Vědí Rakušané, kolik peněz mohou utratit?


			Vědí Rakušané, kolik peněz mohou utratit?
2.9.2020 Zahraničí

Čtyři z deseti osob dotázaných v anketě uvedly, že vědí přesně, kolik jim zbude po odečtení pravidelných fixních nákladů na útratu. Jenže: u fixních nákladů uvádí „jen“ 80 % respondentů, že velmi dobře nebo spíše přesně vědí, kolik prostředků na tyto účely každý měsíc odchází. Tři čtvrtiny totéž tvrdí ve věci peněžních investic a zabezpečení na stáří.

Fixními náklady se rozumí hlavně nájemné, energie, telekomunikační poplatky nebo pojistné. Vědí Rakušané, kolik mají vlastně každý měsíc k dispozici pro sebe po odečtení těchto nákladů? Po tom se pídil výzkum agentury Gallup z pověření Teambank AG v únoru a březnu 2020. Oslovila za tímto účelem celkem 1 000 osob ve věku od 18 let.

„Vím naprosto přesně, jakou částku mám každý měsíc k dispozici.“ V této odpovědi se „našlo“ 40 % dotázaných. V generaci 50+ byl tento podíl ještě vyšší: 45 %. Dalších 54 % připustilo, že to vědí „přibližně“ (50+: 48 %). Zbývajících 6 % účastníků studie podle svého sdělení neví „vůbec“, kolik mohou utratit.


Mohlo by vás zajímat: PwC: S čím je Covid-19 srovnatelný?


Oslovení se měli rovněž vyjádřit k 10 jednotlivým výdajovým položkám, které domácnost musí hradit, jak přesně znají jejich výši. Nejblíže byli respondenti se svými odpověďmi v případě nájemného, splátky hypotéky nebo jiné renty tohoto typu: 61 % údajně zná velmi přesně, kolik to dělá, dalších 30 % zná výši „téměř přesně“. Na druhém a na třetím místě v povědomí o fixních výdajích se umístily náklady na energie a topení. V obou případech více ne 80 % dotázaných ví zcela přesně nebo téměř přesně, kolik za tyto položky měsíčně platí.

Pojištění na čtvrtém místě

Čtvrtá příčka patří soukromým pojištěním kryjícím nepříznivé situace, jako jsou odpovědnostní škody, škody v domácnosti nebo pracovní neschopnost. Více než 4 z 10 respondentů (43 %) podle svého vyjádření ví velmi přesně, kolik to stojí, dalších 36 % skoro přesně.


Mohlo by vás zajímat: Covid-19 a úmrtnost


Místo páté patří výdajům za vodu. Hned v závěsu za nimi je zabezpečení na stáří a peněžní investice nebo spoření: 38 % oslovených je schopno „velmi přesně“ a 37 % „skoro přesně“ uvést, kolik měsíčně na tyto položky ve své domácnosti vydávají.

Rozdíly mezi generacemi

Vezmeme-li v úvahu 3 věkové skupiny respondentů, a sice od 18 do 29, od 30 do 49 a od 50 do 79 let, ukazuje se zřejmá tendence: čím starší jsou účastníci studie, tím vyšší je podíl těch, kteří sami od sebe uvádějí, že své pravidelné měsíční výdaje znají „velmi přesně“. Nejstarší skupina například z více než poloviny ví velmi dobře, kolik činí výdaje domácnosti za pojištění (53 % oslovených mezi 50 a 79 lety).

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články