Německé ženy hledí vstříc své penzi střízlivě a bez iluzí


			Německé ženy hledí vstříc své penzi střízlivě a bez iluzí
1.9.2020 Zahraničí

Ženy v Německu si nedělají přehnané iluze o své budoucí penzi. Počítají s menším příjmem ve stáří, než kolik budou pobírat muži. Navíc spoléhají při zabezpečení na důchod hlavně samy na sebe – bez ohledu na to, zda jsou provdané či žijí samy. Ukazuje se ale, že v jejich detailních znalostech o osobní finanční situaci je pořád co dohánět. A současně je zřejmé, že v otázce podnikových penzí je dobré komunikovat právě s něžným pohlavím cíleněji, než bylo doposud zvykem.

Poradenská a servisní společnost Aon provedla v Německu reprezentativní on-line výzkum na téma Ženy a penze na jaře tohoto roku. Oslovila celkem 2 000 zaměstnankyň a zaměstnanců ve věku mezi 18 a 65 lety.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Finanční gramotnost pro pubescenty


Studie ukázala, že ženy jsou si vědomy svého handicapu a počítají s nižší penzí než jejich mužské protějšky. Pouze o něco více než čtvrtina respondentek (27,2 %) uvedla, že potřebují měsíčně více než 2 000 EUR. U oslovených pánů byl podíl takto smýšlejících téměř dvojnásobný (47,9 %). Podstatně více žen (32,5 %) než mužů (21,2 %) si přeje penzi ve výši svého aktuálního čistého příjmu nebo dokonce o něco víc. Toto očekávání odráží nižší příjmové poměry u žen v porovnání s muži. Téměř půlka nízkopříjmových žen (47,7 %) doufá, že jejich penze bude přinejmenším tak vysoká jako aktuální příjem.

Zda takového cíle dosáhnou, je však zahaleno do tmy. I když je jejich náhled na budoucí penzi realistický, pouze menší část žen (18,3 %) má hrubou představu o tom, kolik mohou ve stáří očekávat. A detailním pohledem na vlastní penzi se může pochlubit jen zlomek z nich. Třetina je rezignovaná a předpokládá, že budoucí penze ve stáří nedosáhne žádoucí výše, nebo že si případně budou muset přivydělávat. A docela velká skupina (14,4 % dotázaných žen) nemá představu, zda a případně jak dosáhnou na potřebný pravidelný příjem ve stáří.


Mohlo by vás zajímat: PwC: S čím je Covid-19 srovnatelný?


Pokud jsou tázány na vlastní způsob ovlivnění výše důchodu, jsou odpovědi vesměs pozitivní. Jen každý desátý respondent nebo respondentka si myslí, že penze je věcí osudu. Naopak okolo 90 % oslovených vidí možnosti, jak pro kýženou výši penze něco udělat.

„Naše studie prokázala, že ženy hledí na své penze střízlivě a poučeně,“ komentovala závěry Gundula Dietrich, jednatelka společnosti Aon. „Jsou si vědomy mezer v zabezpečení a současně vědí, že se musí o své finanční situaci ve stáří informovat. Primárně na výši příjmu ve stáří působí fáze spoření během aktivního života podle konkrétních okolností každého z nás. Zaměstnavatelé by měli své ženy ve firmě podpořit jasnými a individualizovanými nabídkami, aby je podchytili v příslušné životní fázi.“

Zdroj: www.aon.com

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články