Martin Rotkovský: „Domov VARIANT je skládačka na míru každého klienta“


			Martin Rotkovský: „Domov VARIANT je skládačka na míru každého klienta“
14.3.2016 Pojistný trh

UNIQA pojišťovna v březnu představila nové pojištění majetku a odpovědnosti pro občany pod názvem Domov VARIANT. Vychází tak vstříc všem, kteří si raději chtějí sestavit pojištění na míru podle svých potřeb. V rozhovoru pro oPojištění popisuje technický ředitel UNIQA RNDr. Martin Rotkovský, PhD., výhody produktu a jeho unikátnost.

 

Proč jste přistoupili k vývoji nového pojištění občanského majetku a odpovědnosti?


Pustili jsme se do něj na základě zkušeností ze slovenského trhu. UNIQA pojišťovna již více než dva roky funguje v ČR i v SR pod jedním vedením. Obě společnosti si zachovaly zcela autonomní produktový vývoj, protože legislativa i přes postupné přebírání jednotných evropských norem stále vykazuje významné odlišnosti. Není tedy možné, navzájem přejímat úspěšná pojištění formou copy-paste. Přesto u oblastí, které nám fungují v jedné zemi lépe, než v té druhé, nedám kolegům pokoj, dokud se nevydají na druhý břeh řeky Moravy. Slovenská UNIQA má nyní ve kmeni na 140 tisíc pojištěných domů a domácností, což je s ohledem na velikost trhu zajímavé číslo. A bylo motivací pro řadu vzájemných návštěv a diskuzí.

V čem je základní odlišnost slovenského řešení pojištění bydlení?


Slovenský trh nabízí v podstatě ve všech oblastech jednodušší řešení. Například oblast pojištění domů a domácností doposud nezohledňuje zdaleka v takové míře riziko povodní, jako je nutný standard na trhu v ČR. Na Slovensku doposud nepracují pojišťovny ve větším rozsahu se záplavovými zónami. Povodňové mapy sice vznikly, ale nepříliš kvalitní, a pro některé lokality jsou prakticky zcela nepoužitelné. Je to dáno tím, že Slovensko nebylo v uplynulých dvaceti letech konfrontováno s přírodními katastrofami velkého rozsahu, respektive s jejich materiálními následky v takovém měřítku, jako všechny okolní státy na čele s ČR. Underwriting je obecně jednodušší i pro řadu dalších nebezpečí. Na druhou stranu naši slovenští kolegové uvedli do praxe důsledně princip „v jednoduchosti je síla“. I nám se v minulosti dobře osvědčily produkty ve formě skládačky, kde je k dispozici řada relativně jednoduchých „kostiček“. Ty jsou snadno pochopitelné a klient na konci bezpečně ví, co v jeho smlouvě bude a co nikoli. Nevznikají proto ani významné nároky na příliš sofistikované poradenství.

Co tedy nové pojištění od UNIQA v České republice zahrnuje?


Cílem bylo sestavit přehledné pojištění domácností, rodinných domů, bytů a rekreačních objektů se všemi souvisejícími stavbami, jaké reaguje na nejnovější trendy v bydlení. V nabídce máme stále i dosavadní kvalitní „balíčkový produkt“ Top Exklusiv, ale nyní jsme chtěli nabídnout také stavebnicový systém ze zmíněných „kostiček“, tedy pojištění přesně na míru individuálnímu klientovi podle jeho potřeb a preferencí.

Pojištění může zahrnovat ochranu proti požáru a jiným živlům, odcizení, vodovodním škodám, vandalismu a dalším škodám, například přepětím. Sjednat lze i pojištění občanské odpovědnosti, a to variabilně v několika úrovních limitů pojistného plnění od jednoho do dvaceti milionů korun. To jsem osobně považoval za velký rozdíl v produktech proti tomu, co je obvyklé v zemích západní Evropy.  I s ohledem na dopady NOZu, který s sebou přinesl podstatný nárůst uvědomění si potenciálních nároků ze strany poškozených, a tím poptávku po vyšších limitech. Součástí produktu jsou i velmi nadstandardní a na trhu ojedinělé asistenční služby.

Čím se lišíte od ostatních pojišťoven?


Jak už bylo řečeno, můžeme nyní uspokojit i klienty, kteří řeší pořízení pojištění nákupem balíčku krytí, ale i ty, jež si chtějí pojištění sestavit sami.

