Pojištění závažných onemocnění – není všechno zlato, co se třpytí…


			Pojištění závažných onemocnění – není všechno zlato, co se třpytí…
17.5.2021 Produkty

Nabídka pojištění pro případ závažných onemocnění je dnes na trhu velmi široká. Jak si správně vybrat a nepřebrat? Co je důležité? Na co se ptát zástupce pojišťovny nebo finančního zprostředkovatele? Co porovnávat?

V průběhu života může člověk onemocnět řadou závažných onemocnění. Nastane-li taková situace, často přichází ruku v ruce výpadek příjmů, a zároveň také potřeba financování léčby. Je proto velmi důležité mít nastavené kvalitní pojištění závažných onemocnění. Na trhu existuje nepřeberné množství řešení a je často velmi složité se v podmínkách pojišťoven zorientovat. Velmi zjednodušeně Vám může pomoci, pokud se zaměříte na porovnání podmínek pojistného plnění třech statisticky nejčastějších onemocnění. Těmi jsou v Čechách dlouhodobě rakovina, mozková mrtvice a srdeční infarkt.

V případě rakoviny hovoří statistika neúprosně. V průběhu svého života onemocní rakovinou každý třetí Čech. Díky řadě preventivních a screeningových programů se daří zhoubné novotvary objevit dříve, tedy v prognosticky příznivějších stádiích. Díky pokrokům v medicíně a novým léčebným postupům se daří i řadu pacientů vyléčit nebo jim významně prodloužit život. I tak je ale rakovina stále obrovský strašák a boj s ní běh na dlouhou trať.

V pojištění pro případ rakoviny existují velké rozdíly. Pro hodnocení jednotlivých stádií onemocnění se v medicíně používá mezinárodní klasifikace, tzv. TNM klasifikace. A pojišťovny se ve většině případů této klasifikace drží, když stanoví, která stádia do pojištění zahrnují a která nikoli. A protože i tady platí, že ďábel je skrytý v detailu, je dobré být ostražitý. „Můžete se setkat s přístupem, kdy je krytí rakoviny rozděleno do více stupňů a prezentováno tak, že kryje i méně závažná stádia rakoviny, za která poskytuje alespoň částečné plnění. Tedy že sice nevyplatí celou sjednanou pojistnou částku, ale jen její část, třeba 50 %. Proti takovému přístupu nelze nic namítnout, ale jen do té doby, než zjistíte, že za stejně definovaný rozsah onemocnění vyplácí jiná pojišťovna okamžitě 100% sjednané pojistné částky“, říká Marcela Pekárková, produktová manažerka pojišťovny YOUPLUS.


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Kapitalizmus u konce?


Samostatnou kapitolou v krytí rakoviny je plnění za karcinom in situ. Z lékařského hlediska se jedná o počáteční stádium karcinomu (kdy nádorové buňky ještě nepřestoupily přes bazální membránu, nepronikly do lymfatických nebo krevních cév a nevytvořily metastázy), které má ve většině případů velmi dobrou prognózu k léčbě. Je ale pochopitelné, že samotná diagnóza dokáže pořádně vystrašit. Řada pojišťoven do svých produktů v uplynulých letech zařadila právě i krytí karcinomu in situ. Bohužel, řada z nich toto krytí omezuje pouze na vybrané orgány.

Mozková mrtvice v ČR postihne ročně zhruba 30 000 lidí, čímž se bohužel řadíme v Evropě k zemím s nejvyšším výskytem tohoto onemocnění. U této diagnózy se bez nadsázky hraje o čas. Lékařská praxe říká, že pokud se pacient dostane do nemocnice v první hodině po mozkové mrtvici, je šance blížící se 75%, že bude vyléčen zcela bez následků. Čím delší doba uplyne, tím je prognóza horší.Youplus, kveten 2021

Ale ani pacient, který je z nemocnice propouštěn s nějakými následky (problémy s řečí, s hybností končetin, s chůzí, s citlivostí), si tyto následky nemusí nést až do konce života. U pacientů, kteří mají v důsledku mozkové mrtvice postiženou končetinu, se velmi často stává, že se snaží „přeučit“. Pohyby a činnosti, které před nemocí vykonávali např. pravou rukou, se nyní v zájmu zachování maximální soběstačnosti snaží vykonávat levou rukou. To má ovšem za následek, že nepoužíváním nemocné končetiny přetěžují končetinu zdravou. Lidské tělo má však často až neuvěřitelnou schopnost regenerace a při správné podpoře dokáže řadu procesů obnovit. Díky různým rehabilitačním programům a technikám je tedy možné činnost původně postižené končetiny opět obnovit. Řadu těchto speciálních terapií si ovšem musí pacient uhradit sám a to je okamžik, kdy ocení plnění z pojištění pro případ závažných onemocnění.


