Rumunský orgán dohledu nezvykle tvrdě potrestal pojišťovnu City Insurance!


			Rumunský orgán dohledu nezvykle tvrdě potrestal pojišťovnu City Insurance!
30.6.2021 Zahraničí

Není nezvyklé, že rumunský orgán finančního dohledu (ASF) uplatňuje vůči příslušné pojišťovně sankce. To není nic neobvyklého a patří to k činnosti všech orgánů dohledu nad pojišťovnictvím, pokud zjistí závažné nedostatky. Podstatné je, proč byla pojišťovna City Insurance sankcionována. Orgánu finančního dohledu totiž oznamovala, že má uloženy miliony EUR u zahraniční banky. Zjistilo se však, že mezi pojišťovnou a danou bankou neexistuje žádný smluvní vztah.

ASF tvrdí, že pojišťovna City Insurance mu od roku 2017 oznamovala, že má k dispozici hotovost u bankovní společnosti, a to ve výši nezbytné k podpoře činnosti a splnění právních požadavků. Orgán dohledu ASF se však v dubnu 2021 dozvěděl, že mezi příslušnou bankou a pojišťovnou nebyl žádný smluvní vztah a že účet neexistoval. Tato informace se objevila v rozhodnutí o sankcionování Renata Szilagyiho, předsedy představenstva City Insurance, které bylo zveřejněno v úředním věstníku dne 7. června 2021.


Mohlo by vás zajímat: Lídr rumunského pojistného trhu má být prodán globálnímu investorovi I3CP


Výše zmíněné rozhodnutí má téměř 20 stran a obsahuje podrobnosti o nedostatcích, resp. právních nesrovnalostech, zjištěných v pojišťovně City Insurance. ASF též zdůrazňuje, že rozhodnutí o sankcionování Szilagyiho je výsledkem tří kontrol provedených v pojišťovně v květnu 2021, při nichž se zjistilo, že:

  • porušení práva, resp. nesoulad s právními předpisy, se týká zejména té skutečnosti, že pojišťovna oznamovala od roku 2017 úrovně likvidity u příslušné bankovní společnosti. Orgán finančního dohledu se dne 28. dubna 2021 dozvěděl, že neexistoval žádný smluvní vztah mezi danou úvěrovou institucí a pojišťovnou City Insurance,
  • po dalších krocích, jež podnikl orgán dohledu ASF, se ukázalo, že daný účet, jehož číslo bylo specifikováno právním zástupcem pojišťovny, nebyl v bankovních dokladech identifikován. Tento účet se ale objevoval v účetních výkazech, jež pojišťovna poskytovala ASF. Potvrdilo se tudíž, že neexistuje žádný smluvní vztah mezi danou bankou a sledovanou pojišťovnou.  

Mohlo by vás zajímat: Tomáš Síkora: CreaSoft vytvořil první srovnávač životního pojištění v Česku


V článku zveřejněném na zmíněném portálu se dále uvádí, že orgán dohledu ASF spolupracoval v dané kauze s domovským orgánem dohledu příslušné zahraniční banky. Zjištění ASF je nesmírně závažné a má obrovské dopady. Na bankovním účtu, který neexistuje, měla být aktiva skládající se z podřízeného dluhu majoritního akcionáře Vivendi International a půjček od jiných společností v celkové výši 125 mil. EUR. Je jednoznačné, že tímto postupem chtěla pojišťovna zamaskovat svoji zhoršující se finanční situaci.

Je tedy jasné, že pojišťovna má nedostatek použitelného kapitálu ke krytí jak solventnostního kapitálového požadavku, tak minimálního kapitálového požadavku. Navíc bylo identifikováno extrémně vysoké riziko likvidity, což má přímý dopad na všechny závazky pojišťovny City Insurance.


Mohlo by vás zajímat: Co mají společného mrkev a pojištění?


Vzhledem k tomu, že pojišťovna City Insurance má nejvyšší tržní podíl na rumunském trhu v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (43,49 % k 31. 12. 2020), mohou být ohrožena práva a zájmy poškozených osob a potencionálně to může vést až k systémovému riziku.

Pokud jde o sankce, tak se týkají tří členů představenstva a pěti členů dozorčí rady pojišťovny a spočívají v peněžní pokutě a odejmutí povolení k výkonu funkce. Například Szilagyi dostal pokutu v přepočtu přes pět milionů korun a bylo mu odejmuto povolení ASF.

Další podrobnosti ZDE

Zdroj: NewsBeezer

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články