83 miliard $! Účet za globální pojištěné škody z katastrof v roce 2020


			83 miliard $! Účet za globální pojištěné škody z katastrof v roce 2020
19.1.2021 Škody, Zahraničí

Renomovaný Swiss Re Institute (SRI) zveřejnil v prosinci 2020 první odhad škod, které způsobily přírodní katastrofy a katastrofy zapříčiněné člověkem. Výsledek ukazuje, že rok 2020 byl pro pojišťovny pátým nejnákladnějším rokem v historii

Hlavní zjištění

  • odhadované globální pojištěné škody z přírodních katastrof činily 76 mld. USD a vzrostly oproti roku 2019 o 40 %. Příčinou těchto škod byly především sekundární rizikové události[1], jako silné konvektivní vichřice a ničivé požáry v USA,
  • hurikánová sezóna byla velmi intenzívní. Byl zaznamenán rekordní počet událostí. Ale celkové globální dopady z tohoto titulu bylo v podstatě mírné, neboť pojištěné škody dosáhly výše „jen“ 20 mld. USD,
  • škody vyvolané sekundárními riziky by se měly podle prognózy SRI dále zvyšovat, a to vzhledem ke klimatickým změnám.

Mohlo by vás zajímat: Lloyd´s doporučuje tvorbu jednodušších pojistných produktů


Detailnější pohled na katastrofy 2020

Globální pojištěné škody z přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem činily v roce 2020 podle předběžného odhadu SRI zhruba 83 mld. USD. Tím pádem je rok 2020 pro pojišťovny pátým nejnákladnějším rokem od roku 1970. Tyto pojištěné škody byly způsobeny hlavně rekordním počtem silných konvektivních vichřic (bouře doprovázené tornády, povodně a krupobití) a ničivými požáry v USA. Tyto a jiné sekundární rizikové události se podílely 70 % na celkových globálních pojištěných škodách z přírodních katastrof, jež dosáhly výše 76 mld. USD.

Velmi intenzívní hurikánová sezóna v severním Atlantiku vyvolala další škody ve výši 20 mld. USD, které se však jeví ve srovnání s rekordními roky 2005 a 2017 v podstatě jako mírné.  Globální pojišťovnictví v roce 2020 pokrylo 45 % globálních ekonomických škod, což je více než činí průměr za posledních deset let, neboť ten představuje 37 %.


Mohlo by vás zajímat: 3Q 2020: SCOR má zisk 135 mil. €. Crédit Agricole Assurances vzrostl kmen


SRI očekává zhoršení v oblasti sekundárních rizikových událostí, neboť vlhký vzduch a rostoucí teploty vytvářejí extrémnější klimatické podmínky, jež podporují vznik a rozšiřování lesních požárů, bouřkových vln a povodní.

V USA po celý rok 2020 způsobovaly silné konvektivní vichřice značnou devastaci, což vedlo k rekordním ročním škodám v této zemi, pokud jde o toto riziko. Austrálie a Kanada utrpěly v roce 2020 významné škody způsobené krupobitím. V lednu 2020 vedly vichřice spojené s krupobitím v jihovýchodní Austrálii k pojištěným škodám přesahujícím 1 mld. USD. Kanada se musela zase vyrovnat s nejnákladnějším krupobitím v historii, k němuž došlo v červnu 2020 v Calgary. Účet za tuto událost stál pojišťovny více než 1 mld. USD.


Mohlo by vás zajímat: PwC: Jak ochránit informace v cloudu?


Požáry v roce 2020 opětně přispěly ke značným globálním sekundárním škodám pojišťoven. Od počátku srpna 2020 způsobily ničivé požáry v USA vysoké pojištěné škody. Pokud jde o Austrálii, tak je známo, že požáry v roce 2019 byly nejdelší a nejničivější v historii této země. Tím to ovšem neskončilo, neboť pokračovaly i v roce 2020. V amerických státech Kalifornie, Oregon a Washington bylo zaznamenáno více než 800 požárů, které spálily téměř 6 mil. akrů (1 akr je cca 4 000 m2) plochy, zničily tisíce staveb a vyvolaly pojištěné škody v miliardové výši. I když tyto škody byly nižší než v rekordních letech 2018 a 2017, tak přesto se rok 2020 zařadí mezi nejnákladnější roky.

Mezi další závažné sekundární rizikové události v roce 2020 lze zařadit velké povodně v několika čínských provinciích podle řeky Jang-c’-ťiang, které započaly v lednu 2020 a vyústily v pojištěné škody přibližně ve výši 2 mld. USD.


Mohlo by vás zajímat: Většina Čechů o kyberhrozbách ví. Nedokáže je však odhalit!


Více o hurikánech

Hurikánová sezóna v severním Atlantiku přinesla v roce 2020 rekordní počet pojmenovaných vichřic. Bylo jich 30, a to včetně pěti vichřic, jež způsobily sesuv půdy v americkém státě Louisiana, což je též rekordní počet. K tomu je zapotřebí dodat, že pro rok 2020 byl předpovídán vzhledem k unikátním atmosférickým a oceánským podmínkám nadprůměrný počet vichřic a sesuvů půdy. Nicméně většina sesuvů půdy, jež nastaly v USA, se v roce 2020 nedotkla hustě zalidněných oblastí, takže z toho rezultovaly relativně nízké pojištěné škody ve výši 20 mld. USD. Toto hodnocení se opírá o srovnání s rekordními hurikánovými sezónami. V roce 2017 vyvolaly hurikány Harvey, Irma a Maria pojištěné škody ve výši 97 mld. USD a v roce 2005 hurikán Katrina způsobil škody ve výši 87 mld. USD.

Nelze ovšem pominout vichřice v severní Evropě v únoru 2020. Ty vedly k záplavám, způsobily výpadky elektrického proudu a narušení dopravy. Kombinované pojištěné škody z tohoto titulu se vyšplhaly na více než 2 mld. USD. V Asii – v Bengálském zálivu – cyklón Amphan za sebou zanechal ekonomické škody ve výši 13 mld. USD. Byl to nejničivější tropický cyklón, kterému musela dosud Indie čelit. Ovšem je nutno podotknout, že pojištěné škody budou jen zlomkem ekonomických škod, jelikož v této oblasti světa je nízká propojištěnost. Na závěr SRI zdůrazňuje, že odhad katastrofických škod se opírá o škody na majetku s tím, že nejsou zahrnuty škody z titulu pandemie COVID-19.


[1] SRI člení katastrofy na přírodní katastrofy a katastrofy způsobené člověkem a rizika na primární (např. tropické cyklóny, zemětřesení, zimní vichřice v Evropě) a sekundární (např. vylití vody z břehů řeky, lokální záplavy způsobené prudkým deštěm, přílivový déšť, sesuvy půdy, sněhové a ledové vichřice, sucho, vypuknutí ničivých požárů).

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články