Krize v Suezském kanálu a možné dopady na pojištění


			Krize v Suezském kanálu a možné dopady na pojištění
8.4.2021 Zahraničí

Dne 23. března zablokovala Suezský kanál obrovská kontejnerová loď Ever Given. Tato událost patřila následně mezi hlavní zprávy na celém světě. Není se co divit, protože dopady na globální obchod vzhledem k přerušení provozu kanálu byly značné. Běžně totiž kanálem denně projede asi 50 lodí. Po šesti dnech byla loď konečně uvolněna a všichni zainteresovaní si oddechli. Ale ihned se zákonitě objevily úvahy o tom, kdo bude hradit škody a jak se na nich budou podílet pojistitelé a zajistitelé.

V článku na portálu Versicherungswirtschaftheute bylo zablokování Suezského kanálu označeno jako „thriller“ roku. Nebývalé ekonomické napětí kolem celé události, neúspěšné pokusy vyprostit loď, spoléhání na příliv i komplikované nasazení vyprošťovacích člunů a bagrů – to všechno by opravdu vydalo na samostatný román. Svoji roli hrála samozřejmě délka lodi (400 metrů) a nákladní kapacita (20 000 kontejnerů). Ever Given totiž patří mezi největší lodě na světě.  

Po uvolnění kanálu a prvotní euforii se musí vyjasnit, kdo ručí za vzniklé škody a co zablokování Suezského kanálu znamená pro rejdaře, provozovatele a pojistitele. Někteří experti spontánně hovořili o škodách pro globální dodavatelské řetězce ve výši od 6 do 10 mld. USD denně s tím, že např. na portálu Lloyd´s List byla uvedena částka 10 mld. USD. Tato výše škod nikterak nepřekvapuje, neboť přes Suezský kanál se realizuje asi 10 % globálního obchodu a denně jím propluje přes 50 lodí.    


Mohlo by vás zajímat: Dušan Šídlo: Životní pojištění má to nejlepší před sebou


Podle autorů článku se alespoň někteří pojistitelé mohou uklidnit, pokud mají pravdu analytikové ze společnosti Morgan Stanley. Tito odborníci totiž označují škody jako „celkem zvládnutelné“. Je třeba si ale nejdříve upřesnit, jaké typy pojištění mohou být dotčeny. Jde o pojištění námořního kaska (havarijní pojištění), pojištění přepravovaného nákladu a pojištění odpovědnosti z provozu plavidla. Pojištění námořního kaska kryje škody způsobené na samotné lodi. Předpokládá se, že tyto škody budou nepatrné, protože loď byla remorkéry nakonec uvolněna, aniž by byla nějakými dalšími opatřeními poškozena.

Suez 2Pokud jde o pojištění přepravovaného nákladu, tak v tomto případě mělo pojistnou ochranu zboží v hodnotě 90 mil. USD, které bylo umístěno do 20 000 kontejnerů. Jelikož zboží zůstalo nepoškozeno a chlazení fungovalo, nebude třeba nějaká větší náhrada. Logicky se nabízí otázka, co ale škody způsobené zpožděním přepravy. Podle analytiků budou i tyto škody minimální, a to z toho důvodu, že většina pojistných smluv u pojištění přepravovaného nákladu obsahuje výluku pro „opožděnou přepravu“ („delayed transit“).

Pojištění odpovědnosti z provozu plavidla poskytuje pojistnou ochranu pro případ škod, které loď, provozovatel a posádka způsobila z nedbalosti třetím osobám. Nedbalost je podle společnosti Morgan Stanley otevřená záležitost, nicméně se nějaké žaloby očekávají. Nárok by mohl uplatňovat Egypt jako provozovatel kanálu. Prvních 100 mil. USD škod prý převezme společnost UK Protection and Indemnity Club, jež patří mezi největší námořní pojistitele. Pokud výše škody překročí tento limit, což se dá předpokládat, tak se musejí zapojit zajistitelé, kteří by měli dát k dispozici krytí až do výše 3,1 mld. USD. To je právě rozsah, který analytikové popisují jako „celkem zvládnutelný“.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Gabal: Anatomie neúspěchu. Poznámky ke kořenům českého pandemického debaklu


Na problémy v Suezském kanálu je zaděláno už dobu. Pojistitelé již roky varují, že stále rostoucí velikost lodí vede k vyšší kumulaci rizika. Kontejnerová kapacita lodí se za posledních 50 let zvýšila o 1500 % a v uplynulých 10 letech se zdvojnásobila. Obavy plynoucí z gigantů na moři se nyní ukázaly v případě Ever Given jako odůvodněné. Tyto obrovské lodě poskytují sice pokrok v bezpečnosti a řízení rizik, ale zapříčiňují neúměrně vysoké škody, jestliže dojde k nějaké havárii či technickému selhání. Zvládnutí nehod u velkých lodí, jako jsou požáry, najetí na mělčinu a kolize, bude tak logicky čím dál náročnější a také dražší.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články