Havarijní pojištění – potvrzení ztrát


			Havarijní pojištění – potvrzení ztrát
8.2.2011 Pojistný trh

U HAV došlo ke srovnatelnému poklesu jako u POV (o 6,2 % při celkovém objemu pojistného téměř 15,6 miliard). Pokles trhu byl nejvýraznější v 1. čtvrtletí, ve 2. se zmírnil a od 3. čtvrtletí se začaly ztráty z 1. pololetí nepatrně kompenzovat.

Znamená to, že již nadále výrazně nerostl počet a objem storen souvisejících s následky hospodářských problémů. Stále je však předčasné usuzovat na nějakou změnu trendu a je zapotřebí počkat na jeho potvrzení nebo vyvrácení v průběhu dalších období. Stejně jako v předchozí analýze se ale přikláníme spíše k tomu, že k žádnému výraznému posunu zatím nedojde. Celkový meziroční pokles objemu pojistného je dán, vedle již zmíněných storen v 1. a především 2. čtvrtletí, příklonem klientů k nákupu levnějších vozů, od jejichž ceny (pojistné částky) se odvíjí i nižší pojistné. Nicméně se od 2. pololetí začíná nepatrně zvyšovat zájem i o vozidla dražší. Celkový objem pojistného mohl být poznamenán, podobně jako u POV, i bonusy převyšujícími malusy.

Stejně jako v POV, tak i v HAV stále zůstává nejsilnější Česká pojišťovna, přestože i zde její tržní podíl klesá (o 620 miliónů předpisu, což je o 11,3 % méně, s poklesem podílu o 1,8% b). V porovnání se 3. čtvrtletím však svůj podíl v podstatě zachovala a je na tom téměř stejně jako po 1. čtvrtletí.

Ztratila i druhá Kooperativa (meziročně zhruba 250 miliónů, téměř 5,3 %, ale podařilo se jí navýšit podíl na trhu o 0,3% b). Kooperativa navýšila svůj podíl i v porovnání s 3. čtvrtletím (o 0,1% b).

„Trojkou“ je tradičně Allianz, která sice meziročně oslabila (o 120 miliónů, což je 5,1 %, ale podíl se jí podařilo zvýšit o téměř 0,2% b). Mnohem důležitější je vývoj tohoto ukazatele v rámci celého roku. Zatímco v 1. čtvrtletí ztratila Allianz výrazně (o téměř 0,6% b), ve 2. tuto ztrátu více než nahradila (navýšení o více než 0,6% b), v tomto trendu pokračovala i ve 3. čtvrtletí (další nárůst o 0,2% b), ale v posledním čtvrtletí opět oslabila o 0,1% b. Vše ale nasvědčuje tomu, že se Allianz podařilo úspěšně vypořádávat se s problémy, které měla ve druhém pololetí roku 2009 a na počátku roku 2010.

Výrazněji rostly po celý rok UNIQA a ČPP. U druhé z těchto pojišťoven však stále přetrvává velmi výrazná disproporce mezi POV a HAV, která je dána strukturou kmene POV obsahujícím vozidla hůře pojistitelná produkty HAV.

Výrazně posilovaly i některé menší pojišťovny (podobně jako u POV Slávia, AXA, Wüstenrot a Direct), které ale rostly z nízké základny a relativně dobré výsledky tedy v absolutním vyjádření znamenají jen několik desítek miliónů pojistného. Jejich souhrnný podíl v HAV je však výrazně menší než v POV. Je to dáno tím, že svojí strategií (nízká cena POV) přitahují především klienty, kteří pojišťují v rámci POV vozidla, pro která jsou produkty HAV nezajímavé (starší a levnější vozy).

Obě skupiny se k sobě stále přibližují. Zatímco PPF klesla více než trh, VIG o něco méně. Díky tomu se snížil meziročně rozdíl mezi oběma skupinami na 4,9% b z předchozích 7,9% b. Snižování rozdílu se však téměř zastavilo – proti minulému čtvrtletí se snížil jen o 0,1% b.

Podíl pojišťoven na trhu HAV

 

Kateřina Lhotská

NESS Czech s.r.o.

 

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články