Generali PPF Holding začne působit ve střední a východní Evropě


			Generali PPF Holding začne působit ve střední a východní Evropě
17.1.2008 Akvizice a fúze

Generali PPF Holding oznamuje, že dnes po obdržení potřebných regulativních povolení nabyla účinnosti Smlouva o společném podniku (Joint Venture Agreement), podepsaná 10. července 2007 mezi Assicurazioni Generali (“Generali”) a PPF Group N.V. (“PPF Group”). Generali a PPF Group nyní spojují své aktivity ve střední a východní Evropě (SVE) a tím vytvoří jednu z největších pojišťovacích skupin v regionu s ročním hrubým předepsaným pojistným ve výši přibližně € 2.6 miliard (údaje za rok 2006) a s 9 miliony klientů.

 

Generali, třetí největší pojišťovna v Evropě, a PPF Group prostřednictvím České pojišťovny, největšího pojistitele v České republice, spojují svá pojišťovací aktiva v regionu SVE a vytváří významný subjekt trhu pojišťovnictví v regionu SVE, který z počátku plánuje působit ve 12 zemích. Tento krok je součástí strategie expanze do dalších zemích regionu jakož i dalšího rozvoje podnikání na stávajících trzích.

 

Ladislav Bartoníček, generální ředitel Generali PPF Holding, říká: „Jednomyslně jsme se dohodli na tom, že budeme operativně řídit holdingové aktivity z Prahy. Legislativní a podnikatelské prostředí v České republice se v poslední době podstatně zlepšilo, a tím se vytvořily příznivé podmínky pro mezinárodní holdingové společnosti a řízení jejich operací ve střední a východní Evropě“.

 

Sergio Balbinot, předseda představenstva Generali PPF Holding, k tomu dodává: „Spolupráce obou našich mezinárodních skupin poskytuje vynikající příležitost k dosažení vedoucí pozice na rychle rostoucích pojistných trzích střední a východní Evropy. Z hlediska komerčního, kulturního a strategického je to pro naše společnosti perfektní partnerství.“

 

Generali PPF Holding začne jako právnická osoba fungovat okamžitě. Ladislav Bartoníček, současný předseda představenstva České pojišťovny, bude generálním ředitelem Generali PPF Holding. Sergio Balbinot, generální ředitel Generali Group, bude zastávat funkci předsedy představenstva nové holdingové společnosti.

 


Generali PPF Holding bude řízen exekutivním výborem, v současné době sestávajícím ze 7 zkušených manažerů:

  Oblast odpovědnosti
Ladislav Bartoníček Generální ředitel
Jaroslav Mlynář Finanční a IT ředitel
Lard Friese Operace v ČR a na Slovensku, kompetenční centra v oblastech marketingu, distribučních kanálů, řízení likvidace a bankopojišťovnictví
Matyás Palvölgyi Operace v Maďarsku, Chorvatsku, Slovinsku a Bulharsku, kompetenční centra v oblastech produktů pojištění motorových vozidel a životního pojištění
Ivo Foltýn Operace ve Společenství nezávislých států, zdravotní pojištění, penze, úvěrové pojištění
Vít Sedláček Operace v Rumunsku a Srbsku, business development a M&A
Klára Starková Operace v Polsku, organizační rozvoj a HR, právní služby a interní audit

 

Generali PPF Holding B.V. je společný podnik Assicurazioni Generali (podíl 51 %) a společnosti PPF Co1 B.V. patřící do PPF Group (49 %). Holding plánuje zpočátku působit ve 12 zemích střední a východní Evropy: v České republice, Slovenské republice, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, na Ukrajině, v Rusku, Srbsku, Slovinsku, Chorvatsku a Kazachstánu. Roční hrubé předepsané pojistné firem holdingu v roce 2006 dosáhlo přibližně € 2.6 miliard. Společnosti holdingu poskytují v regionu služby 9 milionům klientů. Generali PPF Holding má sídlo v Nizozemí a jeho hlavní organizační pobočka sídlí v České republice v Praze.

Zdroj: ceskapojistovna.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

RSS

Související články