Pojištění je pro Rakušany přehledné a důležité téma


			Pojištění je pro Rakušany přehledné a důležité téma
3.9.2020 Zahraničí

Většina Rakušanů považuje pojištění podle nedávné ankety za důležité. Kromě toho se cítí být o něm dostatečně informováni a velmi se o něj zajímají. Polovina oslovených respondentů dokonce zná dobře rozsah plnění ve svých pojistných smlouvách. Dobrou pojistnou ochranou disponují dvě třetiny dotázaných.

To je shrnutí hlavních závěrů z ankety pořádané firmou Clark GmbH se specializovanou agenturou Yougov. Reprezentativní studie oslovila celkem 1 015 respondentů ve věku nad 18 let. Podle ní se velká většina rakouského obyvatelstva ztotožňuje s výrokem „Pojištění považuji za velmi důležité.“ Pětina souhlasí „zcela a úplně“ a dalších 50 % souhlasí „spíše“. Naopak jen 2 % jsou bezezbytku přesvědčena, že životem lze kráčet velmi dobře i bez pojištění, dalších 12 % s tímto názorem spíše souhlasí.


Mohlo by vás zajímat: Jakou strategii by měla pojišťovna zvolit pro 2. pololetí 2020?


Informace jsou k dispozici a téma je zajímavé

I další výstupy z ankety jsou pro pojištění vcelku lichotivé. Za dostatečně informované se o tomto tématu cítí být většina oslovených, přesněji šest lidí z deseti. Asi každý šestý naproti tomu o svých znalostech o pojištění více nebo méně pochybuje.

Celých 14 % dotázaných odpovědělo, že pro ně otázky spojené s pojistnou ochranou jsou „velmi zajímavé“ a dalších 48 % se o ni „spíše“ zajímá. Naopak každý osmý považuje téma pojištění pro sebe za nepříliš zajímavé.


Mohlo by vás zajímat: Swiss Re: Po COVID-19 by mělo nastat v globálním pojišťovnictví rychlé zotavení


Povědomí o vlastních pojistných smlouvách

Dalším okruhem, jímž se studie zabývala, bylo povědomí o vlastní pojistné ochraně. Jak znají oslovení vlastní portfolio smluv? Více než třetina (34 %) uvedla, že má „úplný přehled“ o svých pojištěních, dalších 41 % se vyjádřilo, že svá pojistná krytí „spíše znají“.

A co víc – podle vlastního sebehodnocení zná přesný rozsah pojištění ve svých smlouvách necelá polovina respondentů, a to buď dobře, anebo velmi dobře. O dokonalém přehledu je přesvědčeno 15 % respondentů. Zhruba čtvrtina připouští, že ve vědomostech o svých smlouvách má mezery.

Dvě třetiny dotázaných sebevědomě odpověděly, že se cítí býti svými pojistnými smlouvami dobře zabezpečeny, z toho 13 % se pyšní tím, že vlastní pojištění považují za naprosto optimální. Naproti tomu asi desetina oslovených považuje své vlastní pojištění za spíše nedostatečné nebo zcela nedobré.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články