Na Slovensku začal platit 8% odvod z neživotního pojištění


			Na Slovensku začal platit 8% odvod z neživotního pojištění

Odvod ve výši 8 % z povinného ručení se s prvním lednem 2017 na Slovensku rozšířil na celou oblast neživotního pojištění. Novela zákona o pojišťovnictví prvním dnem nového roku nabyla účinnosti.

Do konce roku 2016 platil na Slovensku odvod ve výši 8 % pouze na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 22. listopadu však parlament schválil novelu zákona o pojišťovnictví, ve kterém rozšiřuje 8% odvod na všechny neživotní pojistné produkty.

Cílem novely je podle rezortu financí podpora preventivních opatření směřujících k předcházení vzniku škod a zmírnění negativních následků už vzniklých škod prostřednictvím rozšířením odvodové povinnosti z povinného ručení na všechny odvětví neživotního pojištění.

Novelou se rozšiřuje i okruh subjektů, kterým budou tyto prostředky určené. Prostředky z „osobitného odvodu“ bude rozdělovat ministerstvo vnitra po diskusi s ministerstvem financí a správu odvodu části pojistného bude vykonávat daňový úřad pro vybrané daňové subjekty, podle daňového pořádku. Zavedením odvodu počítá vláda s ročním příjmem 55,6 milionů eur. 

Generální ředitel UNIQA pojišťovny, Martin Žáček považuje tento krok za velmi nešťastný. „Slovenské pojišťovny generovaly v loňském roce v neživotním pojištění technický zisk na úrovní 40 milionů EUR, a odvod by přesáhl 55 milionů EUR. Pojišťovny by tak uzavíraly hospodaření se ztrátou. Jsem rád, že nakonec došlo ze strany vlády k odstranění retroaktivity nesmírně kontroverzní součásti původního návrhu, která by bezpochyby vyústila v podání žaloby k Ústavnímu soudu. Co se už často při diskusi opomíjí, je fakt, že vedle tohoto odvodu budou regulované subjekty (a tím pádem i pojišťovny) platit navýšenou dodatečnou daň ze zisku. Pojišťovnictví přitom plní celospolečensky důležitou stabilizační roli, která je nejviditelnější v případě velkých škod a katastrof, protože dává k dispozici prostředky na urychlenou obnovu,“ komentuje situaci.

 

Zdroj: TASR, oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články