Kolik vydává za péči o zdraví v Rakousku stát a kolik privátní sektor


			Kolik vydává za péči o zdraví v Rakousku stát a kolik privátní sektor
27.8.2020 Zahraničí

Na oblast péče o zdraví vydalo v loňském roce podle předběžných informací Rakousko 44,37 miliardy EUR. Z toho plynulo 32,70 miliardy z veřejných státních prostředků, zatímco zbývajících 11,67 miliardy uhradil privátní sektor. Naprostá většina prostředků (93 % částky) bylo určeno na běžné výdaje, 7 % putovalo do investic.

Oproti roku 2018 vzrostla celková částka za péči o zdraví v Rakousku o 4,2 %. Údaje zveřejnil statistický úřad Statistik Austria v polovině června. Podíl 73,7 % přitom nesl na bedrech veřejný sektor, tedy spolek, jednotlivé rakouské země, obce a sociální pojišťovny. Jejich váha meziročně posílila o necelých 5 %.

Zbytek celkové sumy připadal na soukromé výdaje, tedy domácnosti, soukromé zdravotní připojištění a soukromé nevýdělečné organizace. Jejich podíl rostl loni pomaleji (meziročně +2,2, %). Loňské tempo růstu veřejného i privátního sektoru kopírovalo vývoj v letech 2015 až 2018. Hrubý domácí produkt Rakouska činil loni asi 399 miliard EUR.


Mohlo by vás zajímat: Dopady COVID-19 na pojistitele v DACH regionu


Veřejný sektor

Veřejné prostředky bylo 95 % určeno na běžné náklady (31,21 miliardy EUR), zatímco zbytek představoval investice. Polovina běžných nákladů 2018 (čerstvější data ještě nejsou k dispozici) byla určena na provoz ve stacionárních zařízeních, včetně stacionární péče, o něco více než čtvrtina sloužila pro ambulantní péči (26,5 %). Na farmaceutické přípravky a zdravotnické zboží připadalo 13,5 %, na domácí péči 8,0 % celkové veřejné částky.

Největší průměrný nárůst v letech 2004 až 2018 zaznamenaly podle statistiky rakouské převozy nemocných a záchranná služba (+5,0 %), stejně jako ambulantní péče o zdraví (+4,4 %) Podstatně pod průměrem meziročního navýšení veřejných běžných výdajů (+4,0 %) se vyvíjely náklady na správu (+3,2 %) a farmaceutické nebo zdravotnické zboří (+3,1 %).

Soukromý sektor

Z celkové sumy se vynaložilo loni 88 % na běžné náklady a 12 % na investice. Zatímco náklady na běžné výdaje byly podstatně nižší než ve veřejném sektoru, v oblasti investic držel soukromý sektor loni v absolutních číslech krok. Soukromé domácnosti vydaly v roce 2018 na zdravotní zabezpečení 9,35 miliardy EUR (novější údaje rovněž zatím k dispozici nejsou). Na ambulantní ošetření putovalo předloni 31,3 %, na farmaceutické výrobky a medicínské přípravky a zboží 28,7 %. Do stacionární péče o zdraví přispěly privátní prostředky z 28,3 %.


Mohlo by vás zajímat: Euler Hermes: V ČR se očekává 33% nárůst platební neschopnosti


Vývojové trendy v privátním sektoru

V průměru stoupaly výdaje vynaložené soukromými domácnostmi a privátními pojistiteli na péči o zdraví od roku 2004 (tehdy činily 5,90 miliardy EUR) do roku 2018 v průměru meziročně o 3,3 %. Silný nárůst se podle Statistik Austria týkal v tomto období zejména domácí péče, jež stála každoročně v průměru o 17,6 % více. Rychlé posilování je dáno zohledňováním 24hodinové péče od roku 2008. Pokud bychom od toho odhlédli a postihli jen ošetřování nemocných doma bez 24hodinové péče, dospěli bychom k meziročnímu průměrnému navýšení nákladů o 7,8 %.

Druhé nejvyšší tempo růstu privátních výdajů vykazují transportní služby a záchranná služba (4,0 %). A na třetí pomyslné příčce se umístila prevence a stacionární péče o zdraví (po 3,5 %).

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články