AXA hlásí růst v podnikatelském pojištění. Vysoký provozní zisk Allianz


			AXA hlásí růst v podnikatelském pojištění. Vysoký provozní zisk Allianz

Pojišťovny zveřejnily finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2019. V tomto článku je prezentován „výkon“ pojišťoven Allianz a AXA, patřících mezi devět globálních systémově důležitých pojistitelů, kteří musejí splňovat vyšší kapitálové požadavky a jsou podrobeni přísnějšímu dohledu.

Allianz

  • interní výnosy vzrostly v 1. čtvrtletí 2019 o 7,5 %. Celkové výnosy se zvýšily o 9,1 % na 40,3 mld. EUR. Ve stejném období roku 2018 to bylo 36,9 mld. EUR,
  • provozní zisk zaznamenal v 1. čtvrtletí 2019 nárůst též o 7,5 % a dosáhl výše 3 mld. EUR. V 1. čtvrtletí 2018 činil 2,8 mld. EUR,
  • čistý zisk připisovaný akcionářům byl v 1. čtvrtletí 2019 vykázán ve výši 2 mld. EUR,
  • solventnostní poměr podle režimu Solventnost II činil na konci 1. čtvrtletí 2019 uspokojivých 218 %,
  • výsledky docílené v 1. čtvrtletí 2019 jsou dobrým základem pro splnění celoročních cílů a umožnily potvrdit provozní zisk pro rok 2019 ve výši 11,5 mld. EUR (plus nebo minus 500 mil. EUR).

Skupina Allianz uvedla, že v 1. čtvrtletí 2019 pokračoval úspěšný vývoj hospodaření a docílené výsledky byly robustní. Jsou dokladem odolnosti všech podnikatelských segmentů a pokroku při realizaci agendy obnovy (Renewal Agenda). Z řady finančních ukazatelů Allianz vyzvedává především nárůst provozního zisku, který dosáhl v 1. čtvrtletí 2019 výše 3 mld. EUR. Nejvíce se na tom podílel segment neživotního pojištění, kde se projevil výrazný růst pojistného, nižší škody z přírodních katastrof a zlepšený nákladový koeficient (poměr). Naproti tomu v životním pojištění byl růst provozního zisku spíše mírný.


Mohlo by vás zajímat: Vláda zdaní pojišťovny! Přijdou až o pět let zisku


AXA

  • výnosy AXA brutto se v 1. čtvrtletí 2019 zvýšily o 3 % na 35 mld. EUR,
  • výnosy u pojištění podnikatelů v rámci neživotního pojištění vzrostly v 1. čtvrtletí 2019 o 6 % na 11,4 mld. EUR,
  • pokud jde o soukromé zdravotní pojištění, tak nárůst výnosů v 1. čtvrtletí 2019 činil 6 % a tyto výnosy byly vykázány ve výši 3,8 mld. EUR,
  • objem nové produkce (tzv. APE – Annual Premium Equivalent/Ekvivalent ročního pojistného[1]) u pojištění zařazených pod souhrnný pojem OCHRANA/PROTECTION[2] v 1. čtvrtletí 2019 činil 0,7 mld. EUR, což znamená zvýšení oproti stejnému období roku 2018 o 5 %.

AXA vyjádřila ve svém tiskovém prohlášení v zásadě spokojenost s dosaženým výkonem v 1. čtvrtletí 2019, a to zvláště v segmentu soukromého zdravotního pojištění, v podnikatelských pojištěních a pojištěních zařazených pod pojem OCHRANA/PROTECTION.

Důležité je sdělení AXA, že v průběhu 1. čtvrtletí 2019 se zlepšovalo cenové prostředí, což se může v dalším období rozšířit na většinu jejích podnikatelských segmentů. Transformace skupiny pokročila a podnikatelský profil AXA se stal výrazně jednodušším, jasnějším a více zacíleným. Rozvaha zůstala silná a solventnostní poměr byl vykázán ve výši 190 %, což je v souladu se zadáním.


[1] zahrnuto jen 10 % z jednorázového pojistného.

[2] AXA vymezuje jako ochranné („protection“) produkty ty pojistné produkty životního pojištění, jež mají jisté rysy pojištění spojeného s fondy.

Zdroj: Allianz; AXA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články