Do nového pojištění nemovitostí jsme promítli řadu novinek. Umíme do pojištění zahrnout různé vedlejší stavby a prvky, jako jsou studny, skleníky, altány, sochy, zídky a další součásti zahradní architektury. Pojistit lze zásobníky plynu, bazény, včetně úniku vody následkem pojistného nebezpečí, čistírny odpadních vod, apod.

K pojištění domácnosti patří samozřejmě také ochrana pro dětské kočárky, jízdní kola nebo hudební nástroje či zdravotní pomůcky, nejen v bytě, ale i ve společných prostorách, které jsou k tomu určeny. Bydlí-li někdo z pojištěné domácnosti na koleji nebo v internátě během studia, jsou pojištěny i jeho osobní věci v těchto ubytovacích zařízeních. Pojistit lze i domácí mazlíčky pro případ jejich úhynu v důsledku pojištěného nebezpečí.

Co nabízí klientům asistenční služby?

Kromě tradičních řešení, kdy při havárii nebo defektu domácího spotřebiče pošlou elektrikáře, instalatéra, zámečníka, opraváře, plynaře nebo sklenáře nabízíme pro klienty také právní asistenci, včetně asistence na telefonu k řešení například spotřebitelských sporů, sporů o náhradu škody, sporů s dodavateli služeb. Nově byla zavedena dnes aktuální IT služba, poskytující vzdálenou IT asistenci, asistenci pro další technologická zařízení, ale i pomoc při obnově dat na počítačích.

Jak jste pojali pojištění odpovědnosti?

Pojištění odpovědnosti je volitelné. Vztahuje se na odpovědnost vlastníka objektu, majitele drobného domácího zvířete i na odpovědnost v běžném občanském životě. Součástí je i pojištění finanční škody až do výše 100.000 korun. Nejčastějšími případy, které z tohoto pojištění řešíme, je vytopení souseda vodou z pračky nebo přetečením dřezu či vany, zničení předmětů v domácnosti při návštěvě nebo domácím mazlíčkem, pokousání psem, pád předmětu z okna nebo balkonu na cizí majetek, apod.

Jak vidíte perspektivy majetkového pojištění pro občany do budoucna?


Podle mého názoru jde, díky aktuálnímu směřování demografie a ekonomiky, vedle soukromého zdravotního pojištění o jeden z nejperspektivnějších oborů, na který se lze na relativně nasyceném tuzemském trhu zaměřit. Když vezmeme v úvahu pojištění aut, které má dnes s odstupem největší předpis, tak to je v podstatě nyní na vrcholu. S ohledem na očekávaný příchod éry samořiditelných aut lze předpokládat, že postupně stroje překonají schopnosti řidiče, nebo je podpoří takovým způsobem, že pojistné sazby během příštích deseti let pro nová auta významně klesnou – to sice přinese možná nové výzvy, ale pro dnešní podobu motorového pojištění to spíše znamená temné zítřky. Životní pojištění je už nyní spíše na ústupu, tedy přinejmenším pokud hovoříme o tom dnes tak často skloňovaném rezervotvorném pojištění. Bez ohledu na to, co má tento pojem znamenat. Odliv nových obchodů v posledních letech, kdy od roku 2012 klesala nová běžně placená produkce o nějakých deset procent ročně, není žádná náhoda. Za prvé se postupně ztenčuje hlavní cílová skupina, tj. lidé ve věku 25 až 40 let, a to je nezvratitelný demografický fakt, s nímž nehne žádná reklama, a zřejmě ani imigrační vlna. Navíc podíl tohoto segmentu se bude v naší populaci snižovat dalších skoro patnáct let. Nezanedbatelný vliv má i nynější poškození reputace této oblasti kvůli různým sporům a politickým tahanicím. Konkurenční produkty zaměřené na zhodnocení finančních prostředků mimo oblast pojišťovnictví oblast smluv životního pojištění také významně limitují.

Růstu majetkového pojištění samozřejmě nahrává současné období ekonomického růstu, nízké nezaměstnanosti a zvyšování výdělků. Stárnutí populace s sebou přináší v tomto ohledu jeden z mála pozitivních impulsů, protože s sebou nese vyšší kumulaci prostředků a jejich investice do pořizování a vylepšování hmotných statků.

Zdroj: UNIQA pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články