Jak se bude vyvíjet majetkové a odpovědnostní pojištění do roku 2040?


			Jak se bude vyvíjet majetkové a odpovědnostní pojištění do roku 2040?

Renomovaný Swiss Re Institute (SRI), který se věnuje zejména analytické činnosti v oblasti pojišťovacího a zajišťovacího sektoru, hodnocení nových rizik a prognózám dalšího vývoje, zveřejnil v rámci edice Sigma studii obsahující prognózu vývoje majetkového a odpovědnostního pojištění do roku 2040. Už ze samotného názvu této studie plyne, že lze očekávat více rizika a měnící se povahu příležitostí pro pojišťovnictví. Z exekutivního shrnutí vyplývají například následující závěry.

Majetkové a odpovědnostní pojištění se stane v příštích 20 letech rizikovějším a komplexnějším. Modely, které zpracoval SRI, ukazují, že podíl pojištění motorových vozidel – dlouhodobý pilíř pojištění majetku a odpovědnosti – na globálním pojistném sektoru (tj. pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a ostatní; dále jen „sektor“) poklesne ze současných 42 % na 32 %.

Na druhé straně se počítá s tím, že podíl majetkového pojištění by měl vzrůst z nynějších 25 % na 29 % a podíl pojištění odpovědnosti ze současných 12 % na 13 %. SRI ve sledované studii konstatuje, že pojištění majetku a pojištění odpovědnosti nesou v průměru více rizika než pojištění motorových vozidel. Jsou zmíněny přírodní katastrofy a události plynoucí ze špatného počasí, jež se mohou stát intenzívnějšími vzhledem ke klimatické změně. V pojištění odpovědnosti se upozorňuje například na eventuální vyřazení z provozu poskytovatele cloudových služeb, jež se může stát pro odpovědnostní pojistitele katastrofickou událostí.


Mohlo by vás zajímat: Velké oči… pojišťovny přehodnocují krytí kybernetických škod


Kde však existuje riziko, tam podle SRI existuje též příležitost. SRI proto očekává, že globální pojistné celého sektoru se do roku 2040 více než zdvojnásobí a dostane se na úroveň 4,3 bilionu USD.  Porostou především příslušné pojistné trhy nově se rozvíjejících zemí (emerging markets). Tím se jejich podíl na globálním sektoru zvýší z 20 % v roce 2020 na 33 % v roce 2040. Ovšem nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím růst globálního sektoru, tj. všech výše uvedených typů pojištění, jež do něj patří, zůstane ekonomický vývoj.  

Model SRI pro pojištění majetku naznačuje, že průměrné roční tempo růstu daného globálního pojistného bude od roku 2021 činit 5,3 %.  Tak lze v roce 2040 počítat s hodnotou tohoto globálního pojistného ve výši 1,3 bilionu USD. SRI odhaduje, že klimatická rizika zvýší majetkový rizikový pool o 33–41 % a budou generovat 149–183 mld. USD nového pojistného. Podíl katastrof na celkovém pojistném majetkového pojištění se zvýší z 20 % v roce 2020 na 28–31 % v roce 2040.


Mohlo by vás zajímat: Hitparáda 10 chyb v pojištění aut a motorek: 1. díl


U pojištění odpovědnosti se očekává průměrný roční růst globálního pojistného ve výši 4,7 %. Počítá se s tím, že technologické, společenské a právní změny rozšíří rozsah odpovědnosti za delikty. V roce 2040 dosáhne toto pojistné podle odhadu 583 mld. USD, což by představovalo 13 % pojistného celého sledovaného sektoru.

Kromě toho, že se majetkové a odpovědnostní pojištění stane v příštích 20 letech rizikovějším a komplexnějším, tak SRI počítá i s tím, že vzrostou kapitálové požadavky a potřeba zajištění. Pojišťovnictví a vlády musí vytvářet podmínky pro dlouhodobý udržitelný růst a projekty ke zmírnění dopadů klimatické změny. Podle SRI jsou důležité investice do zelené infrastruktury a vylepšení stavebních norem a standardů pro vymezení (povodňových) zón. Dále bude třeba méně restrikcí, pokud jde o alokaci kapitálu napříč jurisdikcemi. Jen tak budou pojistitelé a zajistitelé schopni globálně nabídnout větší kapacitu přenosu rizika.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články