování velkého objemu dat, který finanční instituce mají – přestože se výsledky mohou ukázat až ve střednědobém nebo dlouhodobějším horizontu.

Nejdále jsou v rozvíjení tohoto trendu pojišťovny ve Velké Británii. Z průzkumu také vyplynulo, že ve velkých společnostech mají pojistní matematici velice dobré finanční podmínky i možnosti rozvoje a kariérního postupu. Proto tam obvykle zůstávají dlouhou dobu (10 i více let). Tyto společnosti mají i kvalitně propracovaný plán nástupnictví a získávání nových lidí do týmu aktuárů. Spolupracují s vysokými školami a studentům umožňují stáže a trainee programy nebo si lidi vychovávají interně. U menších společností je změna na pozicích pojistných matematiků obvykle častější.

Oblasti a školy

Společnost Anderson Willinger v průzkumu oslovila více než 270 odborníků, kteří se pojistnou matematikou profesně zabývají, a položila jim otázku, co by je přimělo změnit zaměstnavatele. Většina respondentů pocházela z pojišťoven a necelá desetina z poradenských společností tzv. „Velké čtyřky“.

Přes 15 % oslovených by změnu zvažovalo za podmínek zlepšení finančního ohodnocení a posunu v kariéře. Okolo 10 % respondentů nezdůrazňovalo až příliš finanční stránku případné nové nabídky, ale její obsah, tzn. větší propojení svého know-how v pojistné matematice s byznysem, nebo by je lákalo metodické vedení týmu.


Mohlo by vás zajímat: Slovenské MF: Odměny zprostředkovatelů se změní


Oslovené ženy – pojistné matematičky pak uváděly jako podstatný důvod ke změně zaměstnavatele flexibilní pracovní dobu kvůli péči o malé děti a rodinu. Zmíněné odpovědi respondentů ohledně jejich motivace ke změně práce souzní s trendem, který zastává mladší generace pojistných matematiků. V digitální éře už obvykle ve vykonávání klasické pojistné matematiky nespatřují svou celoživotní perspektivu. Takže zatímco starší ročníky po dokončení vysoké školy nastoupily do oboru pojišťovnictví a zůstaly v něm takřka po celou svoji profesní kariéru, nastupující generace vnímá svou kariéru šířeji.

Motivací ke změně se pro ně stává šance propojit pojistnou matematiku s IT, business intelligence, big daty, s odvětvím statistiky, datovými byznys analýzami, vytvářením matematických modelů apod., a to nejen ve finančním sektoru, ale i v jiných odvětvích, např. v energetice, telekomunikacích, poradenství, softwarových firmách, startupech či sázkových společnostech.


Mohlo by vás zajímat: Allianz: Aleše Jelínka nahradí Alexander Hollmann


Takové uplatnění je zcela reálné, protože klíčovou dovedností nejlepších pojistných matematiků je interpretace důležitých čísel a jejich implementace do obchodního prostředí. Což je dovednost, kterou dnes byznys potřebuje a hledá pro své inovace, bez ohledu na sektor nebo obor. Takže o pojistné matematiky může být časem na trhu „rvačka“.

Podle získaných údajů z mapování trhu pojistných matematiků společností Anderson Willinger lze rovněž předpokládat, že budoucí členové týmů pojistných matematiků budou stále více propojovat klasickou pojistnou matematiku s oblastí zpracování a vyhodnocení velkého objemu dat vlastněných pojišťovnou za účelem efektivnější tvorby produktů a zefektivnění celkového procesu nastavení rizika vůči zákazníkovi. A to je trend, který v digitální éře čeká pojišťovnictví. 

Pro Pojistný obzor
Martin Mlčoch
Head of Market Intelligence & Project Management
Anderson Willinger

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články