Budou české pojišťovny vracet pojistné v segmentu autopojištění?


			Budou české pojišťovny vracet pojistné v segmentu autopojištění?
14.5.2020 Koronavirus, Produkty

V některých zemích se zvažuje, zdali by pojišťovny neměly vracet svým klientům kvůli menšímu provozu a nižšímu počtu dopravních nehod pojistné. Například podle nedávných zpráv CNN ve Spojených státech zaplatily už pojišťovny v reakci na nouzová opatření v souvislosti s koronavirem svým zákazníkům na pojistném za auta zpět 800 milionů USD. Co na to čeští pojistitelé?

„Pokles provozu na silnicích byl velmi krátkodobý a rychle se vrátil k normálu. Naopak lidé se nyní do práce budou dopravovat v zájmu bezpečnosti raději autem než hromadnou dopravou, což může vést k dalšímu nárůstu škod. Došlo sice k poklesu tzv. malých plechových škod, ale v období nouzového stavu se zvýšila závažnost dopravních nehod s těžkými a dlouhodobými následky, přičemž jde obvykle o velmi nákladné škody. V České republice máme navíc dlouhodobě nepříznivou situaci na trhu povinného ručení, neboť výše pojistného u povinného ručení je dlouhodobě výrazně podhodnocena a roste výrazně pomaleji než náklady na opravy,“ řekl výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. 

Podle něj je možnost vracení části pojistného u povinného ručení také v přímém rozporu s opatřeními evropských i národních regulátorů. Ta mají zabezpečit zvýšený objem disponibilních peněz v pojišťovnách, například prostřednictvím zákazu výplaty dividend nebo výzvy, aby pojišťovny nepřistupovaly zpětně ke krytí rizik, která nejsou obsahem pojištění. Pojišťovny během krizového období nouzového stavu vycházely vstříc klientům jinými způsoby, a to především individuálním přizpůsobením pojistné ochrany dle potřeb klienta. Někteří klienti dokonce dočasně vyřadili vozidla z provozu, a tím mohli placení povinného ručení a dalších poplatků spojených s provozem vozidla (např. silniční daň) v době opatření značně redukovat či zcela eliminovat,“ doplnil výkonný ředitel ČAP.

„Vracení pojistného ze své podstaty nedává smysl u žádného pojistného produktu. Vychází to z principu pojištění samotného, kdy je klient zajištěn dlouhodobě pro případ nahodilé události. Nelze předpokládat vracení pojistného při nárazovém poklesu škod, protože touto logikou by potom pojišťovny po klientech mohly chtít navýšení pojistného v případě mimořádných vysokých škod, například při ničivých vichřicích,“ dodal Jan Matoušek.


Mohlo by vás zajímat: Německo: Pojišťovny stále podceňují demografický vývoj


S tím souhlasí také v pojišťovně UNIQA, kde se nechystají ani na vracení části pojistného, ani na zlevňování povinného ručení. „Vede nás k tomu několik důvodů. Předně sice přechodně došlo k oslabení provozu na silnicích, ale bohužel velmi závažných nehod, které jsou z pohledu povinného ručení nejnákladnější, neubylo. Provoz se navíc po několika týdnech vrací do původní intenzity. A lze předpokládat, že v budoucích týdnech, kdy dojde k obnově ekonomické aktivity, stoupne ještě podstatněji, nad úroveň před koronavirovou krizí a nouzových stavem. Lidé budou v obavách před kontakty upřednostňovat individuální dopravu a navíc dohánět to, co během nouzového stavu nebylo možné „objet“. Touto logikou bychom se tedy mohli ptát, zda tím, že vzroste provoz nad míru obvyklou, máme vybírat naopak přechodně více na pojistném kvůli většímu riziku nehod,“ řekla tisková mluvčí pojišťovny UNIQA Eva Svobodová.

„Což tedy jako přechodné opatření také neplánujeme. Motoristé, kteří vědomě chtěli přechodně přerušit provoz auta a ušetřit (například flotiloví dopravci, autobusy, ale i osobní vozy), měli možnost ve zjednodušeném řízení toto provést, odstranit z vozidel značky, a tudíž přerušit i placení povinného ručení. Stačil na to elektronický formulář zaslaný e-mailem na Ministerstvo dopravy. Pokud nám toto klient doložil, vyřadili jsme ho z POV a utlumili mu rovnou i případné havarijní pojištění. Tudíž způsob, jak ušetřit na pojistném, bylo možné využít,“ dodala Eva Svobodová.

