Dva názory německých aktuárů


			Dva názory německých aktuárů
29.5.2020 Zahraničí

Německé sdružení aktuárů (DAV) podporuje plány spolkové vlády, aby se německý finanční sektor stal světovým leaderem v rozvoji udržitelnosti. Současně však varuje před stinnými stránkami odbrzděných zelených investic.

Podle německých aktuárů stojí proti stále větší poptávce po těch správných investicích doposud velmi omezená nabídka umožňující tzv. udržitelné vklady, což zhoršuje jejich profil šancí a rizik. „Finanční dozor, stejně jako političtí nositelé rozhodnutí nesmí připustit, aby vznikla okolo green investments bublina,“ varuje předseda sdružení aktuárů DAV Guido Bader.

Podle analýz DAV by se nebezpečí vytvoření nezdravé bubliny ještě posílilo, kdyby se u těch udržitelných kapitálových vkladů vyskytovala zásadně nižší rizika než u konvenčních nástrojů pro investování, a bylo pro ně tak potřeba méně rizikového kapitálu. „Tento mnohokrát vyslovený politický požadavek protiřečí principu Solvency II „same risk, same capital“, který se už v minulých letech osvědčil,“ vysvětlil Guido Bader.

Navíc vidí šéf německých aktuárů nebezpečí v tom, že z takové tvořící se bubliny zelených investic by se mohla objevit nová rizika. „Už téměř deset let se přesvědčujeme, jaké nakažlivé účinky mají systematická rizika pro celý finanční sektor, a sice kvůli trvající situaci s extrémně nízkými úrokovými sazbami,“ připomněl na závěr Bader.


Mohlo by vás zajímat: ABI: Jak pojišťovat v případě budoucí pandemie?


Varování před historickým rozsahem škody v pojištění právní ochrany

Koronavirus je tragický, ruinující a válcující vše okolo. Aktuárská poradenská společnost Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) přišla nedávno ve své analýze na to, že škodní zatížení z koronavirové krize by v pojištění právní ochrany mohlo přinést historicky rekordní úroveň. Společnosti Roland a ARAG hodnotí situaci podobně, cítí se ale dost silné na to, aby se se škodami z covidu-19 popraly.

Analýza MSK k pojištění právní ochrany vychází jasně: „Jako během každé recese bude škodní zatížení stoupat nárůstem pracovněprávních případů. V nynější situaci lze bohužel očekávat rekordní rozsah takových krizových kauz,“ vysvětluje Onnen Siems, zakladatel a šéf aktuárské poradenské společnosti MSK.

Tento závěr ze studie MSK je „s jistotou možné označit za trefný“, komentoval výsledek Hanno Petersen, člen představenstva odpovědný za IT a operace ve společnosti ARAG. „Takový vývoj jsme mohli sledovat už během finanční krize v roce 2008. Tehdy vzrostly případy spojené s pracovním právem až o 20 %. Naopak žádný velký vliv nebude mít koronavirová krize na dopravní právo a občanské právo.“


Mohlo by vás zajímat: ČAP k 1Q 2020: Pojistný trh prozatím roste o 5,6 %. Kde už nastal propad?


Marcus Acker, vedoucí podnikové komunikace společnosti Roland, vidí situaci podobně. „V zásadě vycházíme z toho, že počet pracovněprávních případů podstatně poroste. „Významné navýšení se očekává zejména v živnostenské oblasti, kde dojde na spory okolo výkladu smluvních práv a také na škody v souvislosti s přerušením provozu a insolvencí.“ Naproti tomu mírně klesající náklady na škody vidí Marcus Acker v oblasti dopravního práva a občanského práva, podobně jako Petersen z ARAG.

Téma přerušení provozu je v současné době nejdiskutovanějším. Aktuálně kritizují mnozí tzv. bavorské řešení, které předpokládá, že asi 15 % hodnoty uhradí pojistitel.

Nejde o „nový Volkswagen“

Pojišťovny právní ochrany se už připravují na vlnu, kterou s sebou přinese koronavir, ale není to zase až tak, že by to zastínilo jiný historický případ v jejich práci: skandál se zplodinami u Volkswagenu. Podle Marcuse Ackera půjdou škody VW do dvoumístných milionových částek. „V tomto roce počítáme s výplatami v celkové částce okolo 25 milionů EUR našim klientům. Celkové plnění za rok 2020 bude cca 64 milionů. V tom ale není zahrnuto rozšíření škod na další typy motorizace nebo jiné značky automobilů.“


Mohlo by vás zajímat: Věštírna Martina Podávky: Bonus-malus je mrtvý. RIP!


Zástupce ARAG hovoří v případě skandálu VW o „klesajících platbách“. Došlo k tomu díky vyhraným řízením a dosaženým vyrovnáním“. Očekávaná škoda kvůli zplodinám ve výfukových plynech bude činit asi 30 milionů EUR. Doposud ARAG převzal škody asi za 20 milionů. Nicméně Petersen nechtěl spekulovat o účincích na combined ratio na základě porovnání mezi covidem-19 a skandálem VW.

Vyhrává digitalizace

Koronavirová krize nezatěžuje jen rozpočty. Finanční instituce jsou znovu v kritické situaci, kdy potřebují rychlá rozhodnutí, aby chránily klienty, podnik i zaměstnance. Podle Ackera ze společnosti Roland to zvládli dobře: Náš krizový management se osvědčil. Povedlo se nám profesionálně zvládnout nastupující krizi a rozhodující rychlé kroky jsme podnikli hned první da týdny krize.“

Stejně přesvědčivý je i Petersen ze společnosti ARAG: „Máme solidní podnikovou bázi, abychom této situaci s úspěchem čelili. Už dříve jsme provedli řadu širokých digitalizačních opatření. Tím jsme byli schopni během několika málo dní převést ARAG téměř úplně na režim home office, a to jak v Německu, tak i v mezinárodním měřítku.“ Nicméně stále ještě není konec. Podle Marcuse Ackera ta správná výzva pro ekonomiku, a tím i pro pojišťovny, teprve přijde.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články