2021: Aegon vykázal zisk 1,7 mld. €. SAMPO má zisk z upisování +32 %


			2021: Aegon vykázal zisk 1,7 mld. €. SAMPO má zisk z upisování +32 %

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2021. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ nizozemské skupiny Aegon a významné nordické (finské) skupiny SAMPO.

Aegon

 • čistý zisk se ve 4. čtvrtletí 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 zdvojnásobil a dosáhl výše 526 mil. EUR. Za celý rok 2021 byl tento ukazatel vykázán ve výši 1,701 mld. EUR, přičemž v roce 2020 to bylo toliko 55 mil. EUR,
 • provozní zisk se ve 4. čtvrtletí 2021 snížil ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 o 2 % na 470 mil. EUR. Projevilo se zejména zhoršení škodního průběhu v USA a vliv mimořádných výdajů. Vyšší výnosy z kapitálových trhů a pozitivní příspěvek z růstu podnikání ale nestačily vyrovnat zmíněné negativní dopady. Ovšem provozní zisk za celý rok 2021 vzrostl ve srovnání s rokem 2020 o 11 % na 1,906 mld. EUR,
 • hotovostní kapitál holdingu se zvýšil z 961 mil. EUR ve 4. čtvrtletí 2020 na 1,279 mld. EUR ve 4. čtvrtletí 2021,
 • solventnostní kapitálový poměr dle režimu Solventnost II na konci roku 2021 činil 211 %,
 • za rok 2021 se navrhuje dividenda ve výši 0,17 EUR na kmenovou akcii, což představuje 348 mil. EUR.

Nad rámec výše uvedených výsledků je účelné ještě zmínit, že ukazatel ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) se na konci roku 2021 dostal na úroveň 9,2 %, což znamená ve srovnání s koncem roku 2020 zvýšení o 0,8procentního bodu.


Mohlo by vás zajímat: Jak to bude s investováním pojišťoven do jaderné energetiky?


SAMPO

 • zisk před zdaněním se v roce 2021 zvýšil na 3,171 mld. EUR, přičemž v předchozím roce dosáhl výše 380 mil. EUR,
 • zisk z upisování se v roce 2021 dostal na 1,282 mld. EUR a vzrostl tak ve srovnání s předchozím rokem o 32 %,
 • kombinovaná[1] kvóta skupiny v majetkovém a odpovědnostním pojištění se v roce 2021 zlepšila o 2procentní body na excelentních 81,4 %. K tomu je vhodné dodat, že stanovený cíl činil 86 %,
 • zisk na akcii skončil v roce 2021 na 4,63 EUR, přičemž v roce 2020 to bylo 0,07 EUR na akcii,
 • navrhuje se vyplatit dividendu ve výši 4,10 EUR na akcii,
 • solventnostní poměr skupiny dle režimu Solventnost II skončil na konci roku 2021 na úrovni 185 %, což znamená oproti roku 2020 nárůst o 9procentních bodů.

Skupina SAMPO je zařazena poprvé mezi významné mezinárodní pojišťovací a zajišťovací skupiny, jejichž výsledky jsou čtvrtletně prezentovány na portálu oPojištění.cz. Je to z toho důvodu, že patří mezi přední pojišťovny v nordických zemích. V roce 2021 vykázala pojistné ve výši 7,644 mld. EUR, což znamená první příčku, a ukazatel ROE v mimořádně vysoké výši 26,8 %.  


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Zdroj: Aegon SAMPO

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články