Rakušané a populace EU neznají zelené pojištění a nezajímá je


			Rakušané a populace EU neznají zelené pojištění a nezajímá je

Necelá třetina Rakušanů uvedla v anketě, že už slyšeli o udržitelném pojištění, nicméně polovina z nich neprojevila zájem o takové produkty. Více než čtvrtina sice ESG produkty zná, nicméně je nezajímají. A více než třetina respondentů o udržitelném pojištění nic neví a nechce na tom nic měnit. Článek porovnává tyto lokální výsledky se závěry za EU.

Pokud se týká důvěry konzumentů v produktové informace pojistitelů nebo pojišťovacích zprostředkovatelů, čeká v Rakousku toto odvětví ještě hodně práce. Ukázala to nedávná anketa. Data ze studie z loňského června patří „Consumer Trends Report“ evropské dohledové instituce EIOPA. Respondenti byli vyzváni, aby sdíleli svá stanoviska na základě osobních zkušeností.


Mohlo by vás zajímat: ČAP Insurance talk: U mikrofonu Zdeněk Jaroš


Téměř 2/3 účastníků má nedůvěru

Necelá pětina obyvatel EU (17 %) nedůvěřuje vyjádřením poskytovatelů nebo zprostředkovatelů, která se týkají udržitelnosti jejich produktů. Dalších 46 % dotázaných se k takovému postoji spíše kloní. Pouze 18 %, resp. 4 % účastníků ankety věří těmto údajům a informacím spíše nebo s určitostí.  Podíl 14 % si nebyl jistý svým postojem. 16 %, resp. 48 % jsou zcela nebo spíše zastánci výroku, že tvrzení týkající se udržitelnosti „vedou často k omylu“. Pouhých 13 %, resp. 3 % oslovených s tímto názorem souhlasí méně nebo vůbec. Zbývající pětina se nevyjádřila.

V těchto číslech by mohla spočívat do určité míry obecná, nikoli jen nedůvěra veřejnosti týkající se specificky udržitelnosti. Neboť podíl těch respondentů, kteří už slyšeli o udržitelných produktech, je podstatně menší než podíl těch, kdo vyjadřují svoji nedůvěru k výrokům pojišťoven a zprostředkovatelů tohoto druhu.


Mohlo by vás zajímat: Co říká Martin Žáček na konec v čele pojišťovny UNIQA?


Málo známé, ale i tak odmítané

Pouze 12 % Evropanů vypovědělo v anketě, že už slyšeli o „zelených“ pojištěních a sjednání produktu by vzali v úvahu, případně už tak učinili. Jiných 13 % účastníků v EU však rázně odpovědělo, že i když už o nich slyšeli, takový druh produktu by nekoupili. Celých 31 % má zcela odmítavé stanovisko: o udržitelných produktech neslyšeli, ale ani je to nezajímá.

V Rakousku situace nevypadá o mnoho lépe: 14 % zná zelená pojištění a buď si už takové pořídili, anebo jsou takové možnosti otevření. 16 % sice zná tento druh produktů, nicméně pro sebe je nechtějí. A více než čtvrtina Rakušanů (28 %) o zelených pojištěních ještě neslyšela, ale má o téma zájem. Více než třetina rakouských účastníků (36 %) téma nezná a ani ho nezajímá.


Mohlo by vás zajímat: Ve čtvrtek budou předány ceny ankety Pojišťovna roku. Připomeňte si loňsky ročník


Informace jsou nejasné

Jak složité je pro velkou část konzumentů se v udržitelných pojištěních orientovat, ukazují následující 2 otázky z ankety a dosažené výsledky. Základem byly osobní zkušenosti respondentů z jejich sjednávání pojištění. 4/5 Rakušanů spíše nebo zcela souhlasí s výrokem, že nevědí, jak by si mohli ověřit, zda je určitý produkt skutečně udržitelný. A téměř stejný podíl dotázaných míní, že produktové informace, které jsou poskytovány klientům, jsou tak komplexní a nesrozumitelné, že z nich nelze vyvodit, zda je produkt opravdu udržitelný, tedy „zelený“. V porovnání situace v tomto bodu mezi Rakouskem a EU nenajdeme velký rozdíl. Jen na kontinentu o něco méně lidí s těmito tvrzeními souhlasilo zcela nebo určitě, souhlasí „spíše“.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články