Coface získala slovinskou úvěrovou pojišťovnu SID-PKZ


			Coface získala slovinskou úvěrovou pojišťovnu SID-PKZ

Společnost Coface kompletně převzala slovinskou úvěrovou pojišťovnu SID – PKZ. Na základě tohoto strategického převzetí chce tento francouzský pojišťovací koncern dále posílit svoji tržní pozici v adriatickém prostoru. 

Úvěrová pojišťovna SID-PKZ byla založena v roce 2005 bankou SID. Její hrubé předepsané pojistné činilo v roce 2018 cca 14,3 mil. EUR. V budoucnu by měla tato společnost, která má 74 zaměstnanců, podnikat pod názvem Coface PKZ a měla by být integrována v rámci Coface do regionu střední a východní Evropa.

Tato akvizice Coface je její první externí růstovou iniciativou za posledních více než 10 let. Měla by posílit pozici Coface na slibných pojistných trzích a podpořit naplňování jejích strategických plánů. Společnost Coface je přesvědčena o tom, že toto převzetí přispěje i k rozvoji slovinského hospodářství a podle jejího vyjádření se těší na spolupráci se zkušeným týmem expertů úvěrové pojišťovny SID-PKZ.


Mohlo by vás zajímat: ČAP k 1Q 2019: Trh rostl o 3,9 %. Sníh a vichřice rekordně škodily


Pozitivní stanovisko zaujala též banka SID. Je názoru, že nový strategický vlastník úvěrové pojišťovny SID-PKZ poskytuje možnost rozvoje. Banka očekává všestranné rozšíření podnikatelské činnosti.  Tímto krokem mohou prý být otevřeny další zahraniční trhy. Také banka SID počítá s pozitivním vlivem převzetí na celé slovinské národní hospodářství. Navíc převzetí umožní sjednávání konkurenceschopného pojištění a zajištění těch rizik, která nebylo předtím možné přijímat. To by mělo prospět slovinskému exportu a udržitelnému hospodářskému vývoji ve Slovinsku.

Coface se prezentuje jako společnost se zkušeností z více než 70 let podnikatelské činnosti. Stala se uznávaným úvěrovým pojistitelem, je silná v oblasti řízení rizik a působí v globálním hospodářství. Má ambici stát se nejagilnějším globálním partnerem průmyslu. Coface disponuje 4100 experty a podporuje zhruba 50 000 klientů ve 200 zemích světa. Její služby chrání podniky a napomáhají jim při rozhodování o získání úvěru, aby zlepšily svoji schopnost prodávat na domácích i zahraničních trzích.


Mohlo by vás zajímat: ČAP k 1Q 2019: Trh rostl o 3,9 %. Sníh a vichřice rekordně škodily


V únoru skupina Coface zveřejnila předběžné výsledky za rok 2018. Dokládají, že je v dobré kondici. Solventnostní poměr činil 169 % (2017: 164 %), kombinovaná kvóta[1] (čistá) činila 79,6 % (2017: 86,6 %), čistý zisk 122,3 mil. EUR (2017: 83,2 mil. EUR) a provozní zisk 203,9 mil. EUR (2017: 154,4 mil. EUR).


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

 

Zdroj: Coface

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články