Asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví má novou strategii


			Asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví má novou strategii
1.8.2019 Pojistný trh

Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví (IAIS) informovala o novém strategickém směřování, resp. o schválení strategického plánu na období 2020 – 2024 a finančního výhledu. Aktivity této asociace se dotýkají regulace a dohledu nad pojišťovnictvím v Evropské unii i přímo v České republice, takže je důležité zmínit alespoň základní obrysy těchto strategických záměrů

Schválení nového strategického plánu a finančního výhledu znamená, že IAIS začne brzy postupovat podle nové strategie. Příprava těchto dokumentů trvala zhruba 18 měsíců a byly při ní využity jak náměty členů této asociace, tak odborné veřejnosti. Zmíněné dokumenty obsahují zásadní cíle a jednotlivé strategie, kterými se bude IAIS řídit v následujících pěti letech, počínaje 1. lednem 2020.

Dr. Victoria Saporta, předsedkyně Výkonného výboru IAIS, v této souvislosti uvedla: „Nový strategický plán přináší významné změny nejen pro asociaci a její členy jako orgány dohledu, ale také pro globální pojišťovnictví a pojistníky. I když IAIS bude pokračovat v naplňování svých hlavních funkcí, a to zvláště v přípravě globálních standardů, v podpoře implementace a v posilování globální finanční stability, tak v dalším období se projeví změna v důrazu na aplikaci těchto funkcí způsoby, které pomohou členům proaktivně reagovat na rychlé změny globálního prostředí tažené technologickými inovacemi, posuny v chování spotřebitelů a sociálními výzvami.“


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Geniální myšlenka ministryně Schillerové!


Při přípravě nového strategického plánu IAIS identifikovala určitý počet trendů a tendencí na pojistných trzích a v oblasti dohledu, které s největší pravděpodobností budou mít vliv na její poslání. Patří mezi ně spousta nově vznikajících problémů, jakou jsou nové finanční technologie, resp. inovace ve finančních službách, kybernetické riziko, klimatické riziko, stejně jako problematika udržitelného rozvoje, přičemž každý z těchto trendů má potenciál přetvářet podnikání v pojišťovnictví v následujících letech. Protože IAIS je globální komunitou orgánů dohledu v pojišťovnictví, musí postupovat tak, aby držela krok s těmito změnami.

Jonathan Dixon, generální tajemník IAIS, k tomu poznamenal: „Na základě stávajícího strategického plánu IAIS docílila značný pokrok při realizaci pokrizové reformní agendy, a to především očekávaným dokončením do konce roku 2019 obecného rámce pro dohled nad mezinárodně aktivními pojišťovacími skupinami a holistického rámce pro zmírňování systémového rizika v globálním pojišťovnictví. Podle nového strategického plánu zůstane finalizace a implementace reforem stěžejní prioritou IAIS. Nicméně pozornost se nutně přesune k naplňování nových cílů.“


Mohlo by vás zajímat: Počet pojistných matematiků v ČR stagnuje


Ve strategickém plánu a finančním výhledu IAIS je specifikováno pět hlavních níže uvedených cílů, u kterých je uveden ještě bližší popis a dílčí strategie.  Zájemci o tuto problematiku se mohou seznámit s kompletním textem nové strategie IAIS na jejích webových stránkách ZDE.

Hlavní cíle IAIS na období 2020 – 2024

  • IAIS bude vyhodnocovat globální tržní trendy a vývoj v pojišťovnictví a dotýkající se pojišťovnictví a reagovat v rámci svého poslání na ty problémy, které znamenají příležitosti, výzvy nebo rizika;
  • IAIS bude stanovovat a podporovat implementaci globálně uznávaných účinných a vhodných standardů pro dohled nad pojišťovnictvím;
  • IAIS bude podporovat své členy sdílením účinných dohledových postupů a posilováním chápání dohledových problémů;
  • IAIS bude vyhodnocovat a podporovat dodržování svých dohledových výstupů/materiálů;
  • IAIS bude při naplňování své mise a komunikaci se všemi zainteresovanými osobami pracovat efektivně, účinně a transparentně.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články