Swiss Re Institute: Index odolnosti 2021


			Swiss Re Institute: Index odolnosti 2021
16.7.2021 Zahraničí

Renomovaný Swiss Re Institute (SRI) vydal publikaci pod názvem „Index odolnosti 2021: oživení cyklického růstu, ale méně odolné světové hospodářství“. V podstatě se jedná hlavně o prognózu globálního vývoje, jejíž předností je zaměření jak na globální makroekonomickou odolnost, tak i na globální odolnost pojišťovnictví. A jaké jsou hlavní výstupy této analýzy v bodech?

Makroekonomická odolnost

 • SRI očekává v roce 2021 částečnou obnovu globální makroekonomické odolnosti, ale zatím ještě nikoli návrat k úrovni dosažené před COVID-19;
 • pokud jde o index makroekonomické odolnosti pro celý svět v roce 2021, tak podle prognózy SRI by měl dosáhnout úrovně 0,49, což je více než v roce 2020 (0,44), ale méně než v roce 2019 před COVID-19 (0,54);
 • kapacita k absorbování šoků zůstane pod úrovní docílenou před pandemií napříč světem s výjimkou jediné ekonomiky (Chile);
 • prognóza SRI také naznačuje, že globální kapacita k absorbování šoků bude v roce 2021 poměrně dost pod úrovní před globální finanční krizí;
 • v roce 2020 odolnost silně oslabila. Byly ale použity rozsáhlé balíčky pobídek s cílem utlumit ekonomické dopady vyvolané COVID-19. Tyto postupy ale ztenčily prostor pro fiskální a měnovou politiku, obzvláště ve vyspělých zemích;
 • vyspělé trhy měly před vypuknutím pandemie ve srovnání s nově se rozvíjejícími zeměmi (emerging countries) silnější jak makroekonomickou odolnost, tak i odolnost v oblasti zdravotního pojištění, takže mohly použít větší zdroje, aby nahradily ekonomický výpadek;
 • vyspělé ekonomiky s vyšší úrovní odolnosti před pandemií demonstrovaly silnější růst během propadu v roce 2020, a to v poměru k historickým dlouhodobým trendům;
 • nově se rozvíjející země, kde stimulační reakce byla mnohem menší, měly v roce 2020 prospěch z volnějších podmínek financování v USD;
 • aby se zlepšily dlouhodobé růstové podmínky a aby se obnovila makroekonomická odolnost, tak podle SRI musejí zůstat prioritou strukturální reformy.

Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Melounoví aktivisté útočí…


Odolnost pojišťovnictví

 • SRI očekává, že odolnost globálního pojišťovnictví v roce 2021 posílí. Bude totiž pozitivně působit zvyšování povědomí o důležitosti ochrany před riziky a ekonomická obnova;
 • globální kompozitní index odolnosti SRI v roce 2020 mírně poklesl na 54,1 %. Během pandemického šoku se totiž projevilo oslabení zdravotní odolnosti a odolnosti (domácnosti) vůči úmrtí[1];
 • globální mezera v pojistné ochraně u zdravotních rizik, rizik vyvolaných úmrtím (v domácnosti) a rizik přírodních katastrof vzrostla v průběhu pandemie v roce 2020 o 6,3 % na 1,4 bilionu USD;
 • globální mezera ve zdravotní ochraně se v roce 2020 rozšířila o 8,1 % na 747 mld. USD. Pandemie zatížila zdravotnické systémy, a to především v nově se rozvíjejících zemích;
 • vzhledem ke zvýšení globální mezery ve zdravotní ochraně poklesl v roce 2020 globální index zdravotní odolnosti SRI. Vlády absorbovaly dopady pandemického šoku mimořádnými výdaji na zdravotnictví. Nově se rozvíjející země s nižší zdravotní odolností byly nejvíce zranitelné vůči „úderům“ plynoucím z pandemické krize. Odolnost vůči úmrtí (v domácnosti) oslabila v důsledku poklesu finančních aktiv a rostoucích dluhů domácností;
 • index odolnosti vůči úmrtí (v domácnosti) se snížil ze 47,5 % v roce 2019 na 45,8 % v roce 2020. Pokles byl nejvýraznější v nově se rozvíjejících zemích;
 • odolnost vůči přírodním katastrofám je nadále nejnižší. Příslušný globální index byl v roce 2020 na úrovni 24 %, což na druhé straně znamená, že 76 % potřeb spojených s ochranou napříč světem

[1] Pokud je globální index odolnosti vůči úmrtí např. 45,8 %, tak to znamená, že méně než 46 % domácností má finanční prostředky potřebné k udržení životního standardu v případě úmrtí hlavního živitele.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články