Režim Home Office versus kybernetické pojištění


			Režim Home Office versus kybernetické pojištění

Pokud měla firma možnost, tak místo zavření volila pro své pracovníky home office a udržení provozu. Tím ovšem do koronavirové krize vklínila i kybernetické pojištění jako významného hráče. Otázka zní: znamená „outsourcing“ pracovních míst do domácího prostředí mimo firmu zvýšení nebezpečí v rámci stávající pojistné smlouvy o kybernetickém zabezpečení a mají tak firmy oznamovací povinnost vůči pojistiteli?

Podle zjištěných zkušeností v Německu mají pojišťovny samotné zájem vytvořit praktická a transparentní pravidla pro makléře a pojišťovací zprostředkovatele, aby bylo možné tento druh krytí nabízet. A to v podmínkách, kdy upisovací politika i tarify pro kybernetické pojištění už mezitím výrazně zpřísnily.

Otázky týkající se bezpečí režimu home office jsou komplexní: týkají se jak bezpečnostních standardů IT techniky, tak i vlivu na ochranu dat. Je třeba zohlednit zvláštní ustanovení v pojistných podmínkách: nejedná se totiž jen o téma navýšení rizika, nýbrž také doprovodné sekundární aspekty, jako například bezpečnostní policy IT technologií a případně úprava místa pojištění.


Mohlo by vás zajímat: Světovou ekonomiku zasáhl tvrdý a bezprecedentní šok


Makléřům a zprostředkovatelům se proto v Německu aktuálně doporučuje vést podrobné rozhovory na toto téma, aby si zachovali reálný přehled a dobře vnímali obsah rizik a procesy, které je třeba pojistně-technicky řídit.

Zástupci odborného serveru VWheute řešili tuto oblast s řadou pojistitelů napříč trhem už zhruba v polovině dubna. Výsledkem diskusí byl závěr, že s ohledem na mnohá rizika lze už nyní stanovit a dohodnout transparentní a praktický postup. Na základě něj může dojít ke konsenzu s klienty. Pojišťovny potřebovaly určitý čas, aby se s aktuální rizikovou situací seznámily a stanovily si závazné procesy. Ukázalo se, že nyní na německém trhu panují tři rozdílné přístupy pojistitelů:

  • Bylo dohodnuto, které scénáře nepředstavují v žádném případě zvýšení nebezpečí, jež by bylo povinně potřeba hlásit. Ke všem ostatním událostem a situacím chce naopak pojišťovna další informace o riziku a potom je individuálně vyhodnotit.
  • Opačný přístup: V pojišťovně došlo ke shodě, které scénáře podléhají v každém případě povinnému oznámení do pojišťovny a představují zvýšení rizika. Pojišťovna si vyžádá další podrobnosti k rizikům. Všechny ostatní scénáře, jež se neshodují s vyjmenovanými, nemají za následek ohlašovací povinnost.
  • Pojistitel nepožaduje žádné oznámení o zvýšení rizika, ale vydá v této souvislosti smluvní povinnosti týkající se technického zabezpečení IT techniky a ochrany dat, jež musí zákazník dodržovat, aby neohrozil pojistnou ochranu ze smlouvy.

Jedno je jisté: celá situace vyvolala v této oblasti enormní tlak na doplňkové poradenství a vícepráci jak na straně klientů, tak i pojišťoven a zprostředkovatelů.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články