IE: Povinné pojištění funguje jen v určitých případech


			IE: Povinné pojištění funguje jen v určitých případech

8. listopadu 2017 zveřejnila Insurance Europe (IE) prohlášení, které se týká povinného pojištění. IE považovala za potřebné zdůraznit, že toto pojištění může fungovat jen za určitých podmínek, a proto není obecným řešením pro všechny případy. Stanovisko IE je plně využitelné i v ČR, neboť kromě povinných pojištění stanovených evropským právem, sahá také český zákonodárce mnohdy k povinnému pojištění. Těchto pojištění je u nás už celkově více než 40.

Podle IE je naprosto nezbytné chápat, že povinné pojišťovací systémy mohou fungovat jedině tehdy, pokud jsou splněny specifické podmínky. Když nejsou splněny, může neadekvátní pojištění přivodit více škody než užitku. Povinné pojištění může být vhodným řešením, když jsou splněny zejména následující podmínky:

  • dostatečné údaje: pojistitelé musejí mít možnost posoudit očekávanou četnost a výši škod, aby mohli korektně stanovit výši pojistného,
  • dostatečná podobnost rizik, jež mají být pojištěna: jestliže jsou rizika odlišná, nebo nedostatečně známá, potřebují pojistitelé prostor pro flexibilitu, aby mohli „ušít“ pojištění tak, aby reagovalo na specifická rizika,
  • více pojistitelů, kteří mají zájem nabídnout dané pojištění: musí existovat dostatečná pojišťovací kapacita a adekvátní hospodářská soutěž,
  • dostatek zajišťovací kapacity: rizika musejí být rozprostřena, obzvláště ta velká a dlouhodobá.

Mohlo by vás zajímat: IE brojí proti administrativní zátěži distributorů


Existují pochopitelně i další podmínky, jež musejí být naplněny. Za jednu ze základních pokládá IE nezbytnost, že pojistná událost musí být mimo kontrolu pojištěné osoby. To byl například důvod, proč IE oponovala před několika lety výzvám na zavedení povinného pojištění pro případ úpadku (insolvence) leteckých společností v celé EU. Jelikož insolvence není podle IE vždy mimo kontrolu pojištěné osoby, není to obecně riziko, které je přenositelné na pojistný trh. 

Je nesmírně přínosné, že IE se snaží odpovědět i na otázku, co nastane, jestliže výše uvedené podmínky nejsou splněny.  Je podle ní nanejvýš pravděpodobné, že taková povinná pojištění budou kontraproduktivní a budou komplikovat život jednotlivcům, podnikům i pojistitelům.Na pojistném trhu lze předpokládat tyto dopady:

  • nedostatek upisovací/smluvní svobody ztlumí inovace pojistných produktů a růst pojistného trhu,
  • na trhu bude existovat nedostatečná pojistná ochrana nebo dokonce nebude k dispozici žádné pojištění, neboť pojistitelé nebudou ochotni nabízet pojistnou ochranu za podmínek/restrikcí stanovených povinným systémem,
  • méně se bude realizovat prevence škod a vzroste morální hazard, protože pojistníci, kterým bylo uloženo sjednat povinné pojištění, nebudou provádět adekvátní preventivní opatření, nebo se budou chovat riskantněji, protože břemeno nese pojistitel.

Mohlo by vás zajímat: Ovlivní revize motorové směrnice pojištění vozidel?


IE se kromě dopadů na pojistný trh jako celek pokusila vymezit i dopady na jednotlivce a podniky, a to následovně:

  • jednotlivci nebudou mít pojistnou ochranu či podniky nebudou schopny provozovat činnost nebo zajišťovat růst, protože nebudou moci získat pojištění, které mají mít podle zákona, jelikož pojistitelé nebudou ochotni dané pojištění nabízet,
  • pojistné bude vyšší z důvodu: a) nejistoty vytvořené nedostatkem údajů, na základě nichž mohou pojistitelé činit upisovací rozhodnutí; b) nedostatečného konkurenčního prostředí; c) dodatečných správních nákladů pro pojistitele, vyvolaných právě parametry povinného systému,
  • některé společnosti (ale i jednotlivci) by mohly být nuceny nakoupit více krytí než potřebují, zatímco ostatní by mohly být podpojištěny z důvodu nepružnosti při odlišování úrovní rizika.

IE svůj výklad uzavírá tezí, že pokud se objeví nová rizika, měl by být pojistitelům dán čas a prostor, který potřebují k vývoji odpovídajících a cenově dostupných pojištění. Povinná pojištění by měla být na úrovni EU zvažována toliko ve velmi specifických případech. Je nutno dodat, že většina stávajících povinných pojištění se týká pojištění odpovědnosti, přičemž asi nejznámější je pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které je upraveno na úrovni EU příslušným právním aktem a u něhož jsou výše zmíněné podmínky v zásadě splněny.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Sociální hledisko...


V únoru 2017 však požádal Evropský parlament Komisi, aby posoudila možnost povinného pojištění pro specifické kategorie robotů, a to v souvislosti s přípravou pravidel občanského práva k robotice. Jde o nové specifické odpovědnosti a je naprosto jasné, že nejsou k dispozici příslušná statistická data, nejsou známa všechna rizika a nejsou k dispozici ani informace o ochotě aspoň některých pojistitelů vstoupit na tento nový segment trhu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články