Mohlo by vás zajímat: Spekulace se potvrdily. Tesla má vlastní pojištění aut pro Německo


Třetí z velmi frekventovaných diagnóz je srdeční infarkt (nebo také akutní infarkt myokardu). V roce 2018 bylo v ČR kvůli akutnímu infarktu myokardu hospitalizováno přes 22 300 pacientů. I u této diagnózy je dobré posuzovat, jak ji jednotlivé pojišťovny definují. Z lékařského hlediska je akutní infarkt myokardu život ohrožující stav, který je způsobený náhlým a úplným uzávěrem nebo těsným zúžením koronární tepny. Jakmile je jedna z velkých koronárních tepen uzavřena, do části srdečního svalu, kterou tato tepna normálně zásobuje, už není dodáván kyslík a živiny. Srdeční tkáň odříznutá od přívodu krve odumírá. Čím větší je neprůchodná céva, tím větší je oblast infarktu a tím závažnější mohou být zdravotní následky. „Některé pojišťovny omezují plnění pouze na infarkt, který zasahuje skrz celou srdeční stěnu. Druhý typ infarktu, který postihuje pouze některé vrstvy srdce, neplní vůbec, případně pouze částečně. Je proto dobré hledat pojišťovny, které toto dělení nezohledňují a za diagnózu akutního infarktu myokardu plní 100% sjednané pojistné částky“, vysvětluje Marcela Pekárková.

Zmíněny jsou tři nejčastější diagnózy, u kterých skutečně záleží na tom, jak dobře a vstřícně vůči klientovi je pojištění postaveno. Nicméně neohrožují nás pouze ony. Proto jsou seznamy diagnóz, které pojišťovny kryjí, daleko košatější. Najdete zde onemocnění fatální jako je např. amyotrofická laterální skleróza, roztroušená skleróza, Alzheimerova choroba, selhávání vnitřních orgánů; onemocnění, která pacienta velmi omezují v běžném životě jako závažná epilepsie, Crohnova choroba a další.


Mohlo by vás zajímat: Balancování na hraně: Brexit a finanční služby


Na českém trhu se objevil i přístup, kdy pojišťovny nabízejí krytí u vybraných diagnóz a vedle toho garantují výplatu pojistného plnění i v případě vážných následků jiných onemocnění, která nejsou explicitně vyjmenována (vyjmenovány jsou právě jen ty následky jako např. ztráta schopnosti používat končetiny, ztráta schopnosti vykonávat základní životní potřeby). Přístup určitě zajímavý, nicméně aktuálně mají pojišťovny tento model nastaven tak, že poskytnou z pojištění plnění ve výši maximálně 100% sjednané pojistné částky.

Opakované (násobné) plnění

Přístup, kdy jsou v rámci pojištění vyjmenovány diagnózy, některé pojišťovny vylepšily o možnost opakovaného (resp. násobného plnění). V praxi to znamená, že onemocnění jsou rozdělena do skupin (až 6) a z každé skupiny je možné vyplatit až 100% sjednané částky. Potom pojištění může pokračovat dál, krytí platí na ostatní skupiny.

A není to jen marketingový tah? Jaká je pravděpodobnost, že člověk bude během svého života bojovat s více závažnými onemocněními?

Skutečnost je bohužel taková, že to tak nereálné není. Vezměme si třeba rakovinu a kardiovaskulární onemocnění. Obě tyto skupiny onemocnění mají stejné rizikové faktory – kouření, nedostatek pohybu, nezdravou stravu. Existují observační studie, které ukazují na to, že lidé s vyšším rizikem vzniku srdečního onemocnění mají i větší pravděpodobnost vzniku jakéhokoli typu rakoviny. Navíc – i přes značné pokroky má onkologická léčba zatím stále řadu nežádoucích vedlejších účinků, které negativně ovlivňují srdce. Další velmi častou komplikací, která postihuje více než 50% pacientů s rakovinou, je dysfunkce ledvin. Jenom z výše uvedeného je tedy zřejmé, že jeden klient může čelit rakovině, kardiovaskulárnímu onemocnění a problémy s vnitřními orgány. Pojištění, které mu poskytne plnění 3x, mu tedy může významně pomoci s financováním léčby a s pokrytím životního nákladů i v období, kdy je jeho schopnost vydělávat kvůli nemoci významně omezena.


Mohlo by vás zajímat: Lucie Žulavská k revizi motorové směrnice: Pojistné procesy musí být on-line!


Doba přežití

Pro některé klienty může být poněkud nepříjemným překvapením, když pojišťovna vyžaduje tzv. dobu přežití. Jinými slovy stanoví, jak dlouho musí klient po stanovení diagnózy přežít, aby vyplatila pojistné plnění. Období se liší, někdy je vyžadováno 14 dní, nejčastěji 30 dní, některé pojišťovny už tuto podmínku ze svých tarifů odstranily a neodsouvají vyplacení plnění.

Závěr

Jestliže tedy dostanete nabídku více variant pojištění pro případ závažných onemocnění, vždy se ptejte nebo hledejte odpovědi na otázky:

  • Jak jsou definována nejčastější onemocnění? Není nutné mít lékařské vzdělání, zkuste alespoň tipy uvedené výše
  • Skončí pojištění po první události nebo může pokračovat dál a poskytnout mi ochranu i pro další situace?
  • Vyžaduje pojišťovna dobu přežití?

A pak si tyto parametry, které popisují „výkon“ pojištění, dejte do relace s cenou, za kterou je vám krytí nabízené.

„Když jsme modelovali naše Rizikové životní pojištění „4U“, snažili jsme se nastavit jeho parametry tak, aby v něm klient našel to nejlepší řešení, které trh nabízí. Pevně věříme, že se nám to povedlo“, doplňuje Marcela Pekárková z pojišťovny YOUPLUS.

Zdroj: YOUPLUS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články