Jan Matoušek: Počet informačních povinností se zvýšil o 705 %


			Jan Matoušek: Počet informačních povinností se zvýšil o 705 %
4.2.2019 Pojistný trh

Jaký byl průběh uplynulého roku optikou pojistného trhu a jaké budou klíčové momenty roku 2019? V dnešním zamyšlení představí své postřehy výkonný ředitel České asociace pojišťovenČeské kanceláře pojistitelů Jan Matoušek.

Při pohledu zpět na rok 2018 vnímám, že se pojišťovnictví muselo postavit mnoha výzvám, a to hlavně těm regulatorním. Zpráva o pojišťovacím trhu se skládá především z toho, jaké všechny předpisy muselo pojišťovnictví v loňském roce absorbovat. Bohužel se to však netýká jen roku minulého. Celý trh se usilovně připravoval na nejzásadnější evropskou směrnici – IDD, která zásadně ovlivní distribuci a zvýší kvalifikovanost zprostředkovatelů a od ledna 2019 je pro pojišťovnictví příležitostí, jak si udělat inventuru v  zavedených myšlenkových procesech.

Musíme vnímat tuto novou směrnici jako šanci k prohloubení etického přístupu k zákazníkovi, jako příležitost udělat s ním dobrý obchod, postavený na vzájemném respektu a kvalitních produktech na míru. Přinese možná ještě větší snahu uzavírat pojištění na základě informovaného rozhodnutí zákazníka a ne jen s vidinou provize. Dále také komplexnější odbornou péči a naplnění legitimního očekávání každého, kdo si přijde pro radu k pojišťovacímu poradci.


Mohlo by vás zajímat: ČAP: Pojistný trh meziročně narostl o 6 miliard korun!


Samozřejmě, že veškerou regulaci náš trh zvládne, bude splněna a v mnoha ohledech je prospěšná, nicméně veškeré úsilí zcela dodržet tyto regulatorní a legislativní požadavky ať už jde o IDD, GDPR, Solvency II anebo další, téměř beze zbytku váže schopnost pojišťoven rozvíjet jejich byznys do delší budoucnosti než na rok dopředu. V posledních pěti letech se o 705 % zvýšil počet informačních povinností, které mají pojišťovny ke spotřebitelům. To je jednak náročné na provedení pojišťovnami a také jsou pak klienti zahrnuti přílišným množstvím informací a klesá jejich ochota se s těmito informacemi seznamovat.

Nemluvě o tom, že některé tyto informační povinnosti podle různých směrnic jdou dokonce proti sobě, takže klient dostává více dokumentů, které nejsou navzájem konzistentní. Věřím, že je jednoduše nutné, aby si i pojišťovny udržely v rámci povinností ale také určitou svobodu, která je potřebná pro to, aby rozvíjely svoje služby, přidávaly nové produkty na míru svým klientům a soustředily se na to, co je důležité pro celou společnost a čím jí mohou přispět. 

Cíl pojišťovnictví přeci není jen zvládnout veškerou regulaci a přemýšlet vždy jen o následujícím roce, musíme se v tomto sektoru dívat mnohem dál. Na to, jak se trh bude dále vyvíjet a jaké budou jeho potřeby, potažmo potřeby společnosti a ekonomiky a klientů, ať už soukromých nebo korporátních. To jsou podstatnější výzvy. A před těmi pojišťovnictví stojí právě začátkem roku 2019.


Mohlo by vás zajímat: Stále nejasný Brexit: Mantinely a šance pro pojistitele


První z těchto výzev přinášejí klimatické změny, které se projevují i u nás a jež znamenají neustálé zvyšování nenadálých vysokých škod (můžeme vzpomenout například na čím dál častější vichřice nebo povodně či velké požáry v období sucha). V případě nízké propojištěnosti nebo úplné absence pojistné ochrany, což bohužel stále platí pro velké množství jednotlivců i menších společností, a to jak v oblasti pojištění majetku, tak odpovědnosti, vedou tyto události k nutnosti úhrady vzniklé škody, a tím i k finančním dopadům, které mohou ohrozit finanční stabilitu firmy nebo způsobit existenční problémy jednotlivci. 

