Dopady pandemie na zahraniční obchod s motorovými vozidly


			Dopady pandemie na zahraniční obchod s motorovými vozidly
18.2.2021 Spektrum

Po prudkém zabrzdění následoval rychlý rozjezd, ale všichni s napětím očekávají, jak dopadl závěr roku. Více se dozvíte v článku, který byl publikován v časopise Českého statistického úřadu STATISTIKA&MY.


Odborný časopis STATISTIKA&MY je k přečtení ZDE


Opatření proti šíření koronaviru v prvních třech čtvrtletích roku 2020 negativně působila takřka na všechny makroekonomické ukazatele. Zahraniční obchod nebyl výjimkou, a to včetně obchodu s motorovými vozidly a jejich díly. Na výrobě motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů včetně všech dílů se v roce 2019 přímo podílel každý třiadvacátý zaměstnanec v ČR, přičemž objem vyplacených mezd a platů v tomto odvětví tvořil 5 % celkových prostředků vyplacených v daném roce všem zaměstnancům v ČR. Na výrobě se nepodílejí jen automobilky. Do procesu výroby automobilů je zapojena celá řada subdodavatelů, a proto v něm figuruje podstatně vyšší procento zaměstnanců. Jakákoliv omezení výroby tedy logicky postihnou i přidružená odvětví v celém řetězci. 

ZAHRANIČNÍ OBCHOD – MOTOROVÁ VOZIDLA VČETNĚ DÍLŮ (mil. Kč)Virus zaklepal i na brány automobilek  

Údaje o zahraničním obchodu na konci roku 2019 nijak zvlášť nenaznačovaly, že by nás v roce 2020 měl čekat nějaký turbulentní vývoj. V posledním čtvrtletí roku 2019 jsme sice mohli zaznamenat mírný pokles na straně dovozu i vývozu, nicméně celková bilance zahraničního obchodu se zbožím byla i za toto čtvrtletí přebytková. Tento vývojový trend se přelil i do prvních dvou měsíců roku 2020.

V polovině března loňského roku došlo i u nás k zavedení prvních restriktivních opatření a následně k tzv. prvnímu lockdownu. Byly zavřené hranice, nemohli sem proudit agenturní pracovníci a podniky postupně omezovaly výrobu. Tomuto se nevyhnuly ani automobilky, které prováděly „nenucenou“ odstávku výroby. Následný propad v zahraničním obchodu s motorovými vozidly včetně jejich dílů byl zřejmý nejen na údajích za březen, ale naplno se ukázal hlavně v dubnu, kdy jsme zaznamenali nejenom nejnižší měsíční bilanci, ale rovněž historicky nejnižší podíl vývozu na celkovém obratu zahraničního obchodu. Výrazný propad v jarních měsících byl jak na straně vývozu, tak i dovozu. U vývozu byl však přece jen o něco výraznější.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Pandemie připomíná hollywoodský film. Vakcinace je jediné řešení


VÝVOZ Z ČR VS. INDEX PRŮMYSLOVÉ PRODUKCENa údajích zahraničního obchodu lze vypozorovat postupné oživování výroby, které bylo mírně zbrzděné v prázdninových měsících průběhem celozávodních dovolených, a následnou explozi vývozu a bilance v prvním poprázdninovém měsíci. U dovozu byl návrat k obvyklým hodnotám pozvolnější, což se pozitivně promítlo na celkové bilanci zahraničního obchodu s uvedenými komoditami. Je však nutno poznamenat, že údaje v následujících měsících mohou být zase jiné. V půli podzimu přišel „druhý lockdown“, ačkoliv už ne tak drastický jako na jaře.

Automobilové komodity jsou tahounem exportu

Zcela záměrně uvádíme automobilové komodity, neboť samotná produkce dílů a příslušenství pro motorová vozidla tvoří zhruba polovinu celkové výroby. Ne nutně vždy se tedy jedná čistě jen o motorová vozidla. Čtyři z pěti těchto výrobků (cca 80 % produkce) míří za hranice našeho území. Automobily, díly a příslušenství pro motorová vozidla následně tvoří skoro 30 % celkového vývozu z ČR a celá třetina z nich směřuje k našemu největšímu exportnímu partnerovi, kterým je dlouhodobě Německo. Druhá třetina vývozu těchto komodit je od nás exportována do pouhých pěti zemí (Španělsko, Francie, Slovensko, Spojené království, Polsko), přičemž na každou připadá podíl v rozmezí 5 až 7 %.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Nové zkoušky významně zvyšují kvalitu profesionálů v oboru


Vývoz motorových vozidel (včetně dílů) dlouhodobě převyšuje hodnotu dovozu. Přijatá opatření proti pandemii zapříčinila pokles vývozu za první tři čtvrtletí minulého roku o šestinu (cca 18 %), což v peněžním vyjádření představuje 136,6 mld. Kč. Dovoz se za stejné období smrskl dokonce o pětinu (20 %), tedy o 83,1 mld. Kč.

VÝVOZ VS. NEZAMĚSTNANOST V OKRESECH VÝROBCŮ AUTOMOBILŮZajímává je rovněž souvztažnost mezi vývozem motorových vozidel a jejich dílů, tedy výrobou, a vývojem nezaměstnanosti v okresech, kde působí jednotliví výrobci. Z grafu je dobře patrné, že v období, kdy roste vývoz, a tedy logicky i výroba, klesá v daných okresech počet evidovaných uchazečů o zaměstnání, a naopak v době propadu jejich počet roste. Je velmi pravděpodobné, že u agenturních pracovníků bude vývoj ještě mnohem dynamičtější, neboť v jejich případě nejsou výrobci natolik svázáni kolektivním vyjednáváním s odbory či legislativou.

Budoucnost českého exportu

Pokud bychom chtěli odhadovat, jak bude vypadat zahraniční obchod v následujících měsících, měli bychom sledovat vybrané ukazatele průmyslu. ČSÚ každý měsíc zveřejňuje mezinárodní srovnání indexů průmyslové produkce a také vývoj nových průmyslových zakázek za vybrané odvětví. 


Mohlo by vás zajímat: Kontrola klientů finančních institucí v boji proti praní špinavých peněz


Česká republika je založena proexportně. Zahraniční obchod naší země je výrazně závislý na výsledcích zpracovatelského průmyslu, přičemž jednotlivá odvětví v tomto sektoru jsou v řadě případů, ať už přímo, či nepřímo, napojena na automobilový průmysl. Změny v něm proto mají následně výrazný dopad i na všechny složky zahraničního obchodu. Měsíční údaje jsou (kromě obvyklých sezónních vlivů, jako jsou celozávodní dovolené, svátky apod.) nově ovlivněny také restriktivními opatřeními přijatými k omezení šíření koronaviru. Když se podobná opatření zavádějí i v okolních státech, má to zákonitě výrazný vliv i na český export, přičemž na vývoz motorových vozidel a jejich dílů ještě násobně větší. Chceme-li znát, co české ekonomice přinesou dny příští, pak je dobré sledovat průběžné signály nejen ze zahraničního obchodu, ale i ukazatele z průmyslu.


Odborný časopis STATISTIKA&MY je k přečtení ZDE


Stanislav Konvička
Vedoucí oddělení obchodní bilance
Český statistický úřad

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články