Námořní doprava se začíná potýkat s pojištěním kybernetických rizik


			Námořní doprava se začíná potýkat s pojištěním kybernetických rizik
9.9.2016 Produkty

Vstup kyberpojištění do námořní dopravy byl velmi pomalý. To se však nyní mění. Hlavním důvodem jsou výrazné změny v námořním průmyslu, ke kterým v současnosti dochází. Upisovatelé však musí vyřešit ještě několik překážek.

Až doposud byly jednotlivé nákladní lodě samostatné a logistický proces nebyl příliš technologicky vyspělý. Tento trh však velmi rychle přechází k digitálním telekomunikačním technologiím a ke konektivitě, což ho vystavuje novým rizikům,“ uvedl Dieter Berg, ředitel námořního odboru zajišťovny Munich Re.

Tyto změny zahrnují více než jen elektronickou navigaci a telekomunikaci, ale vznikají nové chytré kontejnery, real-timové logistické nakládání a plánování a zcela nové systémy řízení přepravy nákladu.

Digitalizace mění rizikové profily celého námořního průmyslu stejně jako u automobilového průmyslu nebo pojištění firem,“ komentuje Andreas Schlayer upisovatel kybernetických rizik pro Minich Re.

Faktem je, že upisovatel v oboru námořního průmyslu může snáze pochopit kybernetickou stránku věci a přidat případná rizika do smluv, než kdyby to bylo obráceně. Ale všichni pojistitelé a upisovatelé stále ještě zkoumají jak dosáhnout nejlepšího krytí,“ dodává Schlayer.

Pokud jde o P&C (property & casualty  – pojištění majetku a úrazu), je v námořní dopravě velmi tenká hranice mezi klasickým selháním a kybernetickým napadením.

Další otázkou je: kdo by měl v době nových technologií  nést odpovědnost za případné ztráty? Lodní dopravce, majitel kontejneru nebo terminálový operátor? A otázka se netýká jen odpovědnosti, a proto je na pořadu dne snaha zkombinovat P&C pojištění s kybernetickým pojištěním.

Jestli je kontejner ztracen v bouři, protože selhalo upevnění, nebo byl ukraden na základě hackersky získané informace, v tom není rozdíl. Majetková újma je stejná ve všech případech.

Díra na trhu mezi pojištěním majetku a kybernetickým pojištěním byla identifikována teprve nedávno. Pojistitelé nyní intenzivně pracují, aby tuto mezeru co nejefektivněji zaplnili. Upisovatelé teď před sebou mají dva zdánlivě neslučitelné druhy pojištění. Kyberpojištění, které kryje vše nehmotné a kryje jen finanční ztráty a P&C kryjící hmatatelné věci.

Přesto, že u klasických pirátů mají jistě firmy na přepravu zboží po moři své směrnice, při útoků pirátů počítačových tomu tak není, a proto není možné odhadnout množství útoků do dnešních dní. Námořní společnosti nejsou nijak legislativně nucené případné incidenty hlásit.

Kybernetické útoky dopravci nezveřejňují z principu,“ informuje Patrick Hickey, výkonný ředitel americké sekce námořních rizik pojišťovny Aspen. „Jakékoli přiznání úspěšného útoku by poškodilo image společnosti v očích veřejnosti i obchodních partnerů, o což nikdo samozřejmě nestojí. Proto jsou čísla o množství útoků značně podhodnocena. Věřím ale, že nové smlouvy budou již na rizika kybernetických nebezpečí pamatovat více a v budoucnu se to stane standardem. Námořní doprava musí věnovat kyber kriminalitě pozornost,“ dodává Hickey

Nejdále je s vývojem produktu AIG.

Identifikovali jsme rostoucí potřebu již před dvěma lety.“ Tvrdí Tracie Grella, ředitelka kybernetických rizik AIG. „Klasické kybernetické smlouvy vylučují poškození majetku a ublížení na zdraví. Nový produkt byl navržen tak, aby se soustředil i na finanční škody. Mnoho pojištěnců věří, že jejich P&C nebo GL pojištění, zahrnuje specifická kybernetická nebezpečí, ale není tomu tak.“

Produkt AIG zajišťuje potencionální kyber/fyzické pojištění kryje:

  • Poškození či zničení majetku
  • Újmu na zdraví
  • Přerušení provozu
  • Odpovědnost za výrobek
  • To vše v kombinaci s tradičním kybernetickým pojištěním úniku dat
  • Vydírání
  • Narušení bezpečnosti

 

Cena pojištění se bude značně lišit podle velikosti dopravce, jeho působnosti, ale i podle úrovně jeho kontroly a ochrany, které využívá.

Produkt ještě nebyl zveřejněn, ale AIG na něm spolupracuje s Lloyd’s a plánuje ho uvést na trh v nejbližších měsících.

Podle analytiků byl v roce 2012 světový trh s kybernetickým pojištěním odhadován na 850 milionů dolarů. Jen o tři roky se však ztrojnásobil na 2,5 miliard. Prostor pro inovace tu tedy rozhodně je.

 

Zdroj: Risk and insurance

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články