Portál Právo pro všechny: Co se děje po způsobení škody zaměstnavateli?


			Portál Právo pro všechny: Co se děje po způsobení škody zaměstnavateli?
26.3.2019 Produkty

Právo pro všechny je informační portál zaměřený na právní osvětu. Nabízí úvod do právní problematiky dané věci a přehled možností řešení modelových případů. K dispozici jsou zde zcela zdarma také vzory nejčastějších právních smluv a dokumentů (reklamací, výpovědí apod.) s průvodním listem a doporučením, jak v konkrétních situacích správně postupovat. Dnes se podívejme na to, co portál Právo pro všechny doporučuje dělat poté, co jste způsobili zaměstnavateli škodu.

Víte, jak bude zaměstnavatel postupovat, když vám bude chtít dát vzniklou škodu k úhradě, protože podle něj za ni odpovídáte? Jak se můžete bránit, pokud s jeho návrhem nesouhlasíte?

Ať už před vznikem škody s vámi byla uzavřena příslušná dohoda o odpovědnosti či nikoliv, vždy je zaměstnavatel povinen výši požadované náhrady škody s vámi projednat a písemně vám ji oznámit zpravidla nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla, a že jste vy povinni ji nahradit. Samotnou výši náhrady škody určuje zaměstnavatel.


Mohlo by vás zajímat: 2018: Zisk Allianz na top úrovni. Solidní výkon Talanx Gruppe


Jestliže svoji povinnost nahradit škodu uznáte, může s vámi zaměstnavatel uzavřít písemnou dohodu o způsobu náhrady škody, kdy její součástí bude i výše zaměstnavatelem požadované náhrady škody. Pokud se škodou nesouhlasíte, je nejdůležitější nepodepsat žádný dokument, který by prokazoval opak. Naopak je nutné zaměstnavateli předložit důkazy a argumenty, proč s danou škodou, nebo např. jen s její výší nesouhlasíte, a to např. listinnými důkazy, fotografiemi, videonahrávkou, svědeckými výpověďmi.

Listinné dokumenty je přitom vhodné předložit zaměstnavateli v kopii či v ověřené kopii tak, abyste o ně pro případný soudní spor nepřišli. Se zaměstnavatelem je vhodné jednat buď v písemné formě či před svědky tak, aby bylo zřejmé, že jste s prvotně předloženými dokumenty o náhradě škody ze strany zaměstnavatele nesouhlasili. Pokračování článku ZDE.


D.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany je s čtyřiadvacetiletou tradicí v České republice jedničkou na trhu s právní ochranou (dle České národní banky se podílí téměř 92 % na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou).

D.A.S. je jedinou specializovanou a nezávislou pojišťovnou svého druhu u nás. Svým klientům nabízí nonstop dostupný kvalitní právní servis, který se prolíná mnoha oblastmi života i podnikání. Zabývá se také edukací a přispívá k rozvoji právního povědomí ve společnosti.

Ve své praxi se pojišťovna opírá o zkušenosti z více než stoleté tradice firmy i o své mezinárodní zázemí. Působí nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo Jižní Koreji.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články