Odbory a pojistitelé varují: Regulace zvyšuje zátěž pracovníků v pojišťovnictví


			Odbory a pojistitelé varují: Regulace zvyšuje zátěž pracovníků v pojišťovnictví

Insurance Europe (IE), která sdružuje asociace pojišťoven a zajišťoven z 34 evropských zemí, zveřejnila prohlášení o tom, že podepsala s evropskými sociálními partnery ve Výboru pro sociální dialog v sektoru pojišťovnictví (Insurance Sectoral Social Dialogue Committee) společnou deklaraci o negativních sociálních dopadech plynoucích z nedávného významného nárůstu regulatorních požadavků EU v oblasti finančních služeb.

Ve zmíněné deklaraci se zdůrazňuje, že tyto nové regulatorní požadavky vedly k podstatnému zvýšení pracovní zátěže zaměstnanců a úrovně stresu. Zaměstnancům musí být tudíž poskytnut dostatek času na přizpůsobení se posledním změnám v legislativě a na jejich aplikaci.

Sebastian Hopfner, předseda Výboru pro sociální dialog v sektoru pojišťovnictví a předseda platformy pro sociální dialog IE, v této souvislosti uvedl: „Implementace nových regulatorních požadavků zahrnuje přípravu (vývoj) a přijetí komplexních postupů (procesů) v dané společnosti k zajištění compliance, jež musejí být nezbytně doprovázeny odpovídajícím školením zaměstnanců.“

Hopfner dodal, že sociální partneři jsou znepokojeni tím, že na implementaci zbývá poměrně málo času, a přitom nová legislativa je komplikovaná a komplexního charakteru.  Zaměstnavatelé a zaměstnanci v sektoru pojišťovnictví musejí pracovat vzhledem k extrémně krátké době na implementaci pod značným tlakem, aby vyhověli novým regulatorním požadavkům a poskytli či absolvovali adekvátní školení.


Mohlo by vás zajímat: 2018: Zurich s vysokým ziskem. Aegon zvyšuje mírně dividendu


V deklaraci je vyzvednuta potřeba vyhnout se nadměrným a duplicitním regulatorním požadavkům, a umožnit tak nastavení zdravého pracovního prostředí, vykonávání smysluplné práce a zajišťování kvalitního poradenství a služeb ve vztahu ke klientům. Proto jsou tvůrci politik EU vyzváni, aby se zabývali negativními dopady kumulativních účinků legislativy pro finanční sektor a zvláště pak zátěží ve sféře poskytování informací a zátěží plynoucí z duplicitních pravidel.

Kromě toho IE sděluje, že Výbor pro sociální dialog v sektoru pojišťovnictví podepsal rovněž aktualizovanou verzi společné deklarace o sociálních účincích digitalizace. Plný text společné deklarace je k dispozici v angličtině na webových stránkách IE.

Zdroj: Insurance Europe

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články