2021: Allianz rostl provozní zisk +24,6 %. AIG vykázal kombinovanou kvótu 92,4 %


			2021: Allianz rostl provozní zisk +24,6 %. AIG vykázal kombinovanou kvótu 92,4 %

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2021. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ německé skupiny Allianz a americké skupiny AIG.

Allianz

 • výnosy skupiny se v roce 2021 zvýšily o 5,7 % na 148,5 mld. EUR,
 • provozní zisk vzrostl „skokově“ o 24,6 % na 13,4 mld. EUR,
 • čistý zisk přiřaditelný akcionářům poklesl v roce 2021 o 2,9 % na 6,6 mld. EUR. Důvodem bylo vytvoření jednorázové rezervy (před zdaněním) ve výši 3,7 mld. EUR s ohledem na předpokládané vyrovnání s hlavními investory ve společnosti AllianzGI U.S. Structured Alpha (hedgeový fond) a s ohledem na aktuální vyjednávání s vládními orgány USA, což může snížit čistý zisk skupiny v roce 2021 o 2,8 mld. EUR,
 • solventnostní kapitálový poměr dle režimu Solventnost II dosáhl na konci roku 2021 výše 209 % (+ 1procentní bod oproti roku 2020),
 • provozní zisk by se měl podle stanoveného cíle dostat v roce 2022 na úroveň 13,4 mld. EUR (plus nebo minus 1 mld. EUR).

Mohlo by vás zajímat: Abeceda pojištění majetku s Pillow: L jako Loupežníci a Lapkové


AIG

 • netto předepsané pojistné neživotního pojištění se ve 4. čtvrtletí 2021 zvýšilo ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 o 7 %. Za celý rok 2021 činil nárůst tohoto pojistného 13 %. Nejvíce k tomu přispěla tzv. globální podnikatelská pojištění (ve 4. čtvrtletí 2021 + 13 %; za celorok + 18 %),
 • kombinovaná kvóta[1] v neživotním pojištění se ve 4. čtvrtletí 2021 oproti stejnému období předchozího roku zlepšila o 10,4procentních bodů na 92,4 % a na upravené bázi o 3,1procentního bodu na 89,8 %,
 • čistý zisk na zředěnou akcii[2] dosáhl ve 4. čtvrtletí 2021 výše 4,38 USD, přičemž ve 4. čtvrtletí 2020 činila čistá ztráta 0,07 USD na kmenovou akcii,
 • likvidita mateřské AIG skončila na konci roku 2021 na úrovni 10,7 mld. USD,
 • AIG odkoupila ve 4. čtvrtletí 2021 kmenové akcie v hodnotě 1 mld. USD a další 1 mld. USD použila na snížení dluhu. Za celý rok 2021 redukovala dluh v rozsahu 4 mld. USD a akcionářům poskytla celkem 3,7 mld. USD (2,6 mld. USD – odkup kmenových akcií; 1,1 mld. USD – výplata dividend),
 • účetní hodnota kmenové akcie vzrostla v roce 2021 ve srovnání s předchozím rokem o 5 %.

[1] Souhrn škodného poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.
[2] Diluted“ share se obvykle překládá jako „zředěná akcie“. Zředěnými akciemi se rozumí celkové kmenové akcie společnosti.  Jsou tudíž zahrnuty nejen v dané chvíli vydané akcie nebo nesplacené akcie, ale i akcie, jež by mohly být požadovány prostřednictvím konverze převoditelných přednostních akcií, nebo prostřednictvím provedení akciových opcí…

Zdroj: Allianz AIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články