Vienna Insurance Group i nadále na vzestupu


			Vienna Insurance Group i nadále na vzestupu

Skupina VIG oznámila výsledky za druhý kvartál tohoto roku. Pojistné vzrostlo na téměř 5 mld. EUR (+0,9 %). Zisk (před zdaněním) stoupl na zhruba 221 mil. EUR (+9,6 %). Combined ratio výrazně zlepšeno na 96,9 procenta (-1 procentní bod). Míra solventnosti zvýšena na přibližně 225 %.

„Všechny zásadní ukazatele v naší zprávě za první pololetí 2017 vykazují zlepšení oproti stejnému období předchozího roku. Podtrhuje to naše poselství všem zúčastněným stranám: Být stabilním a spolehlivým partnerem. Proto důsledně a efektivně pokračujeme v našem strategickém programu „Agenda 2020“, kde jsme za poslední čtvrtletí dosáhli výrazných pokroků zejména v oblasti asistenčních služeb,“ shrnuje první pololetí 2017 Elisabeth Stadler, generální ředitelka Vienna Insurance Group. 

Koncern Vienna Insurance Group (VIG) svým výsledkem za první pololetí 2017 pokračuje ve vzestupném trendu. Koncernovým pojistným ve výši 4,97 mld. EUR dosáhla VIG v porovnání s předchozím rokem nárůstu o přibližně jedno procento. Růst zůstává nadále ovlivněn poklesem v oblasti jednorázově placeného životního pojištění (-24,4 %). Bez jednorázově placených produktů představuje nárůst potěšitelných +5,2 %. 


Mohlo by vás zajímat: GDPR aktualita: Zveřejněny návrhy dvou zákonů


Zisk (před zdaněním) tvoří 220,5 mil. eur. Tato hodnota je tedy o zhruba 10 %vyšší než za první pololetí 2016. Combined ratio koncernu po zajištění (bez zohlednění výnosů z finančních investic) dosáhlo 96,9 % a podařilo se jej tak oproti stejnému období předchozího roku (97,9 %) výrazně zlepšit. 

Kooperativa, 2H2017Finanční výsledek tvoří 488,4 mil. eur, je tedy o zhruba 9 procent vyšší než v loňském porovnávacím období.Finanční investice koncernu včetně likvidních prostředků představovaly k 1. pololetí 2017 36,8 mld. eur (36,2 mld. eur k 31. prosinci 2016). Míra solventnosti na úrovni na burze kótované VIG se oproti konci roku 2016 zvýšila z 194,5 % na 224,5 % k 30. červnu 2017. 

Pojistná odvětví v plusu 

S výjimkou jednorázově placeného životního pojištění vykázala všechna ostatní odvětví znovu jasný růst. Nadále konstantní nárůst pojistného zaznamenaly sousední země Česká republika, Slovensko a Maďarsko. V Polsku se podařilo dosáhnout velmi potěšitelného vzestupu pojistného o +7,3 %, což je výsledkem růstu v oblasti pojištění motorových vozidel, pojištění majetku a zdravotního pojištění. Dvojcifernou míru růstu vykázaly Gruzie, Srbsko a Bulharsko. Extrémně vysoký nárůst pojistného v zemích Pobaltí (+132 %) souvisí kromě celkově velmi pozitivního vývoje i s akvizicí společnosti BTA Baltic, která byla letos poprvé zohledněna.


Mohlo by vás zajímat: Unikátní aplikace: Digitální lékař nonstop k dispozici


V Rakousku došlo na základě restriktivní upisovací politiky v oblasti jednorázově placeného životního pojištění k poklesu pojistného o -4,3 %. Po očištění o jednorázově placené pojištění představuje nárůst pojistného +1,2 %. 

Pozitivní vývoj ukazovatelů 

Zisk koncernu (před zdaněním) ve výši 220,5 mil. eur výrazně přesahuje hodnotu předchozího roku ve výši 201,3 mil. eur. Nárůst zisku je dán zejména zlepšením ukazatele combined ratio a pozitivním vývojem finančního výsledku. Mimořádně velká zlepšení výsledku vykazují Rumunsko (+62,9 %) a Polsko (+58,4 %). V obou zemích k tomu přispěly zejména opatření pro udržitelné zlepšení v oblasti pojištění motorových vozidel. Mezi země z nejvyšším příspěvkem k zisku v absolutních číslech patří Rakousko, Česká republika, Slovensko a Polsko.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Papežštější než papež


Ukazatel combined ratio ve výši 96,9 % se podařilo především na základě pozitivního vývoje v Rakousku a Polsku zlepšit o jeden procentní bod oproti loňské hodnotě. Škodovost představuje 65,6 procenta, nákladovost 31,3 %. 

Nahospodařený finanční výsledek 488,4 mil. eur je o +8,7 % vyšší než výsledek předchozího roku, což souvisí především s vyššími výnosy na základě zahrnutí veřejně prospěšných společností (Gemeinnützige Gesellschaften) jako plně konsolidovaných podniků, stejně jako s vyššími realizovanými zisky z prodeje akcií. 

K rozhodnému dni 30. června 2017 představovala míra solventnosti 224,5 % (31. prosince 2016: 194,5 %). Mírný nárůst bezrizikové úrokové křivky, pozitivní vývoj na trhu a emise podřízeného kapitálu v 1. pololetí 2017 měly kladný účinek na míru solventnosti na úrovni na burze kótované VIG. 

Rozšiřování asistenčních služeb 

VIG v rámci strategického programu „Agenda 2020“ rozvíjí i oblast asistenčních služeb. Za klíčové považuje VIG prosazení vlastních společností. „Tam, kde je to možné, upřednostňujeme nabídku celého procesu, od nabídky pojištění až po likvidaci škody a asistenční podporu z jedné ruky. V našich společnostech dokážeme zásadně ovlivnit a dále optimalizovat kvalitu služeb kontrolou procesního cyklu při likvidaci škody, a to od prvního kontaktu až po výplatu odškodnění. Navíc díky cílené spolupráci se smluvními autoservisy a skutečnosti, že nemusíme využívat služeb třetích stran, dále snižujeme náklady,“ vysvětluje Elisabeth Stadler.


Mohlo by vás zajímat: Lemonade v číslech. Bublina míří ke špičce špendlíku


Nedávno byla založena asistenční společnost v Rumunsku. V roce 2015 se v Bulharsku úspěšně prosadila asistenční společnost, která bude od podzimu 2017 nabízet cestovní asistenční služby i pro koncernové společnosti VIG v Makedonii a Srbsku. V obou zemích tyto služby dosud poskytovaly externí dodavatelé. Služby asistenčních společností VIG, které již získaly uznání trhu a početná ocenění, jsou v některých zemích úspěšně prodávány dalším podnikům finančního sektoru (pojišťovnám, bankám a leasingovým společnostem). 

První asistenční společnost VIG zahájila svou činnost v roce 2013 v České republice. „Global Assistance“ se nestala pouze lídrem trhu, letos byla již popáté oceněna českým Sdružením automobilového průmyslu jako Podnik roku. Asistenční společnost, působící od roku 2015 na Slovensku, nabízí od začátku roku 2017 kromě asistenčních služeb pro motoristy i právní pomoc. V Polsku zřízená servisní společnost „VIG Assistance“ nabízí prostřednictvím vlastní technologie GPS motoristům nejmodernější asistenční služby na polském trhu.

Detailní informace ZDE.

Zdroj: VIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články