Pojišťovny v Česku také musí podle mluvčí pojišťovny UNIQA respektovat solventnostní regule. Segment povinného ručení dlouhodobě bojuje s rentabilitou a zástupci většiny pojišťoven, včetně UNIQA, dlouhodobě prohlašují, že naopak bude nutné i do budoucna zvýšit pojistné na reálnou úroveň odpovídající škodním trendům. „Nelze ani zapomínat, že pojišťovny jsou vystaveny obecně zpřísňování kapitálové ochrany, rozsáhlejší regulaci, vyšším nárokům na zdanění a aktuálně i požadavku na nevyplácení dividend. To vše náš obor a podnikání v něm dodatečně zatěžuje,“ uvedla mluvčí pojišťovny UNIQA.


Mohlo by vás zajímat: Digitální příležitosti a rok 2020


Pillow pojišťovna určuje cenu pojištění nejen podle kvality řidiče, ale i podle ujetých kilometrů. Protože platí, že auto, které není na silnici, nemůže způsobit škodu. Tento systém tedy vrací peníze za neprojeté kilometry nejen jednorázově z důvodu pandemie koronaviru, ale třeba i v době, kdy žádný nouzový stav není, ale řidič například začal jezdit do práce veřejnou dopravou a již tolik nepoužívá své vozidlo. „Pokud klient ujede méně kilometrů, než na počátku pojištění odhadl (například z důvodu karantény atd.), na konci pojistného roku vrátíme peníze za neprojeté kilometry. Klient totiž hned od začátku má své smlouvě uvedenu cenu za 1 neprojetý kilometr. Stačí pak po roce vynásobit tuto cenu x počet neprojetých kilometrů a tuto částku mu vrátíme. Buď ji použije na úhradu pojistného na příští rok, nebo (pokud smlouva končí) si ji nechá vyplatit na svůj účet,“ uvedl člen představenstva Pillow Martin Podávka.

Pillow pojišťovna jako jediná pojišťovna v Česku se se svými klienty dělí i o podíl na zisku. Jako jediní máme v podmínkách určeno, jak velká část zaplacených plateb od klientů může být použita na náklady. Vše ostatní je určeno na škody, a pokud je škod méně, pak se o zisk dělíme s klienty půl na půl. Nárok na podíl na zisku mají pouze ti klienti, kteří neměli v daném roce škodu. Pokud tedy díky poklesu hustoty silničního provozu bude celkově méně škod a Pillow bude mít zisk, peníze vrátíme klientům automaticky, mají vše garantováno podmínkami pojištění. Může se tak stát, že klient dostane vráceny peníze hned 2x: pokud najezdí méně kilometrů, než očekával a jako podíl na zisku, pokud pojišťovna dosáhne zisku,“ komentoval Martin Podávka.


Mohlo by vás zajímat: Věštírna Martina Podávky: Lego jako nástupce POV-HAV-Doplňků


„V Allianz máme na tomto principu nastavené celé autopojištění už tři roky, protože u nás motoristé platí podle ujetých kilometrů. Pokud s auty jezdí, jsou v rizikovém prostředí a tím pádem jim kryjeme záda. Pokud ale z jakéhokoliv důvodu nejezdí, nebo jezdí méně, než původně plánovali, dostávají tyto „neproježděné“ peníze zpět. Když řidič jezdí málo, platí nižší sazbu pojistného, jelikož se míra jeho rizika snižuje. Motoristé tak šetří a my tak zase získáváme stabilní kmen klientů, kteří způsobují méně pojistných událostí,“ okomentoval tiskový mluvčí společnosti Allianz Václav Bálek.

