Proč uzavřít soukromé zdravotní pojištění? Anebo taky ne


			Proč uzavřít soukromé zdravotní pojištění? Anebo taky ne

Reprezentativní anketa uskutečněná v Horních Rakousích přinesla zjištění, co dělá soukromé zdravotní pojištění atraktivním. Pojištění by očekávali především přednostní a lepší ošetření, stejně jako kratší čekací lhůty. Naopak finanční důvody jsou hlavním argumentem, proč soukromé připojištění nesjednat.

Agentura zaměřená na výzkum trhu Market se sídlem v Linci oslovila letos na jaře celkem 500 obyvatel spolkové země Horních Rakous ve věku nad 16 let k tématu „požadavky na nadstandard v nemocnicích“. Dotazník byl zpracován ve spolupráci s lineckým Ústavem pro výzkum zdravotního systému.

Studie se uskutečnila formou CATI, což je kombinovaná forma telefonických rozhovorů s asistencí počítače. Vedle spokojenosti s péčí v nemocnici sledovala agentura Market také postoj respondentů k soukromému zdravotnímu pojištění a k nadstandardu.

Proč se uzavírá soukromé pojištění

Podíl 32 % dotázaných disponuje svým soukromým zdravotním pojištěním. Nejčastěji jmenovaným důvodem pro sjednání bylo očekávání lepší péče. 30 % respondentů je toho mínění, že existuje medicína rozdělení do „dvou tříd úrovně“.

Rovněž často se uzavírá privátní připojištění kvůli nadstandardním pokojům v nemocnici s jedním nebo maximálně dvěma lůžky, čímž lze mít větší klid (16 % oslovených). Lepší servis a doplňkové nabídky navíc jsou podstatné argumenty pro 15 % respondentů.

K dalším uváděným důvodům uzavření připojištění patřily podle Marketu kratší čekací doby (11 %), jistota nebo blížící se porod dítěte (po 8 %).


Mohlo by vás zajímat: Nabídka telematiky v autopojištění pro německé zákazníky se tenčí


Co hovoří pro soukromé pojištění

Soukromé zdravotní pojištění čtyři z deseti dotázaných buď už mají, nebo si případně dovedou představit, že by ho sjednali. Za ně hovoří podobné důvody, jaké byly v zásadě uvedeny výše pro nadstandard.

V této skupině pojištěných nebo příznivců počítá 42 % s lepším ošetřením a péčí, přednostním a lepším zdravotnickým servisem a také s větší pozornosti, jež jim bude věnována. Toto jsou argumenty pro soukromé pojištění zejména u mladých obyvatel Horních Rakous, uvádí agentura Market.

S 19 %, resp. 18 % se umístily na druhém a na třetím místě rychlejší zajištění zdravotní péče a lepší nemocniční pokoj. Zejména pro ženy a osoby ve věku od 30 let jsou jedno- nebo dvoulůžkové pokoje ve špitálu důležité.

Mínění, že pro soukromé zabezpečení by hovořil všeobecně špatný zdravotní systém, sdílí jen 5 % respondentů této věkové skupiny nad 30 let; podíl „systémových kritiků“ rakouského zdravotnictví je nejvyšší ve věkové skupině 16 – 29 let.

Zájem o doplňkové služby navíc

Dalším výsledkem studie je závěr, že dodatečný servis by soukromé zdravotní pojištění zatraktivnil. Z takových služeb je na prvním místě rychlejší termín: ten by byl velmi nebo spíše zajímavý pro 82 % respondentů.


Mohlo by vás zajímat: Petr Jedlička k POV: Průměrné pojistné roste o 3,4 %


Zrovna tak více než tři čtvrtiny dotázaných obyvatel Horních Rakous se vyslovovaly pro odpadnutí čekacích dob na vyšetření (80 %), více času na konzultace s lékařem nebo efektivní management a koordinaci (obojí po 78 %) – všechny tyto argumenty jsou pro ně velmi nebo spíše zajímavé. Vysoká úroveň souhlasu panuje mimo jiné i u svobodné volby lékaře a provádění rutinních prohlídek.

Co hovoří proti soukromému zdravotnímu připojištění

Zbývajících 60 % dotázaných nedisponuje soukromým připojištěním a ani neplánují do budoucna si takové pořídit. Pro téměř polovinu z nich (48 %) hovoří proti uzavření připojištění finanční důvody, mezi ženami je tento podíl dokonce 55 %.

Mnohem řidčeji se objevují další argumenty. 16 % z nepřipojištěných respondentů si myslí, že žádné soukromé zabezpečení není pro ně nutné; to se týká hlavně mladších osob.

12 % oslovených uvádí, že zdravotní systém, takový jaký je k dispozici, je vyhovující a zajištění péče je pokryto ze standardního zdravotního pojištění občanů. A poslední argument, ale zajímavý: 3% dotázaných si myslí, že soukromé připojištění podporuje medicínu dvojí úrovně – běžné a nadstandardní.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články