Ničivé požáry v Kalifornii stály pojistitele 845 milionů $


			Ničivé požáry v Kalifornii stály pojistitele 845 milionů $
18.9.2018 Zahraničí, Škody

Pojištěné škody způsobené ničivými požáry v kalifornské oblasti Carr and Mendocino Complex vyskočily podle Kalifornského úřadu pro pojištění (California Department of Insurance1) na 845 mil. USD.

Statistiky týkající se této katastrofické události podávají smutný obrázek. Na základě pojištěných škod z červencových požárů v roce 2018 bylo uplatněno celkem 10 000 nároků na pojistné plnění. Z toho připadá 8 891 nároků se škodami ve výši cca 820 mil. USD na nemovitosti v osobním vlastnictví a 329 nároků se škodami ve výši 12,4 mil. USD na majetek podnikatelů. Pojištěné škody na 805 automobilech a ostatní pojištěné škody se odhadují rovněž na 12,4 mil. USD.

Kalifornský komisař pro pojištění Dave Jones prohlásil, že historický vývoj prokazuje jednu podstatnou změnu. Během let se tzv. požárová sezona trvající asi čtyři měsíce změnila na celoroční nebezpečí. Podle jeho vyjádření se za uplynulé dvě dekády frekvence a závažnost ničivých požárů zvýšila a způsobila významné majetkové škody a tragické ztráty na životech v oblastech Kalifornie s vyšším rizikem požáru. Větší problém je však v tom, že oblasti, které nebyly kdysi pokládány za vysoce rizikové, byly nyní také spáleny.


Mohlo by vás zajímat: Zajímavost: Lloyd´s překvapuje pojištěním marihuany


Za opravdovou katastrofu lze označit škody z požárů vzniklých v roce 2017. Pojištěné škody způsobené  v Kalifornii v roce 2017 ničivými požáry a sesuvy půdy v Montecino v lednu 2018 se nyní dostaly na částku 13 mld. USD. Z toho připadá 10,8 mld. USD na nemovitosti v osobním vlastnictví, 1,8 mld. USD na majetek podnikatelů a 380 mil. USD na automobily a jiné pojištěné škody.

Mezi příčiny požárů řadí Kalifornský úřad pro pojištění také změnu klimatu. Z aktuální zprávy, jejímž je tento úřad spoluautorem, vyplývá, že k rekordním škodám způsobeným požáry v roce 2017 jednoznačně vedly klimatické podmínky, zejména kritické sucho. Dá se téměř s jistotou předpokládat, že vzroste frekvence a intenzita extrémních klimatických událostí a jejich dopady, obzvláště na pojišťovnictví.


Mohlo by vás zajímat: Návykové látky a jejich vliv na bezpečnost silničního provozu


Ve zprávě se taktéž upozorňuje, že soudní spory vyplývající z těchto a jiných klimaticky ovlivněných událostí vytvářejí značné odpovědnostní riziko pro pojišťovací průmysl, a to takového rozsahu, který by mohl vyvolat „záplavu“ v oblasti majetkových škod. Navíc finanční prostředky pojistitelů určené k výplatě pojistných plnění a dividend akcionářům jsou rovněž zranitelné z titulu klimatických změn, čímž může vzniknout potenciál pro vážná systémová rizika.

Zpráva obsahuje i tezi, že klimatické změny se stávají různorodým závažným rizikem a výzvou pro globální pojišťovací průmysl, který produkuje pojistné ve výši 4,6 bilionu USD. Připouští se, že řada pojistitelů na tyto změny adekvátně reagovala, například snížením své expozice nebo lepším oceňováním rizik. Připravenost pojistitelů musí být ovšem dále zvyšována. Regulátoři a pojistitelé podnikatelských rizik by měli pokračovat v hledání tržních řešení a usilovat o lepší řízení rizika, včetně zpřesňování tvorby sazeb a konstrukce a obsahu pojistné smlouvy. K jejich dalším úkolům patří například podněcování akcí ke zmírňování rizik, zlepšování informací o klimatických rizicích, podpora inovací v oblasti škodních modelů, realizace zátěžových testů a snižování rizik.


1 Kalifornský úřad pro pojišťovnictví byl založen v roce 1868. Dnes je největší agenturou pro ochranu spotřebitele v Kalifornii, která je největším pojistným trhem v USA a čtvrtým největším trhem ve světě s ročním pojistným ve výši 310 mld. USD

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články