UNIQA pojišťovna posílila loni bezmála o pět procent


			UNIQA pojišťovna posílila loni bezmála o pět procent

Podle předběžných výsledků předepsala UNIQA loni na pojistném celkem 5,807 miliardy korun a posílila o 4,73 % (na bázi APE, tj. s poměrným započtením jednorázového životního pojištění na bázi deseti let, předepsala UNIQA 5,735 miliardy korun a vzrostla o 4,88 %). Trh si ve stejné době připsal celkový růst ve výši jednoho procenta.

Neživotní segmenty

Podíl 79 % z celkového pojistného připadl na neživotní segmenty, které posílily meziročně na pojistném o 6,23 % na celkových 4,611 miliardy korun. UNIQA se v tomto odvětví zařadila ke třem nejdynamičtějším velkým společnostem na pojistném trhu. Nejvíce se dařilo v odvětvích odpovědnosti (+ 13 %), transportu (+ 30 %), pojištění techniky (+ 9 %) a v pojištění právní ochrany. Tržní podíl UNIQA se v neživotním pojištění zvýšil na 6,4 % (sedmé místo).

Životní pojištění

Životní pojištění přispělo v UNIQA celkem 1,196 miliardy korun a meziročně stagnovalo. To se týkalo i běžně placeného životního pojištění. Jednorázově placené životní pojištění loni ztratilo 5,86 %. Celkově loni trh životního pojištění v ČR ztratil 3,5 %, což odráželo přísnější legislativní úpravy daňové uznatelnosti, negativní fenomén přepojišťování, nepříznivý vývoj úrokových sazeb, a v neposlední řadě i politické tahanice, které kazí reputaci tohoto finančního nástroje.

Škodovost

Celková škodovost byla díky absenci výskytu větších kalamitních škod na úrovni 55 procent, což je sice horší výsledek než v roce 2014 (51 %), nicméně stále velmi příznivý. Nejvyšší škodovost se loni projevovala v pojištění odpovědnosti, havarijním pojištění, povinném ručení a v úrazovém pojištění.

Ve kmeni UNIQA pojišťovny bylo ke konci prosince 2015 celkem 741.137 pojistných smluv – meziročně o 3,3 % více. Nejvíce přibylo nových smluv povinného ručení.

Předběžné výsledky skupiny UNIQA Insurance Group 

UNIQA pojišťovna působí v rámci evropské skupiny UNIQA Insurance Group se sídlem ve Vídni. Koncern ve sledovaném období předepsal na pojistném o 4,3 % více, celkem 6,325 miliardy EUR. Hrubý zisk činil 423 milionů EUR, což bylo meziročně bezmála o 12 % více a představovalo historické maximum skupiny.

V souvislosti s úspěšným plněním strategie UNIQA 2.0 implementované v roce 2011 a s ohledem na podstatně zlepšený hospodářský výsledek bylo rozhodnuto o zahájení inovačního a modernizačního programu v objemu půl miliardy EUR zaměřeného zejména na IT technologie a redesign obchodního modelu. Velká část investice by měla proběhnout už letos, což bude mít dopad na snížení hospodářského výsledku v roce 2016.

Současně rozhodlo vedení skupiny o přizpůsobení struktury koncernu novým cílům (definitivní zavedení ještě podléhá schválení regulačního dohledu):

  • Čtyři společnosti a součásti skupiny operující na rakouském trhu – UNIQA Österreich Versicherungen AG, Raiffeisen Versicherung AG, Finance Life Lebensversicherung AG a Salzburger Landes-Versicherung AG budou sloučeny v horizontu jednoho roku do jedné entity UNIQA Österreich Versicherungen AG.
  • Holdingová společnost UNIQA Insurance Group AG bude mít tříčlenné představenstvo namísto dosavadního pětičlenného. Od 1. 6. 2016 bude představenstvo působit v tomto složení: Andreas Brandstetter (CEO), Kurt Svoboda (CFO/CRO) a Erik Leyers (COO).
  • Představenstvo UNIQA International AG bude od stejného data pracovat ve složení Wolfgang Kindl (CEO), Zoran Visnjic (CSO), Johannes Porak (Bankopojištění), Kurt Svoboda (CFO/CRO), Erik Leyers (COO), Peter Eichler (životní a zdravotní pojištění) a Andreas Kößl (neživotní pojištění).
Zdroj: UNIQA pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články