Globální ekonomická a finanční rizika v roce 2021


			Globální ekonomická a finanční rizika v roce 2021
22.1.2021 Zahraničí

Renomovaný Swiss Re Institute (SRI) zveřejnil klíčové výstupy ze studie, která se týká ekonomického vývoje ve světě v roce 2021. Jde tudíž o prognózu se zaměřením především na ekonomická a finanční rizika.

SRI dospěl k zásadnímu závěru, že v roce 2021 lze očekávat globální obnovu či oživení, ale také zahájení přerozdělovacích politik. Globální růst bude vzhledem k nové vlně pandemie v posledním čtvrtletí roku 2020 nevýrazný, ale opětovně se rozvine ve 2. čtvrtletí 2021.


Mohlo by vás zajímat: Lloyd´s doporučuje tvorbu jednodušších pojistných produktů


Hlavní výstupy SRI

 • globální růst krátkodobě zpomalí, neboť USA a Evropa budou čelit vlnám COVID-19. Čína bude pokračovat ve vedení obnovy či oživení ve světě,
 • v roce 2021 se dostaví ekonomická obnova. Je nutno ovšem v 1. pololetí 2021 počítat s dočasným, ale významným zvýšením inflace,
 • obnova bude zdlouhavá a křehká, protože již nastalo strukturální poškození ekonomik,
 • v roce 2021 bude zapotřebí bedlivě sledovat z hlediska vlivů na ekonomiku volby a politické události v řadě zemí,
 • rizika dalšího ekonomického vývoje jsou celkově vyvážená. Bere se v úvahu zejména předpokládaný pozitivní vliv očkování proti COVID-19.

Mohlo by vás zajímat: 3Q 2020: SCOR má zisk 135 mil. €. Crédit Agricole Assurances vzrostl kmen


Bližší pohled na ekonomický vývoj v roce 2021

SRI je názoru, že pokud se vezmou v úvahu klíčové parametry příštího globálního ekonomického vývoje, tak lze očekávat významný růst inflace, který by mohl kolem května 2021 převýšit 2 %. I když SRI vidí několik náznaků samostatně neseného růstu inflace v globálním měřítku s ohledem na velikost děr v celkové produkci, tak je názoru, že střednědobé riziko vyšší inflace se zvýšilo v důsledku COVID-19.

Pokud jde o globální obnovu v roce 2021, tak bude nevýrazná a křehká. V Číně bude ale obnova ve srovnání s vyspělými zeměmi rozvinutější a úplnější. Růst hrubého domácího produktu bude v roce 2021 určitě podporován pozitivními zprávami o očkování proti COVID-19. Na druhé straně je ovšem třeba vzít v úvahu strukturální škody již způsobené jednotlivým ekonomikám pandemií v roce 2020. Mezi ně lze zahrnout vyšší úrovně dluhu, rostoucí nerovnost, nižší kapacitu absorpce šoků atd. S ohledem na tyto aspekty je SRI ve výhledu obezřetnější, než je obecný konsensus ohledně dalšího ekonomického vývoje.


Mohlo by vás zajímat: PwC: Jak ochránit informace v cloudu?


Ekonomický vývoj v roce 2021 mohou ovlivnit také politické události. Nové partnerství mezi EU a Spojeným královstvím má začít dne 1. ledna 2021, ale nezdá se, že by dohoda, pokud bude uzavřena, mohla být ratifikována do konce roku 2020. SRI nadále věří ve „štíhlou“ dohodu, ale Brexit bez dohody je stále věrohodný závěr. V USA by mohl demokratický „úklid“ ve federální vládě následující po druhém kole voleb do senátu v Georgii vyústit do většího fiskálního stimulu, než se předpokládá v základním scénáři SRI a mohl by zvýšit tlak na výnosy z obligací. V Evropě, resp. EU, bude třeba bedlivě monitorovat vývoj přerozdělovacích politik, jelikož tyto politiky mají schopnost ovlivňovat ekonomický růst, inflaci a oceňování na finančních trzích.

Základní scénář ekonomického vývoje je obsažen v níže uvedené tabulce:

Schema Tabulka Základní scénář SRIZ této tabulky vyplývá předpokládaný rozdílný vývoj čínské ekonomiky a ekonomik vyspělých států. V roce 2020 by mělo sice v Číně dojít ke snížení tempa ekonomického růstu, ale nikoli k poklesu. Ve vyspělých zemích eurozóny a v USA se očekává v roce 2020 pokles ekonomického růstu, a to hlubší v eurozóně. Pokud jde o inflací, tak ekonomický růst v Číně je doprovázen vyšší inflací ve srovnání s vyspělými zemi. Na druhé straně je skutečností, že ve vyspělých zemích na rozdíl od Číny setrvává politika nízkých úrokových sazeb, což se odráží i ve výnosech desetiletých dluhopisů.

Monitoring globálních rizik

SRI bral při tvorbě základního scénáře v úvahu následující rizika:

 • obchodní válka
 • globální úvěrová krize
 • politická chyba centrální banky
 • recese v Číně
 • inflační rizika
 • destabilizace EU/eurozóny
 • silnější globální růst.

Pro příklad budou níže některá z těchto globálních rizik specifikována:

 • obchodní válka: SRI vychází z toho, že za budoucího amerického prezidenta Bidena se nezmění postoj USA k Číně. Tarify (celní sazby) zůstanou pravděpodobně v platnosti. Další obchodní jednání by se mohlo uskutečnit výměnou za ústupky Číny v klíčových otázkách, jako je duševní vlastnictví a průmyslová politika. SRI očekává, že ve střednědobém horizontu budou pokračovat trendy k de-globalizaci a vytváření paralelních dodavatelských řetězců,
 • recese v Číně: Krátkodobé riziko recese v Číně zůstává nízké, neboť ekonomika je pevně na trajektorii obnovy. Hrubý domácí produkt se v Číně zvýšil ve 3. čtvrtletí 2020 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 o 4,9 %. Nedávno spuštěný 14. pětiletý plán stanovuje jako centrální prvky pro udržitelný růst technologie a inovace a zvýrazňuje roli domácí poptávky v urychlování růstu. Klíčovými tématy jsou nadále prohlubování reforem a otevírání ekonomiky. Negativně mohou další ekonomický vývoj ovlivnit podle SRI nejistoty ve vztazích USA – Čína, pokles globální poptávky a nestálá podnikatelská očekávání/nálady,
 • destabilizace EU/eurozóny: EU čelí několika výzvám, včetně migrační politiky, napjatých národních rozpočtů a problematiky právního státu. Dohoda o plánu obnovy z důvodu dopadů COVID-19 a o víceletém finančním rámci jsou důležité kroky pro udržitelnější EU. Rozšíření plánů, jež by měly řešit nezaměstnanost, také zmírňuje stávající rizika poklesu produkce.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články