2020: Zurich vykazuje pokles čistého zisku o 8 %. Ping An pak o 4,2 %


			2020: Zurich vykazuje pokles čistého zisku o 8 %. Ping An pak o 4,2 %

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2020 anebo za 4. čtvrtletí 2020. V tomto článku je prezentován „výkon“ švýcarské skupiny Zurich a čínské skupiny Ping An.

Zurich

 • provozní zisk z podnikání poklesl v roce 2020 ve srovnání s předchozím rokem o 20 % na 4,2 mld. USD. Důvodem byly dopady související s pandemií COVID-19 a vyšší katastrofické škody,
 • pojistná plnění netto v pojištění majetku a odpovědnosti související s COVID-19 při snížené četnosti škod zůstala v roce 2020 na 450 mil. USD. Celkový dopad COVID-19 na skupinu, včetně životního a jiného byznysu, činil 852 mil. USD,
 • skupina dosáhla v roce 2020 silný výkon v podnikatelských pojištěních. Je v pozici, že může mír nadále prospěch ze zlepšených cen,
 • spokojenost klientů a zaměstnanců se dostala v roce 2020 na rekordní výši, což je odrazem rychlé adaptace na nové způsoby poskytování služeb a ochrany zaměstnanců,
 • čistý zisk přiřaditelný akcionářům byl v roce 2020 vykázán ve výši 3,8 mld. USD. Proti roku 2019 se snížil o 8 %,
 • kapitálová pozice společnosti Zurich zůstává silná. Solventnostní poměr podle švýcarských právních předpisů (Swiss Solvency Test – SST – Švýcarský solventnostní test) byl ke konci roku 2020 dle odhadu na úrovni 182 %. K 30. září 2020 to bylo 193 %,
 • navrhovanou dividendu ve výši 20 CHF na akcii hodnotí skupina Zurich jako stabilní.

Mario Greco, výkonný ředitel skupiny, v souvislosti s předběžnými výsledky za rok 2020 uvedl, že potvrzují podnikatelskou sílu skupiny Zurich, agilnost jejích zaměstnanců a včasné naplňování digitální strategie. Podle Greca byla skupina v roce 2020 klientům blíže než kdykoli předtím. Zdůraznil, že jim byla poskytnuta pomoc nad rámec smluvních povinností, a to včetně refundací a slev, zřeknutí se výluk pro pandemii, úprav pojistného či odložení výpovědi (pojistné smlouvy). V součinnosti s klienty byly upraveny jejich platební plány apod.  


Mohlo by vás zajímat: Lockdown 2.0! Průmysl a květinářství fungují. Občani pod dohledem armády


Ping An

 • provozní zisk se v roce 2020 zvýšil ve srovnání s předchozím rokem o 4,9 % a dostal se tak na hodnotu 139 470 mil. RMB ((1 CNY = 0,15 USD; 22. 2. 2021),
 • v roce 2020 se počítá s dividendou na akcii ve výši 2,29 RMB, což je o 7,3 % více než v roce 2019,
 • ukazatel provozní ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) se dostal v roce 2020 na 19,5 %. To znamená, že se oproti roku 2019 snížil o 2,2procentního bodu,
 • čistý v roce 2020 poklesl ve srovnání s rokem 2019 o 4,2 % a skončil na hodnotě 143 099 mil. RMB,
 • provozní zisk v životním a soukromém zdravotním pojištění byl v roce 2020 vykázán ve výši 92 672 mil. RMB. Ve srovnání s rokem 2019 se zvýšil o 5,2 %.

Výsledky skupiny Ping An nebyly doplněny žádným komentářem některého z vrcholných manažerů.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články