Zajišťovna SCOR: Solidní výsledky za 3Q 2018


			Zajišťovna SCOR: Solidní výsledky za 3Q 2018

Francouzská zajišťovna SCOR  informovala o svých výsledcích za prvních devět měsíců tohoto roku. Označila je jako solidní s tím, že čistý zisk dosáhl 342 mil. eur.

Souhrnné zhodnocení

SCOR zdůrazňuje, že v prvních devíti měsících roku 2018 se plně prokázal význam strategie SCOR a odolnost jejího podnikatelského modelu. Byl docílen růst pojistného ve stanovených geografických oblastech a odvětvích a vynikající technické výsledky v životním i neživotním pojištění. Pokračovalo zlepšování výnosů z investic, stabilní byl nákladový poměr a vysoký solventnostní poměr.

Vybrané ekonomické výsledky za 1-9/2018

  • čistý zisk dosáhl výše 342 mil. eur a odrazil se v ukazateli ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu), který činil 7,6 %. Upravený čistý zisk (s vyloučením dopadů daňové reformy v USA) byl vykázán ve výši 405 mil. eur a upravený ROE ve výši 8,9 %, což je více než cíl ziskovosti stanovený v příslušném strategickém akčním plánu,
  • hrubé předepsané pojistné činilo 11 336 mil. eur a bylo vyšší o 7,4 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2017, a to při konstantních devizových kurzech. Pojistné v životním pojištění se zvýšilo o 9,2 % a v neživotním pojištění o 5 %;

Mohlo by vás zajímat: AIG a příprava na Brexit. Nová organizační struktura v Evropě


  • technické výsledky byly robustní, což potvrzuje kombinovaná kvóta, která skončila na 93,6 %, a to přes vysoký počet přírodních katastrof v různých oblastech světa, dále vysoká míra technického zisku v životním pojištění ve výši 7 % a návratnost investovaných aktiv ve výši 2,5 % ovlivněná pokračujícím nárůstem investičních výnosů;
  • solventnostní poměr skupiny činil 222 % ke dni 30. 9. 2018, což je mírně nad stanoveným záměrem v příslušném strategickém akčním plánu;
  • vlastní kapitál byl vykázán ve výši 6118 mil. eur k 30. 9. 2018 a nominální hodnota jedné akcie ke stejnému datu činila 32,55 eur (k 30. 6. 2018 to bylo 32,08 eur).
Zdroj: SCOR

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články