Ekosystémy: Nová příležitost pro pojistitele?


			Ekosystémy: Nová příležitost pro pojistitele?
3.3.2021 Zahraničí

Pojišťovnictví se v současné době kvůli globální pandemii nachází v nové situaci a vyvstávají před ním mnohé výzvy, které musí řešit, jako je například digitalizace, kybernetické pojištění, řešení dopadů změny klimatu a stávající pandemie atd. Na druhé straně některé tyto výzvy lze chápat zároveň jako příležitosti. Jednou z takových příležitostí by mohlo být zapojení pojišťovnictví do ekosystémů.

Ekosystémy se vyznačují hloubkou a šířkou spolupráce rozdílných partnerů. Každý z nich může být pro klienta součástí řešení či může poskytnout nezbytné schopnosti. Přidaná hodnota spočívá v tom, že žádný z účastníků trhu nedisponuje všemi komponenty řešení a nemusí je provozovat. Vygenerovaná hodnota přesahuje hodnotu, kterou by dosílily jednotlivé části. Pokud jde o pojišťovnictví, idea je např. taková, že klient by mohl dát přednost tomu, aby vše, co se týká automobilu, dostal v jednom balíčku, tedy včetně pojištění.


Mohlo by vás zajímat: Vladimír Přikryl: Pružnost pojišťovacího sektoru bude v roce 2021 klíčová


Doplňkové partnerství – kombinované služby

Ekonomie platforem (např. poskytování služeb přes digitální platformy) a ekosystémy jsou nyní často používaná slova v souvislosti s inovacemi a novými postupy na trhu. Oba tyto pojmy počítají s komplementárním partnerstvím účastníků trhu, kteří profitují z výměny příslušných produktů, služeb a informací. Tímto způsobem mohou i pojistitelé nabízet mix služeb, aniž nutně musejí mít tyto produkty a služby ve svém portfoliu. Navíc mohou být v zásadě přítomni se svými službami všude tam, kde se pojištěný právě nachází, a to celých 24 hodin.

V článku na portálu Versicherungswirtschaftheute se uvádí tento konkrétní příklad, který se týká stěhování klienta. Tato událost se automaticky ukáže různým firmám prostřednictvím společně používaných softwarových programů opírajících se o umělou inteligenci na chytrých telefonech, tabletech, a to v kanceláři nebo i na cestách. Výsledkem je, že klient dostane kombinovanou nabídku, která odpovídá jeho aktuálním potřebám, tj. nabídku stěhovací firmy, nabídku pojištění (nábytku) a nabídku na přenocování v hotelu pro případ, že by stěhování neprobíhalo bez určitých komplikací.  


Mohlo by vás zajímat: ČAP: Počet pojistných podvodů stoupá. Jaká oblast trhu je zasažena nejvíce?


Jak může vypadat pojištění pro zítřek

Bude se reagovat na změněná přání a potřeby klientů v oblasti produktů i služeb, a to nezávisle na jednotlivém odvětví. Nabídka na pojištění se přidá do celkové nabídky a bude odpovídat životní etapě, v níž se klient nachází. Pojistitelé si uvědomili, že při cílování na klienta již nestačí vsadit jen na produkty a služby. Proto se pojistitelé důsledně posunují směrem k digitálním poskytovatelům služeb, kteří ve své nabídce ve stále větší míře využívají rozhraní a platformová řešení za účelem trvalé optimalizace nabídky.   

Digitální platformy umožňují propojenou vizi

Díky schopnosti se připojit k řešením pro průmysl 4.0, jako je např. SDA platforma pro služby, se dají „staré“ údaje o kmeni z hlavních pojišťovacích systémů dále zpracovat a dát k dispozici pro využití mezi pojišťovacím poradcem a klientem. Ten, kdo tuto klientskou historii ještě integruje do automatických softwarových řešení a zmocní zaměstnance, aby je vyhodnotili pro jejich oblast působnosti, je pak v hospodářské soutěži o krok vepředu.


Mohlo by vás zajímat: ČAP k výsledkům roku 2020: Trh meziročně rostl o 3,6 %


Digitální platformy zaměřené na potřeby uživatele pro marketing, prodej a automatizaci služeb jsou něco jako mozek ekosystémů. Propojují podle sledovaného článku to nejlepší ze všech nabídkových světů a umožňují rozsáhlé interakce mezi partnerskými podniky, stejně jako mezi firmami a klienty (B2C). Pojistitelé mohou díky těmto pokročilým modelům služeb profitovat ze svých partnerů a naopak. Před možnostmi součinnostních modelů služeb nelze zavírat oči. Jejich výhody – účinnost a těsná vazba na klienta -  se nedají jen tak přejít.

Kooperace mezi společností Basler Versicherung a firmou Pfister Möbel již dnes ukazuje, kam by mohla vést budoucí cesta. Kupující exkluzivního nábytku u firmy Pfister, která patří mezi přední společnosti v oblasti vybavování domů a domácností ve Švýcarsku, obdrží automaticky nabídku na pojištění na zakoupený nábytek, a to na 4 roky. Podstatné je, že oba podniky mají společnou technologickou bázi – moderní CRM řešení s příslušnou automatizací marketingu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články