UNIQA analyzovala: Jak rostou náklady na zdraví v Rakousku?


			UNIQA analyzovala: Jak rostou náklady na zdraví v Rakousku?
23.5.2019 Zahraničí

Rostoucí životní očekávání a delší dožití v Rakousku přinese zvýšení zdravotních nákladů do roku 2060 ze současných 10,4 % na minimálně 12,3 % z celkového ekonomického produktu země. Může to být ale také dokonce až 14,4 %.

Průměrný Rakušan a průměrná Rakušanka žijí stále déle. Se stoupajícím věkem ale také rostou náklady na udržování jejich zdraví. Člověk ve věku do 39 let stojí ročně na zdravotních službách v průměru 1.800 EUR. Pro lidi ve věku 50 – 59 let jsou ale tyto výdaje už dvojnásobné, a do 75. roku se zpětinásobí. Pro populaci 90plus je třeba každoročně vynakládat v průměru 27.000 EUR. „Ukazuje se, že ten potěšitelný fakt, že se rakouské obyvatelstvo dožívá vyššího věku, je současně spojen nejen s nároky na financování penzijního systému, ale také zdravotnictví,“ upozornil při zveřejnění závěrů analýzy Franz Xaver Zobl, ekonomický expert koncernu UNIQA Insurance Group a spoluautor studie.

Pouze demografické změny povedou k tomu, že náklady na zdravotní péči vzrostou z aktuálního podílu na hospodářském produktu 10,4 % o 3 procentní body na 13,4 % okolo roku 2060. Neboť v roce 2018 bylo 9,4 % rakouské populace starší 75 let. Do roku 2060 tento podíl ale stoupne na 16,5 %, a tedy více než na dvojnásobek.


Mohlo by vás zajímat: V. AML směrnice a její možné dopady na pojišťovnický sektor  


Je zde několik faktorů, které působí protichůdně. S vyšším věkem dožití roste v Rakousku počet let, které prožije člověk zdravý. S rostoucími příjmy na jednoho obyvatele ale současně stoupají výdaje vynakládané samotnými domácnostmi. S těmito faktory lze různě kombinovat a vypočítávat rozpětí, kam až bude podíl nákladů na zdraví Rakušanů šplhat. V nepříznivém scénáři se počítá dokonce s podílem 14,4 %, což by v dnešních cenách znamenalo 28,5 miliardy EUR ročně.

V roce 2016 se platily z veřejných zdrojů tři čtvrtiny nákladů na zdravotní systém, přičemž 40 % z toho se hradilo z daní a zbytek z příspěvků na sociální pojištění. Už roky připadá na výdaje ze soukromého zdravotního pojištění stabilních 5 %. A asi 19 % zaplatí naši jižní sousedé přímo z vlastní peněženky (zatímco ve Švédsku je to 15 %, v Německu 12,4 % a v Nizozemí dokonce jen 11 %).


Mohlo by vás zajímat: ČAP k 1Q 2019: Trh rostl o 3,9 %. Sníh a vichřice rekordně škodily


Kdyby zůstaly veřejné prostředky ze státního rozpočtu Rakouska na zdravotnictví v dosavadním poměru k ostatním výdajovým položkám veřejných financí, stoupl by podíl soukromých peněž v systému zdravotnictví z 26 na 41 % do roku 2060.

Podle studie OECD Health at Glance z roku 2017 oceňují odborníci na rakouském zdravotním systému dobrý přístup obyvatel k čerpání péče. Na druhou stranu je nepříznivé, že vysoký podíl výdajů jde na stacionární zařízení. Současně vykazuje Rakousko velké rozdíly mezi pohlavími. Ve věkové skupině 25 – 39 let jsou podle očekávání náklady na zdravotní péči o ženy v průměru o 40 % vyšší než u mužů, což souvisí z velké části s mateřstvím. Ale i se stoupajícím věkem rostou náklady na péči o ženy výrazně rychleji než o muže. Od 80. roku věku jsou výdaje převážně směřovány na rehabilitační a dlouhodobou péči z důvodu horšího zdraví a nesoběstačnosti. A tyto relativně vysoké výdaje jsou opět vynakládány hlavně pro ženy, což výrazně polarizuje nákladnost péče podle pohlaví.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články