Dvě třetiny Rakušanů se v penzi věnují práci. Po krizi doufají v návrat


			Dvě třetiny Rakušanů se v penzi věnují práci. Po krizi doufají v návrat
13.11.2020 Zahraničí, Koronavirus

Koronavirová krize změnila život náš všech. Nejtíživěji dopadla na seniory. Všeobecné hrozby nejvyššího rizika právě tuto věkovou skupinu uvrhly částečně do izolace. Společnost Seniors4success z tohoto důvodu provedla ve spolupráci s výzkumnou agenturou Telemark Marketing dotazování v Rakousku, aby zjistila, jak na situaci nahlížejí důchodci.

Nejvíce podle očekávání postrádali respondenti návštěvy rodinných příslušníků (52 %), dále návštěvy přátel (48 %), ale také divadla a kina – v podstatě ve stejném zastoupení, bezmála z poloviny. Svobodné cestování chybělo více než třetině oslovených, zatímco bez volných nákupů strádalo jen 13 % dotázaných.

Na dotaz, jak se v koronavirovém nouzovém stavu chovali, odpovědělo 13 % respondentů, že neopouštěli dům nebo byt, 21 % chodilo jen na nutný nákup. Většina ovšem nadále vyrážena na procházky, aby se udržela fit. Penzisti našli na covidové době i pozitivní dopady: více ušetřili (53 % dotázaných), udělali více práce doma (48 %), stejný podíl respondentů se věnoval více přemýšlení, 44 % četlo a 41 % oceňovalo procházky. Digitální média si pochvalovali tři z deseti respondentů a využívali přitom i kulturní nabídku (24 %).


Mohlo by vás zajímat: Olav Jones: Hlavní povinností pojišťovny je zajistit, aby dostála svým slibům


I po skončení největších restrikcí odpovídala naprostá většina oslovených (83 %), že přes omezení přestáli období velmi dobře nebo dobře. Před koronavirovou krizí chodilo do práce anebo vykonávalo nějakou činnost 69 % respondentů (placený úvazek, péče o blízké, čestné funkce, hlídání vnoučat). Během všeobecného nouzového stavu přišlo 38 % z aktivních seniorů o placenou práci a jejich výdělečná činnost se zastavila. Velký podíl z nich (82 %) vidí jen malou šanci na obnovu výdělečné činnosti. 57 % přitom zastává názor, je snazší bude najít nějakou neplacenou činnost.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2019 v Česku dle oPojištění.cz


Téměř tři čtvrtiny (74 %) subjektivně odhadují, že jim hrozí jen velmi malé nebo malé riziko onemocnění covidem-19. Přitom 75 % respondentů vnímá symbol koronavirové doby, totiž roušku, jako omezující. A také 52 % dotázaných považuje návrat koronavirové vlny za velmi pravděpodobný nebo pravděpodobný. Z ekonomických dopadů koronaviru se respondenti nejvíce obávají jen minimálního zvyšování penzí pod hladinou inflace (55 %), zvýšení chudoby žen ve stáří (51 %) a úsporných opatření 49 %).

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články