Pojištění podle ujetých kilometrů už má v Allianz přes 280 tisíc nových klientů. Pokud řidič jezdí málo, platí nižší sazbu pojistného, jelikož se míra jeho rizika snižuje. Motoristé tak šetří a Allianz touto cestou získává stabilní kmen klientů, kteří způsobují méně pojistných událostí. Pokud lidé nejezdí příliš často, nebo kvůli koronaviru dokonce vůbec, je logické, že ani nemají tolik šancí způsobovat škody sobě ani ostatním. Parametr o počtu najetých kilometrů je pro Allianz zcela klíčovou hodnotou, která spravedlivě ovlivňuje cenu povinného ručení. Daleko více než věk, bydliště nebo údaje o voze. Nejnižší tarifní pásmo pro povinné ručení, ale i havarijní pojištění, začíná už na pěti tisících kilometrech a stoupá až do hodnoty 25 tisíc. Zde horní hranice končí a pojišťovna již nerozlišuje, zda motorista najede 26 nebo třeba 60 tisíc kilometrů za rok. Motorista při sjednání pojistky nahlásí počáteční stav tachometru a odhadne počet kilometrů, který najezdí za celý rok. Podle toho se pak dostane do příslušného cenového pásma. Na konci pojistného období, tedy po roce, pošle pojišťovně aktuální fotku tachometru, což je informace o skutečně najetých kilometrech a dojde k vyúčtování.


Mohlo by vás zajímat: ČNB: Jaká je úspěšnost odborných zkoušek za 1Q 2020


„Pokles nehodovosti, který se objevil, je jen krátkodobý. V tuto chvíli sledujeme opět nárůst pojistných událostí a očekáváme, že jejich počet proti normálu poroste s tím, jak se zvyšuje používání automobilové dopravy na úkor té veřejné," uvedl pro ČTK mluvčí Generali České pojišťovny Jan Marek. Faktem podle něj zůstává, že pojišťovny stále na škodách v povinném ručení vyplácejí více, než přijmou na pojistném. „Během nouzového stavu jsme vycházeli vstříc klientům jinými způsoby. Řada klientů z řad dopravců v tomto období po dohodě s pojišťovnami využila možnost mimořádné slevy na pojistném, nebo vyřadila vozidla z provozu a neplatila tedy povinné ručení vůbec," doplnil pro mluvčí Kooperativy Milan Káňa.


Mohlo by vás zajímat: Věštírna Martina Podávky: Bonus-malus je mrtvý. RIP!


Pohled do Velké Británie

James Blackham, zakladatel a CEO společnosti By Miles, uvedl, že americké společnosti Allstate a American Family Insurance  vracejí motoristům pojistné, protože kvůli koronavirové nákaze, nouzovému stavu a karanténě jezdí méně. Nyní chce Blackham to samé po pojišťovnách ve Velké Británii. „Lidé ve Velké Británii prožívají nyní bezprecedentní okamžiky svého života i celé historie a musí se přizpůsobit vládnímu nařízení, aby zůstali doma. Každý z nás je nucen činit změny a přizpůsobit se – a to by měli udělat i pojistitelé aut,“ řekl James Blackham. „Vyzýváme tradiční poskytovatele pojištění aut, aby přepočítali své tarify a učinili pojištění spravedlivějším za těchto extrémně mimořádných okolností. Neboť lidé jezdí mnohem méně, musí-li se podrobit karanténě a mimořádným opatřením. Počet pojistných událostí zapříčiněných nehodami také klesl – a tyto úspory na pojistných plněních by měly být předány veřejnosti zpět.“

Podle Blackhama pojistitelé v Británii vydělávají na současné situaci – podle jeho odhadu získají díky zmírnění počtu škod až miliardu liber navíc. „Členské společnosti Asociace britských pojišťoven (ABI) sice deklarovaly podporu lidem zasaženým nákazou COVID-19, ale dokud budou tradiční pojistitelé i nadále vybírat fixní pojistné bez ohledu na to, kolik toho pojištěná auta ve skutečnosti ujela, není to vůči motoristům fér a ti budou přeplácet. Pojištění zákazníci musí požadovat snížení pojistného nebo extra měsíce navíc k pojištění,“ vyzval veřejnost James Blackham. Podle něj je obzvláště pro mladé řidiče těžké platit na pojistném za auto 200 liber měsíčně, a přitom sedět doma.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

jasně ... a ještě přidat dálniční známky

norbik,  2. 6. 2020

Jenom je mi divné, že se v novinách zuřivě nediskutuje i o tom, že by se měl vracet i poplatek za dálniční známku. Když mi stát nakázal být doma, tak jsem také nemohl využívat svého zaplaceného práva používat dálnice.

Související články