Rakousko: Napjatá situace v několika odvětvích pojištění pro podnikatele


			Rakousko: Napjatá situace v několika odvětvích pojištění pro podnikatele
20.9.2022 Zahraničí

Společnost Funk zabývající se makléřskými aktivitami a rizikovým poradenstvím zpracovala analýzu, podle níž přes růst cen oblast majetkového pojištění stále ještě nevidí světlo na konci tunelu. Pod tlakem jsou pojišťovny v Rakousku zejména v pojištění kybernetických rizik, kde je třeba počítat s dalším růstem pojistného. Celkem se společnost Funk zabývala rozborem stavu 13 oborů.

Pojišťovací makléř a poradce v oblasti rizik, společnost Funk International Austria GmbH analyzovala rakouský pojistný trh a zkoumala vývoj pojistného a kapacit. Výsledky shrnula do studie „Funk Forum Markt-Spezial“ zveřejněné v srpnu 2022. Na 18 stranách „si bere na paškál“ celou řadu odvětví pojištění: majetek, odpovědnost, technické obory, stavební a přepravní pojištění, auta, pojištění manažerů D&O, kybernetické pojištění, pojištění pro případ poškození důvěry, úvěry, úrazy, právní ochranu a oblast pojištění transakcí.


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovnictví balancuje mezi starým a novým světem práce


Velké výzvy v pojištění majetku

Podle zprávy společnosti Funk zůstává zvláště napjatá situace v oblasti průmyslového pojištění majetku. I když byly ceny za krytí nedávno navýšeny, vzrostly ovšem současně také náklady na škody. Tím pádem se toto odvětví nemělo ani přes růst pojistného šanci zotavit. Jak říká jednatel společnosti Funk v Rakousku Mario Heinisch: „Vedle škod z požárů zatěžují bilanci pojišťoven také události z nepřízně počasí a živlů.“

„Globální trendy, jako jsou sílící urbanizace a zvyšující se blahobyt, zostřují klimatickou krizi. Na to je třeba do budoucna reagovat větší koncentrací na přírodní nebezpečí. S tím je třeba jít i do obnovy stávajících smluv, což bude představovat další výzvu pro vyjednávání.“ Tlak na ceny pojištění tak bude dál trvat, i když asi už v méně naléhavé podobě, a ruku v ruce s tím je třeba počítat se „zdrženlivou“ nabídkou kapacity krytí. A inflace podle Funk celému vývoji nepomáhá, naopak ji zatěžuje a zatěžovat bude.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Svoji „udržitelnost“ mají pojišťovny hlásit


Mírný růst pojistného u odpovědnosti

Inflace je podle studie Funk hlavním tématem i u pojištění odpovědnosti. Likvidace škod z tohoto odvětví se všeobecně prodraží. „To se odrazí v následujících letech v mírném růstu pojistného. I zde je potřeba počítat s dalším částečným úbytkem kapacit,“ píše se ve zprávě. A k tomu ještě další aktuální efekt: S ohledem na válku na Ukrajině se nutné očekávat, že při prodlužování stávajících smluv dojde na omezení pojistných podmínek ve vztahu k Rusku, Bělorusku a Ukrajině. „Někteří pojistitelé zavádějí takzvané teritoriální výluky, které mohou být v konkrétních individuálních případech zrušeny. Jiné pojišťovny vyžadují detailní informace a popis rizik, a poté se teprve rozhodnou na individuální bázi.“


Mohlo by vás zajímat: Swiss Re Institute: Jaký bude vývoj světového pojišťovnictví v období 2022–2023?


Pojištění kybernetických rizik pod velkým tlakem

Obzvláště závažná situace je v oblasti kybernetických rizik, píše Funk. Během obnovy smluv 2021/22 došlo na drastickou redukci kapacity pro úpis rizik a spolu s tím na dramatické zvýšení pojistného. Podle společnosti Funk není růst cen stále u konce, i když asi už nebude tak masivní.

Pro pojišťovny je oblast kybernetických rizik sférou, kterou lze jen těžko odhadnout, protože u kumulovaných událostí se širokým zásahem, jako například na poskytovatele cloudových řešení, nejsou k dispozici stále ještě žádná spolehlivá data.

A i tady hraje válka velkou roli, protože riziko sofistikovaných ataků dále roste. „Na pozadí této situace si rakouské firmy pokládají stále častěji otázku, zda jejich pojištění kybernetických rizik pokrývá takové případy a z nich vzniklé škody, anebo zda výluky válečných událostí znamenají, že pojistné plnění nedostanou. O tomto problému se nyní mezi zainteresovanými diskutuje, a jde o kontroverzní rozhovory,“ píše se ve zprávě Funk.


Mohlo by vás zajímat: Pojištění závažných onemocnění a jejich rating


Pojištění důvěry

Ve vztahu k pojištění událostí vzniklých z poškození důvěry se ve zprávě hovoří o stoupajícím počtu pojistných událostí, které vedly k dlouhodobě vyšší úrovni pojistného. Možný výběr poskytovatelů krytí pro tyto případy je v tomto speciálním odvětví v zásadě klesající, protože zaměření se v segmentu týká prakticky jen pojištění D&O a chybí potřebné personální kapacity. Nicméně podle Funk je kapacity na trhu i nadále dostačující.

Vzhledem k rostoucímu počtu škod v oblasti kybernetických rizik se pojišťovny snaží zcela jasně oddělit segmenty kybernetických rizik a rizika poškození důvěry, aby zabránily situacím, kdy podniky, jež nemohou dosáhnout na kybernetické pojištění z důvodu nedostatečných zabezpečovacích IT opatření, budou chtít krýt vzniklé škody přes pojištění pro případ poškození důvěry. Funk očekává i do budoucna stoupající sazby, stejně jako rostoucí požadavky na organizační bezpečnostní opatření k zabránění takovým situacím.


Mohlo by vás zajímat: Pojistná telematika a ochrana soukromí. Kde jsou hranice?


Individuální přístup

S ohledem na nejisté časy, zejména ve vztahu ke klimatické krizi, pandemii a válce na Ukrajině, se jednatel společnosti Funk Rakousko Mario Heinisch staví za „dlouhodobé partnerství mezi pojistiteli a klienty při přebírání rizik“. Podle něj je třeba také přistupovat k firmám individuálně. Opatření ke zlepšení rizikových poměrů, jako je zavedení podnikového risk managementu s preventivními opatřeními k zabránění vzniku škod s vyšším nasazením u klienta, musí být při kalkulaci pojistného odpovídajícím způsobem zohledněna a odměněna.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články