COVID-19 ovlivnil citlivost Rakušanů vůči rizikům


			COVID-19 ovlivnil citlivost Rakušanů vůči rizikům
15.9.2020 Koronavirus

Většina rakouské populace počítá s tím, že v roce 2020 a i později potrvá tíživá ekonomická situace a také negativní poměry na trhu práce. Většina vychází rovněž z předpokladu, že epidemie a nemoci zůstanou jako témata přítomny i nadále. Řada lidí by se ráda před takovými riziky chránila.

To jsou hlavní závěry ze studie společnosti Clark podnikající v digitálním pojištění a výzkumné agentury Yougov. Mezi dotázanými připouští 4 %, že se jejich citlivost vůči rizikům s příchodem COVIDU-19 silně změnila, dalších 9 % vidí u sebe silnou změnu. Dalších 32 % uvedlo „dílčí“ změnu, jen 19 % pociťuje „slabou reakci“.

Podle některých odhadů může být tato změna trvalejšího rázu. Protože to, že citlivost na riziko změní koronavirus nad rámec roku 2020, považuje 7, resp. 21 % respondentů za velmi nebo spíše pravděpodobné. Dalších 28 % uvažuje v intencích „dílčího ovlivnění“. Naopak 23 % oslovených považuje trvalejší citlivost za spíše nepravděpodobnou, 18 % za velmi nepravděpodobnou. Reprezentativní studie byla realizována v květnu na 1 015 respondentech ve věku od 18 let.


Mohlo by vás zajímat: Covid-19 a úmrtnost


Rizika podle rakouských prognóz

Jaká očekávají Rakušané „všeobecná rizika“ ještě do konce roku 2020 a pro následující roky? Dvě třetiny (64 %) počítá s ekonomickým útlumem a rizikem nezaměstnanosti. Epidemie a nemoci vidí polovina dotázaných rovněž jako pravděpodobné. A stejný podíl počítá s rostoucí společenskou nerovností. Přírodní katastrofy zmínilo 38 % respondentů.  V očích každého třetího dotázaného přinese blízká budoucnost politickou nejistotu. Bezmála stejný podíl věří, že stoupne kriminalita.  

U 6 druhů rizik se agentura Yougov ptala, zda by oslovení měli zájem se před nimi chránit. Nejvíce respondentů souhlasilo u ochrany před nemocemi a epidemiemi, což je s ohledem na aktuální situaci bez překvapení: 46 %. 41 % dotázaných by přivítalo ochranu před hospodářským propadem a ekonomickou krizí. Asi třetina by byla ráda za krytí rizik přírodních katastrof a rostoucí kriminality (33, resp. 29 %). Před rostoucí společenskou nerovností by se chtělo preventivně chránit 24 % oslovených, před politickou nejistotou 14 %.


Mohlo by vás zajímat: Novinky v právní úpravě ochrany spotřebitele


Abstraktní rizika bez možnosti individuální ochrany

Asi každý sedmý ve studii (15 %) odpověděl, že se nechce chránit před žádnými riziky, 8 % ponechalo tento podnět bez reakce. „Rizika mající vliv na mezinárodní scéně se zdají lidem stěží uchopitelná a příliš abstraktní, než aby byli schopni postarat se o individuální ochranu před nimi,“ interpretovala závěry digitální společnost Clark. „Ale samozřejmě jsou i možnosti, jak se bránit osobně některým symptomům různého druhu, jako jsou rostoucí kriminalita prostřednictvím pojištění domů a domácností nebo díky pojištění právní ochrany.“

Podceňování vlastního rizika

Při hodnocení rizik ve své „osobní blízké zóně“ se zdá, že lidé nemají žádné větší obavy. Podle psychologů je normální, že lidé podceňují rizika, u nichž jsou přesvědčeni, že je mohou sami kontrolovat. Nejlepším příkladem v tomto směru je pracovní neschopnost. Bezmála poloviny (45 % respondentů) odpovídala, že toto nebezpečí se jich osobně týká nepatrně nebo dokonce téměř mizivě.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články