Vývoj rumunského pojistného trhu v roce 2018


			Vývoj rumunského pojistného trhu v roce 2018
4.4.2019 Zahraničí

Rumunský orgán finančního dohledu (ASF) vydal koncem března zprávu o vývoji rumunského pojistného trhu v roce 2018. Z ní především vyplývá, že hrubé předepsané pojistné se oproti předchozímu roku zvýšilo o 4,5 %.

Hrubé předepsané pojistné dosáhlo v roce 2018 hodnoty 10,14 mld. lei [1 RON (rumunský nový lei) = 5,603 Kč (prodej - dne 2. 4. 2019)] a vzrostlo tak oproti roku 2017 o 4,5 %.

Podle ASF byl rok 2018 významný tím, že se zlepšil vývoj solventnostních poměrů. Ke konci loňského roku všechny pojišťovny splnily jak solventnostní kapitálový požadavek (SCR), tak minimální kapitálový požadavek (MCR).

ASF uvádí, že kapitálové požadavky SCR a MCR na úrovni trhu, kalkulované jako poměr celkového kapitálu použitelného ke krytí kapitálových požadavků a celkové výše kapitálových požadavků, dosáhly uspokojivých hodnot. Míra SCR na úrovni celého trhu byla 1,71 a MCR se dostal dokonce na hodnotu 3,87.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Pojištění se Sandrou Bullock? Proč ne!


Celková výše hrubých technických rezerv vytvořených pojišťovnami činila na konci roku 2018 více než 16 mld. lei a oproti roku 2017 se zvýšila o cca 5 %.

ASF zdůraznil, že na rumunském pojistném trhu nastala v letech 2017 a 2018 jedna podstatná změna, kterou je konsolidace segmentu životního pojištění. Hrubé předepsané pojistné vzrostlo v roce 2018 o 4,3 %, ale podstatný růst se udál v roce 2017, kdy hrubé předepsané pojistné narostlo o 21 % ve srovnání s rokem 2016.

Na rumunském pojistném trhu působilo k 31. 12. 2018 celkem 29 pojišťoven, povolených a dohlížených ASF. Z tohoto počtu 16 pojišťoven provozovalo činnost toliko v neživotním pojištění, 7 pouze v životním pojištění a 6 pojišťoven bylo kompozitních, což znamená, že provozovaly pojišťovací činnost současně v obou segmentech. 

Rumunský pojistný trh se podle ASF vyznačuje středním až vyšším stupněm koncentrace. V roce 2018 připadalo na 10 pojišťoven z celkových 29 přibližně 89 % celkového hrubého předepsaného pojistného.

Zdroj: ASF

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články