Jak správně postupovat při řešení pojistky po řádění živlů?


			Jak správně postupovat při řešení pojistky po řádění živlů?
1.7.2021 Škody

Čtyři z pěti lidí, kteří mají pojištěný majetek, mají zkušenost se škodou, kterou způsobily živly. V těchto dnech sledujeme, co dokáže i na našem území napáchat vítr v podobě tornáda. Jednou z mála dobrých zpráv je, že tornádo pojišťovny řadí do kategorie vichřice a toto riziko bývá zpravidla obsaženo i v levnějších pojistkách nemovitostí. Jak správně postupovat při odstraňování škod, jejich dokumentaci a jednání s pojišťovnou nejen po větrné smršti?

Nejprve aktuální rady pro ty, kteří na svém majetku v uplynulých dnech utrpěli škody. I když doporučuji následující tipy dodržet, tak bych chtěl zároveň ubezpečit poškozené, že při podobných událostech s hromadným postižením osob, jako jsme byli svědky na Moravě, postupují pojišťovny poměrně vstřícně.


Mohlo by vás zajímat: Zpráva o finanční stabilitě: Jak uspělo pojišťovnictví v zátěžových testech ČNB?


Následky zdokumentujte, natočte nebo nafoťte je například na mobilní telefon, pomůže to při dalších jednáních s pojišťovnou. Stavbu, domácnost, stromy, auta… jestli máte i fotky předcházejícího stavu, tak vám pomohou při určení škody. Především u věcí, které tornádo odneslo. To může být například i skleník. Otázkou pouze je, jak budou pojišťovny nahlížet na škody způsobené na vedlejších stavbách, jako jsou právě skleníky nebo garáže. V některých smlouvách pro ně platí samostatné limity, jindy je pojistná částka vyjádřena jako procento z pojistné částky hlavní budovy.

Pojišťovnu co nejdříve kontaktujte a událost nahlaste telefonicky nebo přes internetové formuláře. Při velikosti škod, které tornádo způsobilo, a při souběhu okolností budou pojišťovny vstřícnější i při pozdějším oznámení. Pokud vám pojistnou smlouvu pomáhal sjednat finanční poradce, neváhejte se na něj obrátit, při jednání s pojišťovnou vám může pomoct.

S opravou majetku nebo odstraňováním škod počkejte, dokud s tím pojišťovna neprojeví souhlas. Toto neplatí, je-li třeba začít s opravou nebo s odstraňováním poškozených částí dříve kvůli bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí nebo z jiného závažného důvodu.


Mohlo by vás zajímat: Počty ekonomických subjektů rostou


Pojišťovny jsou povinny uhradit nad rámec případného pojistného plnění také takzvané zachraňovací náklady, což jsou účelně vynaložené náklady na odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události, dále náklady vynaložené na zmírnění následků, na odklizení poškozeného majetku z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů.

Klientům mohou být hrazeny i náklady na náhradní ubytování (většinou to je i v základním krytí pojistky, ale rozsah se liší smlouvu od smlouvy).

Je-li to možné, zničené věci hned nevyhazujte, ale počkejte s tím do doby, než k vám přijede likvidátor pojišťovny. Nebo je alespoň nejprve nafoťte.

Pokuste se najít účtenky od zakoupeného vybavení. Případně rada pro příště: účtenky i všechny důležité smlouvy se snažte archivovat také v elektronické podobě, například na některém z online úložišť.

A na co se zaměřit, když si chcete sjednat nebo aktualizovat pojištění vaší nemovitosti?

Pojišťovny kryjí především riziko vichřice. Vichřice je typ větru v Beaufortově stupnici, (tj. 75 až 88 km/h). Pojišťovny toto riziko vnímají již od 70 km/h. Samotné tornádo je prvek z tohoto rizika.


Mohlo by vás zajímat: Rumunský orgán dohledu nezvykle tvrdě potrestal pojišťovnu City Insurance!


Čekací doby

V případě povodní uplatňují pojišťovny čekací dobu, zpravidla 10 dní. Při vichřici či tornádu není takováto čekací doba, protože je to jev nahodilý a nedá se přesně předpovědět.

Detaily rozhodují

Součástí pojistné smlouvy jsou vždy pojistné podmínky. Jsou tzv. základní, nazývané „všeobecné pojistné podmínky“ a podmínky doplňující. V těchto dokumentech se skrývají výluky a další opatření, která mohou plnění pojišťovny omezit. Je velice důležité si všechny dokumenty beze zbytku pročíst, abyste věděli, proti čemu se pojišťujete. Pokud se v podmínkách nevyznáte, obraťte se na finančního poradce.

Nastavte správnou částku

Ujistěte se, že pojistka je uzavřena na částku, která pokryje kompletní opravy. V posledních měsících, kdy raketově rostly ceny stavebního materiálu, je to obzvlášť důležité. Musíte znát skutečnou hodnotu nemovitosti, abyste nebyli tzv. podpojištěni a nedostali třeba jen půlmilionovou náhradu za zničený dům v hodnotě milionu. Zároveň je zbytečné pojištění přeplácet, protože pojišťovny vyplatí částku nejvýše v hodnotě nemovitosti. Není důležité jen správně nastavit pojistnou částku, ale pojistnou smlouvu i průběžně aktualizovat, doporučuje se to alespoň jednou za tři roky. Pokud vám smlouva už delší dobu „leží v šuplíku“, je správný čas ji znovu projít a ověřit si, jak je nastavena.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Melounoví aktivisté útočí…


Pojištěná nemovitost neznamená pojištěná domácnost

Je rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti, tedy domácích spotřebičů, nábytku, oblečení či sportovního náčiní. Pojištěná nemovitost ještě neznamená pojištěnou domácnost, většinou jde o dvě různé pojistky. Pamatujte na to, že pojišťovny uplatňují na některé předměty jako elektronika limity, nad které už plnění nevyplatí. Nesjednávejte tedy pojistnou částku na konkrétní předměty v domácnosti zbytečně vysokou.

Vedlejší stavby a porosty

Při pojištění stavby je potřeba také myslet na to že mohu být na pozemku i vedlejší stavby. Například samostatně stojící garáž, skleník či zahradní architektura. V tomto případě je potřeba si určit i pojistnou částku nebo limit, aby byl dostačující na tyto stavby. Co se týká zahrad a stromů, tak toto pojišťovny mívají především jako připojištění. Škody po tornádu nám ukázaly, že i tyto škody mohou nastat.

Základ nemusí stačit

Ne všechny pojišťovny, které působí v České republice, nabízejí ve své základní nabídce například krytí rizik, která hrozí typicky v zimě, jako jsou kvůli mrazu popraskané vodovodní potrubí nebo poškození střechy tíhou sněhu a námrazou nebo třeba poškození zateplení zvěří.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: „Ochranošmejdi“ opět útočí. Cílem je životní pojištění


Archivujte si dokumenty o opravách

Pojištění nezbavuje majitele povinnosti o svou nemovitost pečovat. V případě poškození přírodními živly se pojišťovny zajímají, zda byla nemovitost pravidelně udržovaná. Pokud by například do chalupy dlouhodobě zatékalo poškozenou střechou, kvůli čemuž by shnily trámy, tak pojišťovna bude své plnění krátit, protože majitel zanedbal své povinnosti. Veškeré rekonstrukce či opravy, případně faktury za práci řemeslníků dokumentujte a archivujte, abyste mohli prokázat, že o svou nemovitost pečujete.

Aleš Zeman
Pojistný analytik společnosti Broker Trust

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články