„Megatrendy“ jsou obrovskou výzvou pro pojišťovny. Co to přesně znamená?


			„Megatrendy“ jsou obrovskou výzvou pro pojišťovny. Co to přesně znamená?
30.1.2023 Zahraničí

Krátkodobě se do pojištění nejvíce propíše inflace: pojistné i pojistná plnění za škody budou stoupat a poradci se musí připravit i na případnou vlnu storen, aby jim dokázali zabránit. Větší škody lze očekávat kvůli klimatické změně, jenomže aktuální situace hrozící recese brzdí i trend udržitelnosti. A v dlouhodobém měřítku se jeví jako velká výzva pro všechny účastníky na trhu nedostatek pracovních sil. Zejména v oblasti obchodu se může o talenty docela válčit.

Agentura Telemark Marketing Gebhard Zuber GmbH vyzpovídala v Rakousku 12 členů představenstev 14 největších v zemi působících pojišťovacích společností pro další díl své studie „Cena za změny – reloaded“. Zajímala se o jejich očekávání spojená s jejich odvětvím. Vedle digitalizace, jež při pandemii covidu zažila významný posun vpřed, byly tématy pro tyto experty inflace, změna klimatu a nedostatek pracovních sil označované jako megatrendy. Druhý díl studie, který byl v listopadu prezentován, se zabýval těmito 3 megatrendy, s nimiž bude pojišťovnictví konfrontováno v následujících letech.


Mohlo by vás zajímat: ČKP: Povinné ručení má poprvé v historii více než 9 milionů vozidel


Inflace zasáhla pojistitele silně

V kratším časovém horizontu udeří na pojišťovny sílící inflace. Jak očekávají kapitáni tohoto odvětví v Rakousku, reálné příjmy lidem klesnou, průměrní Rakušané budou muset šetřit a revidovat své dosavadní výdaje a náklady. Vzhledem k tomu, že většina pojistných smluv je indexována podle rostoucích nákladů v dané branži, budou příjmy z pojistného rovněž krátkodobě stoupat. Na druhé straně jde proti tomu ovšem škodní inflace, protože rostou také náklady na vyplácená pojistná plnění. Protože ale platby pojistného časově předchází vzniku škod, je možné počítat s dočasně nadměrnou kompenzací inflace díky vyššímu pojistnému. Nicméně v tomto bodu se top manažeři pojišťoven neshodli.


Mohlo by vás zajímat: Karel Waisser: Slavia pojišťovna vstoupila do roku 2023 silnější a stabilnější


Malé následky by mohlo mít na pojistitele posunutí velkých pořízení nebo investic: v těchto případech by zkrátka některé statky nebo komponenty byly využívány dále a déle, a běžely by staré smlouvy. To se týká například nákupu vozidel, bytů apod.

Větší dopad na životní pojištění

Postiženy by ale mohly být produkty v oblasti životního pojištění nebo zabezpečení na stáří. U těch jsou měsíční částky pojistného nejvyšší a plnění většinou v čase vzdálené nejdál v budoucnu. Zjednodušeně se může zdát, že nyní skýtají snadnou možnost, jak zkrátit fixní výdaje. Poradci mají proto dnes úkol zabránit možné vlně storen: je na nich, aby nabídli dočasné snížení pojistného nebo dočasnou lhůtu bez placení pojistného. Tím pádem ale bude náročné předejít poklesu příjmů z pojistného v těchto odvětvích pojištění osob.

V rámci nově sjednávaných obchodů životního pojištění se už teď zrcadlí nejistota klientů; připravené podpisy smluv se nyní odkládají. Jak u pojištění osob, tak u pojištění majetku lze počítat s tím, že se klienti budou pokoušet optimalizovat výdaje za pojistné. Někteří experti proto předpokládají, že na významu opět získají srovnávače pojištění v novém obchodě, zatímco stávající kmenový obchod tolik postižen nebude.


