Nové studium MBA Insurance Broker


			Nové studium MBA Insurance Broker

Titul MBA je znám po celém světě. U nás si ze začátku vysloužil hanlivou přezdívku „mladý blbý ambiciózní“, ale ta doba je naštěstí již pryč. Titul MBA mezi profesionály něco znamená a je uznávaný po celém světě. Pro ty, kteří jej uvádějí za jménem, není jen hezkým přívěškem, ale prestižním titulem.

Znamená minimálně to, že jeho nositel strávil rok nebo dva studiem, častokrát v jazyce, který není jeho mateřským. Titul MBA a jeho variace LL.M., MPA a další jsou znakem snahy vědět víc a chtít ve své profesi dojít dál. Vysoké školy jsou zaměřeny převážně obecně a teoreticky, a bohužel jsou většinou odtrženy od praxe. Školy a vzdělávací instituce, které mají akreditaci MBA, rozvíjejí schopnosti a vzdělání v různých oborech praktickým směrem. Doba přeje připraveným. K tomu nám pomáhá celoživotní vzdělávání, které je nezbytností s ohledem na vývoj a pokrok. Neustálé vzdělávání je v dnešní době nejen společenskou, ale i ekonomickou nutností.

Výkonnostní trojúhelník platí pro práci stejně jako pro studium. Moci pracovat, chtít pracovat a umět pracovat lze převést na moci se vzdělávat, chtít se vzdělávat a umět se vzdělávat. Proto existují na trhu školy a vzdělávací instituce, které přinášejí možnost dalšího vzdělávání těm, kdo na sobě chtějí a umějí pracovat. S jednou takovou institucí jsem se spojila i já a vznikl nový projekt - jednoletý vzdělávací program MBA Insurance Broker, který je akreditován u IES, Ltd. v Londýně. Má agentura Education Grow Insurance (E.G.I.) a British Institute of Management, s.r.o. zahajují od října výuku tohoto oboru (MBA Insurance Broker) v Praze, Ostravě a Novém Jičíně. Studium klade důraz na praktické znalosti a dovednosti, a to řešením případových studií, praktických příkladů a reálných situací z praxe, které lektoři – kapacity pojistného trhu – znají ze svých dlouholetých zkušeností.


Mohlo by vás zajímat: PEPP: Penze budoucnosti, či další „unisex“?


Každé učení bolí. Nemalujme si, že life deep learning platí jen pro některé. Pokud chceme uspět v dnešním světě, nic jiného nám nezbývá. A pokud chceme dál fungovat jako pojišťovací zprostředkovatelé, pak už vůbec ne. Od října nás všechny čekají nové zkoušky, nové certifikace a nové registrace, které se bez znalostí neobejdou. A tentokrát nebude zkouška sestávat jen ze zaškrtávání správných odpovědí. Všechny zprostředkovatele, jejich zaměstnance i zaměstnance pojišťoven čekají i případové studie, u kterých jsou znalosti z praxe nutné. Program MBA Insurance Broker studenty na takové situace a studie připraví.

Program MBA bude možno studovat dvěma způsoby: kombinovanou formou nebo online. Kombinovaná forma zahrnuje e-learningovou přípravu a prezenční výuku, online studium pak e-learningou přípravu a zpracování seminárních prací z každého modulu. Dnešní mladí lidé budou asi preferovat online studium, aby ušetřili nějaký čas. Dříve narození možná raději zvolí kombinovanou formu s prezenční výukou, která přece jen skýtá možnost dozvědět se více z praxe a potkat se s „celebritami“ pojistného trhu. Čínské přísloví říká „řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne udělat a já pochopím“. Stejné motto platí i pro kombinovanou formu studia a pro politiku E.G.I. a British Institute. Zkoušejme si situace a osahejme si příklady. Tak se naučíme víc.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: O opisování


Další motto, kterého se držím já, je „chybami se člověk učí“. Nebojme se dělat chyby. Učme se z nich. Úspěch nás nic nenaučí. Jen chyby, které jsme zanalyzovali a poučili se z nich. Můj profesní živost začal chybou a já na ni nikdy nezapomenu, protože mě stále vede dál, stále ji mám na paměti. Dělejme chyby - jsme lidé a lidé chybují. Proto zůstávají lidmi. Učme se z chyb a z praxe a stavme své vědomosti na praxi a skutečném životě. Pak máme šanci dojít dál a uspět. Pustá teorie a čísi moudra nás nikam nedovedou. Jen naše zkušenost a naše chyby. Naše konání je nejlepší učitel.

Pojďte se učit v programu MBA Insurance Broker. Pojďte se učit s těmi nejlepšími a pojďte se vzdělávat v oboru, který vás těší, baví a živí. Bližší informace o modulech na www.eg-egi.cz a www.britishinstitute.cz. Neváhejte se co nejdříve přihlásit za zvýhodněnou zaváděcí cenu.

Ing. Eva Gmentová, LL.M.
Specialista na vzdělávání v oblasti korporátního pojištění
Zakladatelka E.G.I. Education Grow Insurance

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

MBA

Stanislav87,  27. 11. 2018

MBA není určitě zbytečné studim jako si někteří myslí. Nejde zde o titul, ale o nové znalosti z praxe od zkušených lidí a nové kontakty. Já si vybral školu https://www.cemi.cz/ a byla to skvělá volba.

RSS

Související články