Hlava XXII. Další pracovní skupina má Česku pomoci s pandemií. Vede ji Maďar


			Hlava XXII. Další pracovní skupina má Česku pomoci s pandemií. Vede ji Maďar
26.7.2021 Koronavirus

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ustanovil při Ministerstvu zdravotnictví pracovní skupinu, jejímž hlavním úkolem je modernizace a reforma systému institucí ochrany veřejného zdraví tak, aby to odpovídalo požadavkům aktuální doby a navíc umožnilo lépe reagovat na budoucí zdravotní výzvy, včetně další možné pandemie.

„Pandemie koronaviru, která zasáhla celý svět, nám nastavila zrcadlo a dala příležitost k tomu, abychom se z ní poučili a v budoucnu mohli lépe čelit obdobným hrozbám. Ochrana veřejného zdraví je oblastí, která potřebuje modernizovat. Proto jsem vytvořil pracovní skupinu složenou z expertů, která se bude pravidelně každý týden scházet a připraví koncept reformy těchto institucí,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.


Mohlo by vás zajímat: Josef Moravec: Hasičská vzájemná pojišťovna je zdravá a stabilní česká firma


Pracovní skupina byla ustanovena na základě potřeby vytvoření respektované instituce, která řídí odborná stanoviska k epidemiím, jako je tomu v zahraničí. Východiskem je fakt, že pandemie, v rozsahu jako je současná pandemie koronaviru, se můžou v budoucnu opakovat. Nemusí přitom jít jen o infekční choroby, ale třeba i chronické nepřenosné. Skupina by se měla zabývat i ochranou zdraví v rámci životního a pracovního prostředí. Dalším úkolem, který si poradní orgán bere za cíl je větší míra centralizace řízení hygienických stanic a lepší koordinace všech složek celého systému v krizových situacích.

Pracovní skupina má 10 členů, ke kterým patří:

  • Rastislav Maďar – děkan Lékařské fakulty OU, člen mezioborové skupiny MeSES – předseda skupiny
  • Ivo Hlaváč – předseda Sekce pro zdravotnictví a sociální služby Hospodářské komory
  • Pavla Svrčinová – hlavni hygienička, náměstkyně ministra zdravotnictví
  • Barbora Macková – ředitelka Státního zdravotního ústavu
  • Eduard Ježo – ředitel Zdravotního ústavu Ostrava a Ústí nad Labem
  • Alena Šteflová – bývalá ředitelka kanceláře WHO v ČR, ex-náměstkyně MZ ČR, poradce ministra zdravotnictví
  • Petr Smejkal – hlavní epidemiolog IKEM, člen MeSES a Rady vlády pro zdravotní rizika
  • Dagmar Dzúrová – profesorka demografie, odbornice na sociální epidemiologii z Univerzity Karlovy
  • Srdan Matič – zástupce WHO v ČR
  • Pavel Hroboň – Centrum pro modelování biologických a společenských procesů (BISOP) a Advance Healthcare Management Institute

V současné době se kompetence v oblasti ochrany veřejného zdraví dělí mezi hlavního hygienika, který je náměstkem ministra zdravotnictví, samosprávné krajské hygienické stanice, a právě Státní zdravotní ústav. Jeho rolí podle zákona o ochraně veřejného zdraví je příprava podkladů pro národní zdravotní politiku, zajištění metodické a referenční činnosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, výzkum vztahu zdraví a životních podmínek, kontrola kvality služeb ochrany veřejného zdraví nebo zdravotní výchova.


Mohlo by vás zajímat: PwC: Dvě třetiny zaměstnanců nepřestávají pracovat ani o dovolené či víkendu


Jeho činnost se dělí na šest hlavních center, která se věnují životnímu prostředí, výživě a potravinám, hygieně práce, podpoře veřejného zdraví a hygieně dětí a mladistvých, toxikologii a zdravotní bezpečnosti a epidemiologii a mikrobiologii, jehož součástí je několik národních referenčních laboratoří, které sledují výskyt různých chorob. Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění řeší také epidemii koronaviru. V současné době například sekvenace vzorků k odhalení různých variant koronaviru.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články