Druhá oblast, na kterou je potřeba se do budoucna v pojišťovnictví zásadně zaměřit, je kybernetické riziko. Máme za úkol pokusit se klientům vysvětlit, že je dobré se na tato rizika pojišťovat, protože ty škody, které jdou s rozvojem kybernetiky a moderních technologií ruku v ruce budou čím dál rozsáhlejší v souvislosti s tím, jak se tato oblast rozšiřuje.

Klienti, a to opět může být jak jednotlivec, tak velká firma nebo korporace, mají tendenci tuto oblast pojištění velmi podceňovat, a to i přesto, že už nyní je jasné, že do budoucna bude tato potřeba se proti kybernetickým rizikům dobře pojistit růst.  Na základě mezinárodního srovnání můžeme odhadovat, že se v České republice stane ročně přibližně 1,7 milionů kybernetických útoků s potenciálními ztrátami 5,4 miliardy korun. Tato vysoká čísla tak představují pádný argument, proč toto riziko přestat podceňovat.


Mohlo by vás zajímat: Investiční příběhy roku 2018. Kam nasměrovat pozornost letos?


Třetí, ale neméně důležitou oblastí, na kterou se do budoucna musíme v oblasti pojišťovnictví začít intenzivně zaměřovat, je oblast zdravotních a sociálních nákladů. Jde především o penzijní pojištění a o pojištění dlouhodobé péče a produkty soukromého zdravotního pojištění. Demografický vývoj v Evropě, a Česká republika není výjimkou, bude znamenat, že státní rozpočty budou vystaveny stále většímu tlaku rostoucích výdajů, ať už je to na penze nebo na udržitelnost zdravotních služeb. A s tím, jak roste průměrná délka života, se dostáváme na pomezí zdravotně sociálních služeb, kdy bude potřeba zajistit se pro případ dlouhých nemocí ve stáří a péče s tím spojené.

Tyto tři oblasti jsou naše dlouhodobé a jistě velmi ambiciózní cíle a oblasti, ve kterých můžeme a měli bychom klientům v pojišťovnictví začít více pomáhat.

Dlouhodobě velkou výzvu pro pojistný trh představuje také autopojištění. Oproti trendu z minulých let, kdy průměrné pojistné v povinném ručení prakticky nerostlo, se nyní očekává jeho růst cca o 3,4 %. To proti předchozím ročníkům se stagnací a mírnými poklesy průměrného pojistného představuje posun. Jako zásadní téma pro budoucí vývoj pojištění vozidel vidím postupnou automatizaci a autonomizaci vozidel, která přinese pojistnému trhu zásadní změny v likvidaci pojistných událostí, ocenění rizika a dalších oblastech a je tak správné, aby se trh na uvedené změny začal připravovat již nyní.


Mohlo by vás zajímat: Kriminalita v Česku klesla. Přesto došlo ke 116 vraždám


Vnímám následující rok jako rok plný novinek. V České asociaci pojišťoven chceme pomoci při řešení spotřebitelských sporů, a proto jsme se rozhodli založit Kancelář ombudsmana ČAP, kde najdou mimosoudní řešení svých záležitostí klienti pojišťoven, kteří potřebují bezplatnou pomoc a neví si rady.

Tím i my přispějeme na další cestě ke spokojenosti spotřebitelů a tím i celého pojišťovacího trhu. Zároveň pro tento rok po úspěšném získání veřejné zakázky České národní banky spolu s Evropskou asociace finančního plánování a odborníky, právníky, lektory a dalšími experty vytváříme široký soubor otázek ke zkouškám odborné způsobilosti podle zákona o distribuci pojištění a zajištění, které také přispějí k větší kvalifikaci a odbornosti pracovníků v distribuci pojištění a ke spokojenosti klientů.

Máme před sebou rok plný výzev a jsem přesvědčený, že přinesou užitek především klientům, kteří jsou pro pojišťovny samozřejmě stále tím zásadním měřítkem spokojenosti a kvality.

Jan Matoušek
výkonný ředitel České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články