Mohlo by vás zajímat: Počty poradců 2022: Žhavá čísla


Klimatická změna komplikuje prognózy

Kvůli klimatickým změnám dochází k přírodním katastrofám překvapivěji než dříve a způsobují větší škody. To komplikuje možnost prognóz škod, a tím jsou ztíženy i kalkulace pojistného. Podle studie jsou vyšší rizika skryta i v nebezpečí vzniku podpojištění. Poradci jsou vyzýváni, aby své klienty na toto úskalí upozorňovali a snažili se ho kompenzovat navýšením pojistných částek. Je však sporné, zda si nyní mohou zákazníci skutečně adekvátní pokrytí rizik v pojištění dovolit.

Především v rizikových situacích a místech mohou existovat i nepojistitelná rizika nebo pojistitelná minimálně jen za podstatně vyšší pojistné; nicméně podle Roberta Sobotky, jednatele agentury Telemark, selekce rizik by byla ale v rozporu s myšlenkou rizikového společenství a znamenala by odchod od těchto hodnot. Současně však platí, že klimatická změna současně může přinést do odvětví pojišťovnictví nové obchodní šance. To má vliv i na budování image pozice pojištění a jeho základních myšlenek jako jsou ochrana a bezpečí. Někteří experti rovněž zmiňovali témata spojená s povinným pojištěním ze zákona.


Mohlo by vás zajímat: Nejrizikovější oblasti výskytu nehod s alkoholem jsou jižní Morava a Plzeňsko


Trend udržitelnosti se zadrhl

Pokud v předchozím dílu studie bylo udržitelné směřování pojišťovacích společností uvedeno jako nejdůležitější dnešní trend, nyní se ukazuje, že v tomto ohledu vedení pojišťoven poněkud šláplo na brzdu. Je tu totiž otázka, zda si člověk může udržitelnost v časech energetické krize a hrozící recese dovolit. Nicméně podle Roberta Sobotky z agentury Telemark se v tomto budu názory šéfů pojišťoven rozcházejí. Jisté ovšem zůstává, že v nejvyšších patrech vedení pojišťovacích společností se témata udržitelnosti a aplikace ESG kritérií intenzivně přetřásají. Sobotka míní, že klienti si udržitelnost s pojištěním „vůbec“ nespojují; výjimku tvoří maximálně „zelené“ fondy investic. Nicméně v dlouhodobém horizontu se i tento přístup zákazníků pravděpodobně změní.


Mohlo by vás zajímat: Pavel Wiesner je předsedou představenstva České podnikatelské pojišťovny


Z nedostatku pracovních sil nejvíce trpí obchod

Ne všichni dotázaní top manažeři pojišťoven v Rakousku problematiku pracovních sil v této souvislosti zmiňovali; lze se domnívat, že v některých společnostech se tímto fenoménem ještě necítí ohroženi. Ve středním horizontu lze však očekávat, že nemožnost sehnat odpovídající pracovníky zasáhne všechny účastníky na trhu. Už před vznikem pandemie covidu bylo obtížné najít pro oblast obchodu mladé lidi. A v současných podmínkách se situace ještě zostřila. Ve všech odvětvích nyní shánějí kvalifikované síly. Podle všeho již vypukla válka o talenty. Především věková struktura v oblasti obchodu už dělá manažerům starosti: makléři a pracovníci obchodní služby mají vysoký věkový průměr, a před nimi je vlna odchodů do důchodu. Tváří v tvář tomuto problému vyvstává otázka, kdo bude v budoucnu osobně pečovat o klienty v pojišťovnách.


Mohlo by vás zajímat: Kdo je pojistný matematik?


Otázka image pojišťoven

Hlavním problémem je, že pojišťovnická branže s sebou nese jen málo atraktivní profesní obraz. Je proto nezbytné, aby se odvětví snažilo posunout image oboru atraktivnějším směrem. Přitom prostý Employer Branding je v této souvislosti málo. Podle studie přinese budoucnost i boj o těch málo kvalifikovaných uchazečů o práci. Pokud se povede jejich nábor, vyvstává další otázka, zda a jak je dlouhodobě udržet ve společnosti. Množící se home office organizací práce by mohlo dojít k rozvolnění vztahu s podnikem. Na druhou stranu je to však dnes předpoklad, že zaměstnavatel tuto možnost distanční práce uchazeči nabídne, protože zejména mladší lidé to prostě očekávají. I zde houstne konkurence firem z jiných oborů.

Další informace ke studii lze stáhnout ZDE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články