Onemocnení COVID-19: Pojišťovna YOUPLUS plní


			Onemocnení COVID-19: Pojišťovna YOUPLUS plní

Aktuální situace ohledně koronaviru má v současnosti zásadní vliv nejen na naše zdraví, ale i na naše životy celkově. Všichni procházíme náročnou zkouškou a všichni se v ní snažíme obstát. YOUPLUS je na straně svých klientů a pojistné plnění v souvislosti s onemocněním COVID-19 dle pojistných podmínek poskytuje. YOUPLUS nemá výluku na epidemii či pandemii.

Při poskytování pojistného plnění z jednotlivých připojištění při onemocnění koronavirem bude pojišťovna postupovat standardně dle pojistných podmínek Rizikového životního pojištění 4U od YOUPLUS a dále dle pojistných podmínek produktů převzatých do správy od pojišťovny Basler. Pojistné podmínky neobsahují výluku či jiné omezení plnění v případě epidemie nebo pandemie. Onemocnění COVID-19 bude posuzováno jako respirační virové onemocnění. Co to znamená pro jednotlivá připojištění?


Mohlo by vás zajímat: 2019: Prudential má provozní zisk +20 %. Crédit Agricole čistý zisk +10,1 %


Pracovní neschopnost

Základní podmínkou pro poskytnutí plnění je, aby příčinou byla nemoc nebo úraz, dle definice uvedené v pojistných podmínkách, což znamená, že v případě propuknutí nemoci a vystavení pracovní neschopnosti pojištěnému bude z tohoto připojištění plněno v souladu s pojistnými podmínkami. Dojde-li k propuknutí nemoci v průběhu preventivní karantény, pro kterou byl pojištěný v pracovní neschopnosti, karanténu zohledníme v rozsahu doby odpovídající inkubační době onemocnění a bude plněno v souladu s pojistnými podmínkami. Pro úplnost doplňujeme, že ošetřování člena rodiny není pojistnou událostí.

Hospitalizace

Základní podmínkou pro plnění je, aby příčinou byla nemoc nebo úraz, dle definice uvedené v pojistných podmínkách. V případě hospitalizace z důvodu virového onemocnění pojištěného, bude z tohoto připojištění plněno v souladu s pojistnými podmínkami.

Smrt/ invalidita/ chirurgický zákrok

V případě pojištění invalidity, pojištění pro případ smrti nebo pojištění chirurgických zákroků pojistné podmínky nestanovují žádné speciální omezení ani výluky ve vazbě na virová onemocnění.

Závažná onemocnění

Onemocnění COVID-19 není samo o sobě onemocněním ze seznamu závažných onemocnění v pojištění Závažných onemocnění. Pokud by však jeho následkem nastala některá z pojištěných diagnóz, bude plněno bez speciálních omezení nebo výluk.


Mohlo by vás zajímat: Podcast: Nové zkoušky jsou věčným soubojem mezi teorií a praxí


Pojišťovna YOUPLUS poskytuje klientům i v aktuální situaci kompletní služby a veškeré procesy fungují bezpapírově a bezkontaktně. To je ostatně základní myšlenkou a přidanou hodnotou pojišťovny už od samého počátku. Jako jedním z příkladů je možnost uzavření nové smlouvy životního pojištění přes svého finančního poradce na dálku z pohodlí a bezpečí domova. Stejně tak jako nahlásit pojistnou událost on-line na stránkách www.youplus.cz.

Zdroj: YOUPLUS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články