Koronavirus a pojištění. Čekat lze zdražení i omezení krytí rizik


			Koronavirus a pojištění. Čekat lze zdražení i omezení krytí rizik

Nový koronavirus může do budoucna způsobit komplikace a nárůst cen v případě pojištění pracovní neschopnosti či životního pojištění. Podívejte se, jak může původce onemocnění COVID-19 ovlivnit nabídku pojišťoven.

Nový koronavirus je závažnější než chřipka. Smrtnost v případě tohoto virového onemocnění (počet úmrtí z nakažených osob) je výrazně vyšší než u chřipky všech typů. Aktuálně se uvádí okolo tří až čtyř procent.  Vzhledem k závažnosti situace a rozsahu pandemie je zřejmé, že svoje dopady bude mít i na pojistný trh. Jedním z důvodů je skutečnost, že pojišťovny část pojistného (tzv. zajistné) obvykle odvádějí zajišťovnám, kterým se zjednodušeně říká „pojišťovny pojišťoven”. Zajištěním si pojišťovny snižují vlastní finanční „riziko”. Jak to funguje?


Mohlo by vás zajímat: Podcast: Nové zkoušky jsou věčným soubojem mezi teorií a praxí


I pojišťovny se chrání

V životě může nastat řada vážných situací, které sice nejsou pravděpodobné, ale když k nim dojde, vedou k vysokým pojistným plněním, na jejichž výplatu by pojišťovny neměly dostatek finančních prostředků. V českém prostředí vzpomeňme například na povodně, kdy některé pojišťovny nezkrachovaly právě jen díky zajištění. To pojišťovny nevyužívají pouze u majetkových pojistných smluv, ale také například u pojištění osob, jako je pojištění smrti či invalidity.

Pojišťovny využívají tzv. proporcionální či neproporcionální zajištění. V prvním případě se zajišťovny podílí na úhradě škod a výdajích pojišťovny jen určitým procentem. Naopak u neproporcionální varianty zaplatí zajišťovna všechny škody a výdaje pojišťovny nad dohodnutý limit. Každá varianta zajištění má své výhody a nevýhody. To, jaký dopad by měly extrémní situace na pojišťovny, tedy záleží především na konkrétních podmínkách zajištění.


Mohlo by vás zajímat: NKÚ: Stát významně podceňuje riziko povodní


Na velikosti nezáleží. Na zajištění ano

Z pohledu katastrofických škod je pro pojišťovny bezpečnější zajištění neproporcionální. Samozřejmě záleží také na tom, zda zajištění smlouvy zahrnují i krytí pandemických rizik. Ne vždy toto riziko chtějí pojišťovny od zajišťoven pokrýt. Co z toho plyne? Na pojistném trhu není až tak důležité, zda je pojišťovna malá či velká, ale jak má ošetřené zajištění.

To se sjednává prostřednictvím ročně obnovovaných smluv. Zajišťovny se tak při změně podmínek na trhu mohou rozhodnout, že zajistné pro další rok pojišťovnám navýší nebo smlouvu s pojišťovnami zcela vypoví. Právě koronavirus by mohl toto rozhodování zásadně ovlivnit.

V prvním případě by pojišťovny logicky přenesly své vyšší náklady na klienty zdražením pojistného. Ve druhém případě by pojišťovny musely přistoupit k výpovědi některých pojistných smluv s klienty nebo k zavedení nové výluky na pandemické události podobné novému koronaviru.

Pokud však daná pojišťovna pandemie kryje v pojistných smlouvách, které jsou někdy sjednány i na desítky let, a současně nemůže pojištění vypovědět, což je v ČR případ životního pojištění, mohlo by to vést i k situaci, že pojišťovna nebude mít dostatek kapitálu na výplatu pojistných plnění kvůli tomu, že nesežene nové zajištění.


Mohlo by vás zajímat: 2019: SCOR vykázal pojistné + 4,1 %. Navrhovaná dividenda u Aegonu + 7 %


Byznys jako byznys

Již dnes se zdá zřejmé, že se zajištění pro krytí pandemických rizik do budoucna pojišťovnám prodraží. Zajištění je totiž stejně jako pojištění byznys, nikoliv nezisková či dotovaná aktivita. Samozřejmě bude záležet na tom, jak velké dopady bude nový koronavirus mít. Možnou variantou je ale i to, že riziko pandemie budou pojišťovny zcela vylučovat z pojistného krytí.

Lze narazit i na informace, že některé pojišťovny přemýšlejí o speciálním pojištění pro koronavirus. Podobné příklady známe i z minulosti. Před lety například začaly v oblastech nejvíce zasažených virem SARS některé pojišťovny nabízet pojistný balíček, který se uzavíral na dobu jednoho roku a obsahoval pojištění pro případ smrti výhradně následkem SARS a pojištění hospitalizace v souvislosti s diagnózou této nemoci. Nový koronavirus se však šíří mnohem rychleji.


Mohlo by vás zajímat: V genetické válce proti virům jsme neustále. Vyhrajeme, věří expert na medicínu katastrof


Různý přístup na domácím trhu

Na domácím pojistném trhu přistupují ke koronaviru pojišťovny různě. V případě cestovního pojištění má na případné plnění vliv to, zda pojišťovna uplatňuje výluku na epidemie a na „léčbu v zemích, kam ministerstvo zahraničí doporučilo necestovat“. Některé pojišťovny, které danou výluku nemají, tak již pojištění přestaly nabízet. V případě pojištění pracovní neschopnosti či úmrtí pojišťovny běžně výluku na epidemie neuplatňují. S takovou výlukou se lze setkat výjimečně, popřípadě pojišťovna omezuje plnění jistým limitem. Z pohledu pojistných podmínek však může mít na případné plnění vliv i výluka na „zanedbání lékařských doporučení“ či výluka na „porušení prevenční povinnosti“.

Dušan Šídlo
P
ojistný analytik společnosti Broker Trust

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články